Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Nedostatečné bezpečí v ulicích
14.8.2017 14:33:36
Dobrý den,
měla bych dotaz na bezpečnost ze strany kamerových systémů, proč ulice v centru nejsou kamerované, (např. Ztracená, i další..), žiju tu dost dlouho a na sepsání toho, co už jsem tu zažila, by jste si asi museli udělat spoustu času. Děkuji předem za kladnou odpověď.
Odpověděl: Radovan Zobač | 16.8.2017 13:29:38
Dobrý den.

Městský kamerový dohlížecí systém monitoruje nejfrekventovanější místa ve městě, vytipovaná na základě velkého pohybu osob či vozidel. Vybudování nového kamerového bodu stojí nemalé peníze a v letošním roce se v rozpočtu města počítá s rozšířením systému o kamerový bod na Knížecí louce, která tato kritéria splňuje. Ulice v okolí náměstí nejsou tak moc frekventované jako např. ul. Čs. armády a z tohoto důvodu zde kamerový systém není. Nicméně jsem si Váš podnět zaznamenal a budeme s ním pracovat pro případné budoucí rozšiřování systému.

S pozdravem Radovan Zobač, velitel Městské policie Moravská Třebová
Knížecí louka
Lubomír  |  12.8.2017 11:02:57
Dobrý den chci se zeptat kdy a jak bude pokračovat výstavba sociálního zařízení a občerstvení u Knížecí louky.Jestli se vůbec bude neco dělat děkuji.
Odpověděl: Ing. Miroslav Netolický | 16.8.2017 13:28:46
Zastupitelstvo města rozhodlo o modulárním systému stavby zázemí na Knížecí louce, čili na místo bude dopraven hotový modul, na jehož výrobě se pracuje a který se po dokončení jeřábem osadí na místo a napojí na sítě. Zastupitelé pečlivě zvažovali různé varianty stavby a jejího rozsahu a vyžádali si další podrobné informace a konzultace s autorem projektu arch. Petrem Kuldou, vedení města současně vyjednalo s Pardubickým krajem navýšení dotace na celou akci z 1 mil. Kč na 1,5 mil. Kč. Realizace popsaných kroků způsobilo zdržení cca dvou měsíců. Zázemí bude umístěno a související stavby dokončeny v průběhu měsíce října letošního roku.

Ing. Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města
dotaz na svoz odpadu
Miroslava Snášelová  |  13.8.2017 16:13:55
Dobrý den,
mám dotaz ohledně svozu odpadu. Bylo napsáno v pokynech pro třídění odpadu a hlášeno městským rozhlasem, že popelnice neoznačené kódem nebudou po prvním srpnu vyvezeny. V pátek, v den svozu, jsem při cestě na nákup viděla řadu popelnic bez kódu, a přesto je popeláři vyvezli. Nevím, jak tomu rozumět. Jak se tedy bude počítat odpad těm, kteří nemají popelnici označenou?
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
máte pravdu, tak zněla naše výzva. Počítali jsme s tím, že ne každý občan ji slyšel a svou povinnost splnil. Proto si Technické služby připravily nálepky na popelnice bez nalepených kodů s poslední výzvou a upozorněním, že neoznačené nádoby byly vysypány naposledy. Bylo to vstřícné gesto a věříme, že příště už bude vše jak má být. Děkujeme za dotaz.

Bc. Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství
Zřízení chodníku
24.7.2017 19:20:00
Už je to pěkných pár let co ve městě funguje prodejna LIDL. V současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí včetně rozsáhlého parkoviště. Na auta je zde pamatováno, ale jsou i takoví,kteří to nemají daleko a jdou si nakoupit pěšky. A není jich málo. Pokrokem bylo po delší době vyznačení přechodu pro chodce na odbočce k čerpací stanici OMW. Logické by tady bylo v této linii dobudovat asi 20m chodníku přes trávník a dál už je vše v pořádku. Problém vidím v tom,že se někdo snaží školit zákazníky prodejny, aby užívali chodník podél silnice ve směru ke kruhové křižovatce. Ten je jednak úzký, ani to však nezabránilo, aby zde byla zřízena zastávka autobusů. Hlavní problém je ale když zaprší a u obrubníku se vytvoří louže, která značně zasahuje do vozovky. V tu chvíli bych přál těm,kterým je tato situace lhostejná, aby si šli za těchto okolností nakoupit.
Zřízení chodníku za přechodem by neměl být nepřekonatelný problém, ikdyž pozemek patří čerpací stanici. Zajímavé je, že za prodejnou je chodníček na pozemku prodejny právě k OMW.Teď, když probíhá rekonstrukce, by k nápravě tohoto stavu byla příležitost.
Odpověděl: Ing. Pavel Brettschneider | 11.8.2017 10:18:57
Dobrý den,
jednal jsem se zástupci firmy ÖMV, Lidl a budeme v co nejkratším termínu jednat a společně hledat možnosti, jak tento chodník u zmiňovaného přechodu směrem k Lidlu případně zrealizovat.
Opravu komunikace v tomto úseku ( BUS zastávka) provede správce komunikace SÚS Pk v co nejkratším termínu a zmíněná kaluž se tam nebude objevovat.

Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta města
Špitálská louka
Občan  |  3.8.2017 6:45:40
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat,co město nyní i do budoucna zamýšlí se Špitálskou loukou? Je to jedno z posledních míst ve městě,kde můžeme venčit psy a jsme rádi,že to tam město udržuje.Nyní jsem si všiml,že tam začala probíhat orba.....
Odpověděl: Ing. Miroslav Netolický | 11.8.2017 10:17:33
Špitalská louka, jedná se o pozemek parc. č. 2628/1, který město pronajímá od roku 2007. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a lze ji vypovědět vždy jenom k 1. říjnu kalendářního roku.
Bc. Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství

V této lokalitě, častěji nazývané Udánský kopec, se v souladu s územním plánem plánuje individuální výstavba rodinných domů.
Ing. Miroslav Netolický, vedoucí odbor rozvoje města
termíny svozů separovaného pytlového odpadu
Aleš Ondrůšek  |  7.8.2017 11:21:11
Vážení,
nenašel jsem na webu termíny svozů separovaného pytlovaného odpadu v systému MESOH, které nám byla zaslány spolu s informační obálkou a kódy na jaře. Děkuji za zveřejnění ať víme, kdy můžeme pytle přistavovat ke kontejnerovým stáním nebo před domy.
Děkuji
Dobrý den,
děkuji za upozornění. Kalendář je zveřejněn na této internetové adrese již od 6. 4. 2014: http://www.moravskatrebova.cz/cs/mesto/novy-system-sberu-odpadu/svozovy-kalendar-2017.html. Na stejné místo budete přesměrován i pokud na stránkách Technických služeb Moravská Třebová kliknete na odkaz "Nový systém sběru odpadů".
Bc. Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství
nový městský rozhlas
Aleš Ondrůšek  |  7.8.2017 11:43:22
Vážení,
bude se prosím nějak dolaďovat akustika městského rozhlasu?
Na mnoha místech buď nění vůbec slyšet (u Raleda na J.K.Tyla), nebo je tak huhňavý, že mu není rozumět, případně se překřikuje a opět mu není rozumět (křižovatka J.K.Tyla - Jiráskova).

Děkuji
Odpověděl: Ing. Pavel Šafařík, Vedoucí odboru | 8.8.2017 10:42:17
Dobrý den,
v současné době probíhá zkušební provoz městského rozhlasu a postupně dojde k nastavení hlasitosti a k nasměrování a vyladění jednotlivých hlásičů ve městě, Váš konkrétní požadavek na nastavení hlásičů na ul. J. K. Tyla ověříme a nově upravíme ještě dnes 7.8.2017.
Případné požadavky prosím odesílejte na vedoucího odboru vnitřních věcí Ing. Pavla Šafaříka (email: psafarik@mtrebova.cz). Ve svém požadavku uveďte číslo hlásiče (č. 1 - 100 je uvedeno na skříni hlásiče) a váš požadavek na zesílení, zeslabení nebo nasměrování hlásičů.
Rád bych upozornil na skutečnost, že i když došlo k navýšení počtu hlásičů, určitě se nám nepodaří pokrýt celé území města dobře slyšitelným hlášením. Městský rozhlas je především varovný a vyrozumívací systém pro řešení krizových situací ve městě, současně je také napojený na celostátně zavedený systém varování obyvatelstva při ohrožení včetně možnosti dálkového zapínání sirén, to je jeho základní funkce.
Pokud vám z jakéhokoliv důvodu rozhlasová relace unikla, je možné vyhledat hlášení rozhlasu také na našich webových stránkách http://www.moravskatrebova.cz/cs/mesto/mestsky-rozhlas/
Děkuji za dotaz a přeji hezký den
Pavel Šafařík
Vedoucí odboru vnitřních věcí
Nový systém odpadového hospodářství (Mesoh) - Inventura stanoviště.
Dagmar Havlíková  |  3.8.2017 18:03:28
Dobrý den.
Mám dotaz ohledně změny užívání nádoby na odpad v sekci "Inventura stanoviště". Chtěla jsem při odsouhlasení "Inventury stanoviště" provést změnu v nastavení užívání nádoby na odpad, a to z užívání v rámci č.p., na užívání soukromé. Vždy jsem využívala na odvoz odpadu svoji soukromou popelnici a chci, aby tomu bylo i nadále. Nastaveno mě bylo však užívání v rámci č.p.. Změna nebyla provedena s tím, že musí být odsouhlasena dispečerem. Kdy bude tato změna provedena? Jak mám dále pokračovat v potvrzení "Inventury stanoviště"? Potvrdila bych tak údaj, které je nesprávný. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. | 7.8.2017 13:44:41
Dobrý den. Tuto a podobné úpravy vám nastaví dispečink MESOH. Máte uvedeno i v podkladech - prosím kontaktujte paní Bradáčovou tel. 775 688 709, email. bradacova.isnoit@gmail.com, nebo pana Nevídala tel.:731 540 761, email: nevidal@mojeodpadky.cz. Přeposlala bych jim váš dotaz, ale nevidím vaši emailovou adresu.
S pozdravem Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.
Cyklostezky
28.7.2017 13:49:36
V době kdy se budují cyklostezky a různé extrémní sjezdovky pro profesionály v rozpočtových nákladech set tisíců i více,je městská část Sušice na okraji sféry zájmu.
Kdysi tam bývala cesta lesem do Bílé Studně, kde se dalo jet i na kole.
V současnosti, kde na místní komunikaci je frekvence dopravy, zvláště o žních,jako
na R35, je lépe se tam nepohybovat.
Jelikož však nejsou peníze ani na chodník, je asi tento dotaz bezpředmětný.
Odpověděl: Ing. Pavel Brettschneider | 7.8.2017 13:43:35
Dobrý den,
nemyslím si, že část města Sušice je na okraji zájmu města. V měsíci září letošního roku se bude zahájena výstavba nového chodníku celými Sušicemi. Od bytovek až po křižovatku Staré Město - Kunčina. Součástí výstavby bude také nové pouliční osvětlení, nová lávka pro pěší, nová autobusová zastávka u obchodu a také se uklidí horní vedení nízkého napětí do chodníku. Město získalo na tuto akci dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury a celková cena je 6.795.796 Kč.
Co se týká komunikace, která patří do majetku Pardubického kraje, tak by se měla v roce 2018-19 rekonstruovat. V projektu je také počítáno s vyznačením cyklopruhů, což bude mít pozitivní vliv na bezpečnost cyklistů.
Bývalá cesta do Bílé Studně není na našem katastru, proto nemůžeme dělat nic, co by tuto cesto obnovilo.

Stejně je to s tolik diskutovanou cyklostezkou do Starého Města. To musí zastupitelé Starého města rozhodnout o tom, že by se cyklostezka vybudovala. Mají projektovou dokumentaci, byť s propadlým stavebním povolením, ale domnívám se, že žádost o dotaci na SFDI by určitě prošla. Rád pomohu Starému Městu radou a informacemi. Moje vize je také propojit Moravskou Třebovou a Kunčinu cyklostezkou.

Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta města
Boršov
Vladimír  |  27.7.2017 18:22:02
Dobrý den,proč se na opravene silnici v Boršově opravuje most?Silnice je opravena sotva pár týdnu a už je zase rozkopana!To nechápu.
Odpověděl: Ing. Stanislav Zemánek | 7.8.2017 13:42:45
Vážený pane Vladimíre,
komunikace přes Boršov včetně Vámi zmiňovaného mostu je ve vlastnictví Pardubického kraje. Proto byla oprava starého nevyhovujícího mostu v termínu po opravě komunikace rozhodnutím tohoto vlastníka.

S pozdravem
Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 97 98 99 100 101 102 103 [...] 120 [...] 128 | další >