Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Výpis z katastru nemovitostí

Výpisy z katastru nemovitostí jsou veřejnými listinami prokazujícími stav evidovaný v katastru k okamžiku jejich vyhotovení. O výpis z této databáze lze žádat prostřednictvím služby Czech Point.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý, kdo o to požádá. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost je třeba podat osobně. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Moravská Třebová, ul. Olomoucká 2
  Občanské informační centrum

  pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
  úterý a čtvrtek 8:00 - 15:00 hodin
  pátek 8:00 - 14:00 hodin

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pokud chce žadatel vyhledat list vlastnictví musí znát název katastrálního území, číslo listu vlastnictví. Pokud chce žadatel vyhledat seznam nemovitostí musí znát katastrální území a dále dle požadovaného výpisu:

 • seznam parcel - kmenové číslo, poddělení čísla
 • seznam budov - část obce, typ budovy, číslo popisné nebo evidenční
 • seznam jednotek - část obce, typ budovy, číslo popisné nebo evidenční, číslo jednotky 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

První strana výpisu z obchodního rejstříku - 100 Kč, každá další strana 50 Kč. Poplatek se platí v hotovosti nebo bezhotovostně přímo v Občanském informačním centru (například běžný dvoustránkový výpis je za 150 Kč) 

Lhůty pro vyřízení:

Výpis je vydán na počkání. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Katastrální zákon č. 344/1992 Sb. § 22a
 • Zákon o informačních systémech veřejné správy č. 365/2000 Sb.
 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položka 3. písm. d) přílohy Sazebníku

Datum poslední aktualizace: 16.9.2020