Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Povolení k připojení komunikace nebo sousední nemovitosti ke komunikaci, povolení k úpravě existujícího připojení nebo k jeho zrušení

Jedná se o agendu týkající se připojování pozemních komunikací ve vlastnictví města Moravská Třebová na sousední pozemky zřízením sjezdů nebo nájezdů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.


Podmínky a postup řešení:

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele:

 • fyzicky do podatelny Městského úřadu Moravská Třebová, Olomoucká 2,  podlaží č. 1, dveře č. 119 (v případě nepřítomnosti pracovníka podatelny lze využít k podání Občanské informační centrum, podlaží č. 1, dveře č. 102)
 • písemně na adresu Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, silniční hospodářství


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemná žádost adresovaná odboru dopravy je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je vydáno rozhodnutí, které je buď zasláno poštou žadateli, nebo je možno dohodnout osobní převzetí.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Čtvrtek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost se souhlasem odboru správy majetku města a se souhlasem Dopravního inspektorátu Policie ČR.


Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za povolení k úpravě nebo zrušení existujícího připojení se správní poplatek nevyměřuje.

Za povolení k připojení činí správní poplatek 500 Kč.

Správní poplatek je nutné uhradit před vydáním rozhodnutí a to buď hotově na odboru dopravy nebo po dohodě převodem z účtu na účet nebo poštovní poukázkou.


Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je 30 dní, při zvlášť složitých případech 60 dní.


Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Dopravní inspektorát Policie ČR Svitavy, vlastník komunikace.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti při projednávání žádosti s účastníky, zpravidla se koná místní šetření.


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020