Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Nájem, pacht a výpůjčka pozemků

Jedná se o agendu týkající se dispozic s nemovitostmi ve vlastnictví města Moravská Třebová.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele na podatelnu Městského úřadu Moravská Třebová nebo přímo na Odboru investic a správy majetku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost adresovaná Odboru investic a správy majetku je zaevidována ve spisové službě a po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v orgánech města Moravská Třebová (tj. porada vedení a rada města), žadatel je o závěrech jednání informován.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
  úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
 • pondělí, středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
  úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost s přiloženou situační mapou.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Zpracování žádosti je bezplatné.

Lhůty pro vyřízení:

V závislosti na jednání rady města cca 3 měsíce.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další odbory Městského úřadu Moravská Třebová (Odbor životního prostředí, odbor dopravy, odbor výstavby a ÚP), popř. jiné další subjekty

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě potřeby doložení dalších dokladů bude žadatel vyzván.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • e-mail: vskrancova@mtrebova.cz
  datová schránka: fqtb4bs

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 2.6.2021