Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Město si neváží své historie a hodnot
Martin Protivánek  |  5.8.2016 9:56:30
Dobrý den,mám dva podměty, otázky.
V Moravské Třebové se toho spoustu mění k lepšímu i k horšímu.
Mezi ty lepší věci patří Cesta od renesance k baroku, Hřebečské důlní stezky, nebo Knížecí louka. Ale jsou zde i ty špatné věci. Zmíním dvě.
1. Demolice bývalé dětské nemocnice, někdejší sídlo okresního úřadu Moravská Třebová. Proč se má v plánu bourat tak významná a jistě historicky a umělecky cenná budova, která pro město mnoho znamená, a kde sídlili i čeští úředníci? S touto budovu byly velké plány, proč se našlo nejjednoduší řešení, kterým je demolice. Takové budovy se dnes již nestavý, novostavba jistě bude nová, ale nebude tak architektonicky zajímavá. Není lepší najít nějaký rozumný kompromis např. část uborat, zbytek opravit a dostavit a najít vhodné využití pro tuto budovu. Nejlepší by však bylo zachránit tuto budovu a využívat ji, tak jak některá jiná města podobná našemu využila nevyužité budovy nebo sídla bývalých okresních úřadů.
2.Proč se nerespektuje skutečnost, že Moravská Třebová patří na Moravu? Město na svých internetových stránkách láká turisty na renesanční zámek Moravská Třebová v Čechách, to ale není správná informace. A svědčí o neznalosti nebo ignoraci historických skutečností. Jak již zde bylo zmíněno v jiném dotazu. Odpověď na tuto otázku není správným argumentem. Je jistě pravda, že se změnili politické správní poměry. To ale nic neznamená. Že jsme součástí Pardubického kraje neznamená, že patříme do Východních Čech, politické poměry nemají na historické skutečnosti totiž žádný vliv. Historicky a v současnosti patří město stále na Moravu, ač se to někomu třeba nezdá nebo se mu to nelíbí. Argumentovat změnou správních hranic nebo marketingem nelze. Již to, že má Moravská Třebová toto přídavné jméno v názvu a moravskou orlici s písmenem T dokonce v názvu něco znamená. A přiřazování do Čech svědčí o neznalosti a ignoranci dějin a vede k prosazování nesprávných politických zájmů. Věřím, že si město začne vážit svých hodnot a bude využívat svého potenciálu správným směrem. Tak jak to dělají jiná města v našem okolí. Když přece na svoji historii a město můžeme být pyšní a můžeme si vážit minulosti a využívat ji v současnosti pro lepší budoucnost. Věřím, že si demolici této cenné budovy město rozmyslí, nebo zvolí takové řešení, aby co nejméně poškodilo hodnoty našeho krásného města a její minulosti.
Budova bývalé dětské nemocnice nemá žádnou historickou, ani uměleckou hodnotu. Komise, ve které byl i zástupce památkového úřadu, detailně prohlédla tuto budovu a konstatovala, že z hlediska památkové péče není v objektu nic cenného. Šance na záchranu tohoto objektu byla v roce 2009, kdy jsme předložili zastupitelstvu města návrh na realizaci projektu Kongresového centra. Tento projekt obsahoval mimo jiné velkokapacitní společenský sál, který v našem městě jednoznačně chybí. I když bylo velmi reálné získat na realizaci projektu dotaci, zastupitelstvo města jej neschválilo.
V dalších letech se o objekt zajímalo několik různých investorů, žádný z nich však nechtěl garantovat, že z objektu nevznikne nějaké nežádoucí zařízení. Objekt je v současné době ve stavu nepoužitelném pro rekonstrukci, stal se terčem žhářů a je nebezpečný pro své okolí. Zastupitelstvo města proto po pečlivém zvážení situace, velkou většinou hlasů rozhodlo o demolici objektu, která proběhne do konce letošního roku. Vznikne tak strategicky velmi významný prostor vhodný pro realizaci nějakého zajímavého projektu města v budoucnosti.

S pozdravem

Ing. Václav Mačát
místostarosta města
sv.Jan Nepomucký
občan  |  27.7.2016 7:52:46
Dobrý den.
Cukrárna Zdena Cihlářova ulice - na boku budovy stojí socha sv.Jana Nepomuckého, kolem hlavy není svatozář.
Koho je to majetek? města nebo majitele cukrárny, mělo by se opravit.
Děkuji.
Dobrý den,
socha je ve vlastnictví města. Podáme žádost o dotaci na restaurování sochy vč. doplnění chybějící svatozáře z „Programu regenerace Městské památkové rezervace v roce 2017“. V případě úspěšného přidělení dotace bude socha v roce 2017 obnovena. Otázkou ovšem je, jak dlouho svatozář na soše vydrží.

S pozdravem
Eva Štěpařová
úsek investic města
mini parčík dole na Bránské ulici
občanka  |  28.7.2016 5:40:26
Dobrý den.
Dole na Bránské ulici je moc pěkný mini parčík a plno kytiček, je zde ale plno plevele, hlavně vysokého plevele.
Je škoda, že se po realizaci nového parčíku dále nepečuje, turisté zde parkují,
Děkuji.
Dobrý den,
ano máme pletí v plánu. Dnes 1. 8. 2016 bude provedeno.

S pozdravem
G. Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.
Komunální odpad.
Josef  |  26.7.2016 15:03:56
Pěkný den,
děkuji za odpověď.
Ale stále nechápu proč dítě které ještě není na světě musí platit i za dny kdy je v děloze maminky. To jste mi nevysvětlila.
Příklad: dítě narozené 26 dne měsíci proč má platit za odpad i za dny 1-25 v měsíci??
To mi vysvětlete či mi řeknete jaký odpad za dny 1-25 kdy je stále ještě v děloze vyprodukuje.
Děkuji za odpověď snad jsem ji položil jasně.
Josef
Dobrý den,
to, jak se poplatek za „odpad“ vypočítá a zároveň platí, je stanoveno v obecně závazné vyhlášce města Moravská Třebová č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vyhláška je vydána na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích). V článku 4 odst. 2 uvedené OZV je řečeno: „V případě změny místa pobytu…v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu… v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce“. Pokud se Vám tedy dítě narodilo 26. dne v měsíci, je k poslednímu dni v měsíci trvale hlášeno v Moravské Třebové, a proto platí poplatek za celý kalendářní měsíc. Ustanovení tohoto odstavce z uvedeného článku obecně závazné vyhlášky je přímou citací ze zákona o místních poplatcích (§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích).
Z výše uvedeného vyplývá, že poplatek se vždy rozpočítává podle měsíců, nikoliv podle dnů, jak byste si přál.

Pro úplnost přikládám odkaz na výše uvedenou obecně závaznou vyhlášku k případnému bližšímu prostudování http://www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/vyhlasky-a-narizeni.html

S pozdravem
Hana Matyášová, odbor majetku města a komunálního hospodářství
Poškozování krajnic v Udánkách
Dosedla Vítězslav  |  19.7.2016 10:36:54
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat kdo bude opravovat rozježděné krajnice v Udánkách.
Těžká nákladní auta najíždějí bezohledně na obrubníky a krajnice které soustavně poškozují.Bude to někdo konečně řešit?
Děkuji. Dosedla.
Dobrý den,
obrubníky budou opravovat Technické služby Moravská Třebová.
S pozdravem

Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta města
Dotaz
Občan  |  12.7.2016 14:15:09
Dobrý den.Jsem vozíčkař.Chtěl bych se zepta kdo projektoval opravu chodníku od křižovatky směrem k vlakovému nádraží.vzhledem k pohledu mého s voziku je to absolutně nevyhovující.Zkuste posadit projektanta na vozík a nechat ho se dostat k vlakovému nadraží...Ještě připomínka k tomu že u starého obchodu nyní vinotéky u vlakového nádraží se hrb na chodník po opravě ještě zvetšil.Děkuji za každý opravený chodník,ale berte v potaz prosím i nás vozíčkáře a starší lidi o holích ..děkuji za odpověd.
Dobrý den,
chodník od ulice Sluneční po křižovatku s ulicí Nádražní projektoval autorizovaný projektant Ing. Jiří Kulič. Na tento chodník město dostalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Projekt splňoval všechny zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením. Má vodící linie, místa pro přecházení a sjezdy, které splňují potřebné normy, bez kterých bychom jinak nesplnili podmínky pro udělení dotace. Nerovnost u vinotéky na ulici Lanškrounské prověříme.

S pozdravem

Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta města
park na Nové ulici
občan  |  19.5.2016 13:21:32
Dobrý den,
chtěl bych pochválit za nápad a realizaci nového parku na Nové ulici směrem k dopravnímu hřišti a chtěl bych se zeptat,zda je nynější stav konečný nebo budou pokračovat ještě nějaké úpravy, popřípadě jaké?
Díky
Dobrý den,
ano, současný stav je konečný. Na tuto revitalizaci byla poskytnutá dotace z Ministerstva životního prostředí ČR. Je stále co zlepšovat, a proto by se ještě mohla opravit příjezdová komunikace k Lesoparku. Ale to není v letošním roce plánováno.

S pozdravem
Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta města
OPRAVA SILNICE
TŘEBOVAČKA  |  17.6.2016 21:57:39
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,kdy bude provedena skutečná oprava silnice na ulici Sluneční a Zahradnická.To,co bylo provedeno v nedávné době,byly sice opravné práce na silnici,řešící akutní problémy,ale zkusili jste jet na kole tuto trasu?Proč nemůže být tato silnice stejně upravená jako je cesta k tenisovým kurtům?
Dobrý den,
na ulicích Sluneční (od křižovatky ul. Tyršova směrem k ul. Zahradnická) a také po celé délce ulice Zahradnické se budou provádět jen tyto operativní opravy. A to do té doby dokud se v těchto ulicích nevymění veškeré sítě – kanalizace, vodovod, popřípadě plynovod a elektrické vedení. Po výměně se provede nový asfaltový povrch společně s novými chodníky. Bohužel v příštím roce se tyto ulice nebudou opravovat, protože v roce 2017 je plánováno dokončení asfaltového povrchu včetně chodníků na ulici Karla Čapka, Lanškrounská a Komenského (kanalizace, vodovod). Následně poté v roce 2018 kompletní rekonstrukce komunikace, kterou provede Pardubický kraj. Samozřejmě, že tyto ulice jsou v „Plánu obnovy kanalizace“ (POK) a budou se řešit.

S pozdravem

Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta města
klidová vyhláška
Luboš  |  24.7.2016 11:38:27
Dobrý den,chci se zeptat,jestli město chystá klidovou vyhlášku? Někteří spoluobčané jsou nepoučitelní,neohleduplni vůči ostatním,hlavne v neděli,kdy člověk odpočívá,chce mít klid,a ne poslouchat sekání, řezání atd.Dekuji
Dobrý den,
vedení města a následně rada města se podnětem na vydání "klidové" obecně závazné vyhlášky opakovaně zabývala se závěrem, že v současné době není tato potřeba aktuální.

S pozdravem
Ing. Stanislav Zemánek
tajemník městského úřadu
DOTAZ
15.7.2016 11:03:19
Dobrý den, chtěl bych se zeptat co znamená ten dřevěný kříž při vjezdu do Moravské Třebové na prmyslové zóně?

Děkuji
Dobrý den,
odpověď na tento dotaz na webových stránkách města již byla uvedena. Proto opakuji jen stručně: kříž byl vztyčen jako křesťanský symbol, podobně jako na jiných místech v Moravské Třebové nebo v blízkém okolí. Obvykle se tak děje v období velikonoc a v této rubrice není prostor pro vysvětlení velikonočního příběhu, který i touto formou zasahuje až do dnešní doby. Pro úplnost dodávám, že se nejedná se o aktivitu města a město není vlastníkem pozemku, na kterém byl kříž umístěn.
S pozdravem
JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 125 126 127 128 129 130 131 [...] 135 | další >