Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

K nenarozenému dítěti lze za podmínek stanovených zákonem určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče dítěte. Prohlášení nezletilého rodiče musí být učiněno vždy před soudem. 

Podmínky a postup řešení:

V případě, že rodiče dítěte nejsou manželé, mohou se dostavit společně na kterýkoliv matriční úřad k sepsání zápisu o určení otcovství. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou obou rodičů dítěte na matričním úřadě. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Oddělení správní - matriční úřad
  tel. 461 353 135

  pondělí a středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 hodin

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • platné občanské průkazy obou rodičů
 • rodné listy rodičů
 • u žen - těhotenský průkaz, u rozvedených žen - rozsudek soudu o rozvodu, u ovdovělých žen - úmrtní list manžela

Formuláře:

 • Nejsou. Zápis o určení otcovství sepisuje matrikářka příslušného matričního úřadu následně po předložení požadovaných dokladů.

Správní a jiné poplatky:

Bez správního poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Po předložení všech požadovaných dokladů se zápis o určení otcovství sepisuje bezodkladně. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • NE

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 5.11.2020