Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Výdej a výměna parkovacího průkazu označujícího vozidlo pro přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Parkovací průkaz O7 se vydává osobám, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P, s výjimkou osob, kterým tyto výhody byly přiznány z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.
Nový parkovací průkaz je platný v rámci celé Evropské unie.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • osoba zdravotně postižená,
 • zákonný zástupce - rodič zdravotně postiženého dítěte do 18 let,
 • opatrovník za osobu zdravotně postiženou zbavenou způsobilosti k právním úkonům – nutno doložit listinu opatrovníka nebo usnesení o ustanovení opatrovníka,
 • zmocněnec za osobu, která není schopna podpisu – nutno doložit notářsky ověřenou plnou moc nebo vyjádření lékaře o neschopnosti podpisu.  
 • Podmínky a postup řešení:

  Navštívit pracoviště Městského úřadu Moravská Třebová, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek sociálních služeb a pomoci.

  Městský úřad Moravská Třebová, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek sociálních služeb a pomoci:  pracoviště Olomoucká 2, přízemí, kancelář č.118 , tel.461353052  Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

  Osobní účast:

  • osoby zdravotně postižené,
  • zákonného zástupce - rodiče zdravotně postiženého dítěte do 18 let,
  • opatrovníka za osobu zdravotně postiženou zbavenou způsobilosti k právním úkonům (s listinou opatrovníka nebo usnesením o ustanovení opatrovníka), 
  • zmocněnce - za osobu, která není na základě lékařského vyjádření schopna podpisu (na základě notářsky ověřené plné moci). 

  Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Obecní úřad obce s rozšířenou působností, konkrétně Městský úřad Moravská Třebová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek sociálních služeb a pomoci.

  Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  Při osobní návštěvě na úřadě nutno doložit:

  • průkaz totožnosti,
  • průkaz ZTP, ZTP/P,
  • 1 ks aktuální fotografie 35x45mm,
  • původní označení motorového vozidla (vozíček v modrém poli),
  • zákonný zástupce – rodný list zdravotně postiženého dítěte,
  • opatrovník – listinu opatrovníka nebo usnesení o ustanovení opatrovníka,
  • zmocněnec za osobu, která není na základě lékařského vyjádření schopna podpisu – notářsky ověřenou plnou moc.  

  Formuláře:

  • •Žádný formulář není k výdeji nebo výměně označení motorového vozidla k dispozici.

  Správní a jiné poplatky:

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

  Lhůty pro vyřízení:

  Lhůty nejsou stanoveny, označení je vydáváno zpravidla na počkání. 

  Další účastníci (dotčení) postupu:

  • •Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

  Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

  Další specifické činnosti nejsou stanoveny  

  Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • •Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

  Datum poslední aktualizace: 14.7.2022