Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Výpis z obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. O výpis z této databáze lze žádat prostřednictvím služby Czech Point.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý, kdo o to požádá. 

Podmínky a postup řešení:

Vydán může být výpis platných informací o firmě k aktuálnímu datu nebo úplný výpis, zde jsou uvedeny všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost je třeba podat osobně. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Moravská Třebová, ul. Olomoucká 2
  Občanské informační centrum

  pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
  úterý a čtvrtek 8:00 - 15:00 hodin
  pátek 8:00 - 14:00 hodin

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Je třeba znát identifikační číslo organizace. 

Správní a jiné poplatky:

První strana výpisu z obchodního rejstříku - 100 Kč, každá další strana 50 Kč. Poplatek se platí v hotovosti nebo bezhotovostně přímo v Občanském informačním centru (například běžný dvoustránkový výpis je za 150 Kč)

Lhůty pro vyřízení:

Výpis je vydán na počkání. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. § 28a
 • Zákon o informačních systémech veřejné správy č. 365/2000 Sb.
 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položka 3, písm. d) přílohy Sazebníku

Datum poslední aktualizace: 16.9.2020