Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Osvojení (adopce) a pěstounská péče

Jedná se o zprostředkování osvojení a pěstounské péče, vyhledání vhodných dětí a fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osvojení nebo pěstounská péče se zprostředkuje na žádost fyzické osoby, která má zájem osvojit dítě nebo přijmout dítě do pěstounské péče. 


Podmínky a postup řešení:

Žádost může podat občan České republiky, který má na jejím území trvalý pobyt, a cizinec, který má na území ČR povolen trvalý pobyt nebo který je podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR hlášen k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů. 


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti fyzické osoby, která má zájem osvojit dítě nebo přijmout dítě do pěstounské péče. 


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Budova Městského úřadu Moravská Třebová, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Olomoucká 2, osobní jednání po předchozí telefonické domluvě.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz.  


Formuláře:

  • •Žádost lze podat na formuláři, který je k dispozici na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Moravské Třebové, u pracovnic náhradní rodinné péče, které žadatelům podávají podrobné informace

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatků. 


Lhůty pro vyřízení:

Lhůty nelze obecně stanovit, jedná se o odborný proces, na němž se podílí dvě instituce. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • •Rodiče dítěte, opatrovník.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Předložení dokladů. 


Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • ekrejcirova@mtrebova.cz
    mhrazderova@mtrebova.cz

Datum poslední aktualizace: 9.11.2022