Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Oznámení dokončení stavby

Před zahájením užívání stavby studny/dČOV stavebník vodoprávnímu úřadu oznámí termín dokončení stavby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý, kdo dokončil stavbu a komu povolovací dokument k této stavbě nařizuje oznámit tuto skutečnost vodoprávnímu úřadu. 

Podmínky a postup řešení:

Stavebník oznámí dokončení stavby vodoprávnímu úřadu. Oznámení se provede elektronickou formou (emailem nebo DS), prostřednictvím poštovních služeb nebo osobním podáním. Od data, kdy stavebník stavbu dokončí a započne její užívání se počítají další termíny, zejména pak pro provádění revizí a rozborů vzorků odpadních vod u dČOV. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním stručného oznámení o dokončení stavby.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Oznámení se bezodkladně založí do spisu.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Datová schránka Městského úřadu Moravská Třebová: fqtb4bs.

Datum poslední aktualizace: 27.10.2020