Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zápis o určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů

K narozenému i k nenarozenému dítěti je možné za určitých podmínek před kteroukoliv matrikou určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče dítěte. Prohlášení nezletilého rodiče musí být učiněno vždy před soudem. 

Podmínky a postup řešení:

Pokud rodiče dítěte nejsou manželé, mohou se dostavit ještě před narozením nebo i po narození dítěte na kteroukoliv matriku a učinit souhlasné prohlášení o určení otcovství. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěva obou rodičů na matrice. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Moravská Třebová, ul. Olomoucká 2
  Oddělení správní - matriční úřad
  tel. 461 353 135

  pondělí a středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 hodin

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • občanské průkazy
 • rodné listy, případně rodné listy společných dětí
 • matka těhotenský průkaz
 • rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu (je-li matka rozvedená, musí od pravomocného rozsudku o rozvodu uplynout více než 300 dnů)
 • ovdovělá matka úmrtní list manžela (je-li matka vdova, musí od smrti manžela uplynout více než 300 dnů)

Formuláře:

 • Zápis o určení otcovství sepisuje matrikářka příslušného matričního úřadu následně po předložení požadovaných dokladů.

Správní a jiné poplatky:

Sepsání prohlášení o určení otcovství ani vystavení nového rodného listu dítěte nepodléhá správnímu poplatku. 

Lhůty pro vyřízení:

Po předložení všech požadovaných dokladů se zápis o určení otcovství sepisuje bezodkladně.
 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po určení otcovství vystavení nového rodného listu na matrice podle místa narození. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Nelze

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Datum poslední aktualizace: 5.11.2020