Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

r. Výdej dat z centrálního registru vozidel

Výdej dat z registru vozidel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel:

 • fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu, a
 • orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením písemné žádosti podanou osobně na odboru dopravy, Městského úřadu Moravská Třebová, přepážka registr vozidel.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý - pouze po dohodě
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti.

Dokument prokazující právní zájem k poskytnutí informací.

Formuláře:

 • Formulář: "Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel", lze získat na odboru dopravy, popřípadě vytisknout z přiloženého vzoru.
  ikona souboru (velikost: 616.36 KB, typ: .pdf)

Správní a jiné poplatky:

15 Kč za první stránku, 5 Kč za každou další započatou stránku

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020