Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Úprava práv a povinností k nezletilému dítěti

Je poskytována poradenská pomoc rodičům a dětem v jejich obtížných rodinných, sociálních a osobních situacích. Je zajištěna pomoc dítěti, pokud se dítě ocitlo bez péče přiměřené jeho věku.Je zprostředkována pomoc odborných poradenských, zdravotnických a jiných pracovišť.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, samotné dítě. Každý je oprávněn upozornit na porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti. 

Podmínky a postup řešení:

Rodiče potřebují poradit při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Dítě má právo požádat o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv a to i bez vědomí rodičů nebo osob odpovědných za jeho výchovu. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Řešení situace je zahájeno návrhem účastníka k okresnímu soudu v místě bydliště dítěte. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Budova Městského úřadu Moravská Třebová,ul.Olomoucká 2, kanceláře v 1. patře č. 205,206, osobní jednání v úřední den (pondělí a středa) nebo v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • Formuláře:

  • Není třeba žádných formulářů.

  Správní a jiné poplatky:

  Bez poplatků. 


  Lhůty pro vyřízení:

  Lhůty nelze obecně stanovit, jedná se o odborný proces. 


  Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Rodiče dítěte nebo jiné fyzické nebo právnické osoby odpovědné za výchovu dítěte, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení, státní a nestátní organizace a instituce.

  Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

  Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte jsou povinni spolupracovat s Městským úřadem Moravská Třebová, odborem sociálních věcí a zdravotnictví, předložit listiny a další doklady a poskytnout nezbytné informace, umožnit návštěvu zaměstnance oddělení sociálně-právní ochrany v obydlí. Na výzvu orgánů sociálně právní ochrany jsou státní orgány, školy, školská, zdravotnická a jiná obdobná zařízení povinni sdělit bezplatně potřebné údaje.

  Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • podatelna úřadu – posta@mtrebova.cz
   Mgr. Irena Škadrová - iskadrova@mtrebova.cz
   Mgr. Zdeněk Navrátil - znavratil@mtrebova.cz
   Mgr. Magda Macháčková - mmachackova@mtrebova.cz

  Datum poslední aktualizace: 9.11.2022