Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

f. Vrácení vyřazeného silničního vozidla do provozu (ukončení depozitu)

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo lze z režimu vyřazení vozidla (depozit) vrátit zpět do provozu za splnění zákonných podmínek.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Provozovatel silničního vozidla, popřípadě provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti, musí být předložena písemná plná moc.

Podmínky a postup řešení:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností ukončí vyřazení silničního vyřazení z provozu na žádost vlastníka, pokud:

 1. je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - předložena zelená karta (originál)
 2. silniční vozidlo má platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí technické kontroly - předložen technický protokol s vyhovujícím výsledkem


Při splnění požadovaných podmínek jsou provozovateli silničního vozidla vráceny tabulky s registrační značkou a osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz"). Zároveň je proveden úřední záznam do osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz").


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením písemné žádosti podanou osobně na odboru dopravy, Městského úřadu Moravská Třebová, přepážka registr vozidel.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý - pouze po dohodě
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz")
 • platná zelená karta  (originál) vydaná dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
 • protokol o pravidelné technické prohlídce ze stanice STK - s vyhovujícím výsledkem (bez závad typu C)
 • doklad totožnosti nebo doklad o povolení pobytu, udělení azylu na území České republiky nebo o přechodném pobytu v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky

Formuláře:

 • Formulář:"Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla", lze získat na odboru dopravy, popřípadě lze vytisknout z přiloženého vzoru.
  ikona souboru (velikost: 652.3 KB, typ: .pdf)

Správní a jiné poplatky:

Za provedení tohoto úkonu není vybírán správní poplatek.


Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla bezodkladně, ale v zákonné lhůtě 30 dní.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020