Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Dotaz
Občan  |  20.8.2016 15:14:46
Kdy se začne stavět obchodní dům stara pila?Děkuji.
Dobrý den,
areál bývalé pily má nového majitele, který má v úmyslu tento brownfield s pomocí dotace zrevitalizovat. Předpokládá se zde umístění drobných služeb a obchodu. Pokud uspěje, s realizací se počítá v roce 2017.

S pozdravem
Ing. Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města
Parkování náměstí
D. Nováková  |  19.8.2016 10:12:09
Dobrý den,

proč není možné na náměstí koupit parkování pouze na půl hodiny? Pokud se zastavím na 5 minut na poště, jsem nucena koupit hodinový parkovací lístek.

Předem děkuji

S pozdravem

Nováková
Možnost pořízení parkovacího lístku v ceně 10 Kč za hodinu parkování na náměstí T.G.Masaryka a ostatním historickém centru města byla stanovena v roce 2014, kdy byl vydán nový ceník úhrady za pořízení parkovacího lístku prostřednictvím parkovacích automatů na základě rozhodnutí rady města Moravská Třebová.

S pozdravem Ing. Petr Václavík, odbor dopravy, Městský úřad Moravská Třebová
Bazén 2.ZŠ
Jan Vykydal  |  5.8.2016 15:14:22
Dobrý den, jaký bude po provedené rekonstrukci režim bazénu na 2.ZŠ? Bude jako doposud sloužit školám a organizovanému plavání kroužků či firem. Nebo bude sloužit i pro veřejné plavání? Otázka se možná zdá předčasná, ale oba systémy vyžadují určitě jiné stavební úpravy.

Sportu zdar
Bazén bude prioritně sloužit pro školní výuku, ale nově by měla mít možnost vstupu i neorganizovaná veřejnost. Stavebně technické řešení tomu bude přirozeně odpovídat.

Ing. Miroslav Netolický
vedoucí odboru rozvoje města
Výstavba dopravního přestupního terminálu
Pavel Kopřiva  |  2.8.2016 10:33:23
Dobrý den chtěl bych se zeptat jak to vypadá ted aktuálně s výstavbou dopravního přestupního terminálu u vlakového nádraží v Moravské Třebové a kde bych mohl zjistit informace kolem tohoto projektu.
Aktuálně probíhají práce na projektové dokumentaci a ostatních povinných přílohách žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Mluvit dnes o termínu výstavby je předčasné, více bude známo koncem letošního roku.

Ing. Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města
INRI kříže
občan  |  10.8.2016 7:28:05
Dobrý den,
mám prosím dotaz, 2 zdevastované INRI kříže - jeden stojí při výjezdu z Udánek v dolní části směr Kunčina (přesně tak zdevastovaný INRI kříž byl na konci obce Rychnov směr Lanškroun a před rokem byl opravený ) a druhý kříž stojí při výjezdu z MT od průmyslové zóny na R35 směr Svitavy po pravé straně cca 200 m v náletové dřevině, při silnějším větru větve ničí kříž a je potřeba také oprava celého kříže.
Kříže stojí na pozemku koho? Okolní obce se o tyto sakrárky vzorně starají a opravují je. Je to zanedbanost dlouholeté minulosti, kříže stojí na místech, kde se stala nějaká tragédie. Děkuji za zájem a opravu!
Ve věci dotazu na kříž stojící při výjezdu z Udánek v dolní části směrem na Kunčinu uvádíme, že kříž je v naší evidenci artefaktů. Je však postaven na pozemku fyzické osoby. Pokud se nám podaří získat souhlas této osoby k opravě kříže, zařadíme ji do programu čerpání dotací na opravy v roce 2017.
Ve věci dotazu na kříž při výjezdu z Moravské Třebové od průmyslové zóny na R 35 směrem na Svitavy prosíme žadatele, aby se dostavil na odbor majetku města a komunálního hospodářství městského úřadu na nám. T. G. Masaryka 29, a umístění kříže nám upřesnil. I přes naší snahu se nám nepodařilo bohužel kříž v terénu najít.

Jana Fabianová, odbor majetku města a komunálního hospodářství
Zábor na ul. Karla Čapka
uhlíř  |  7.8.2016 15:20:42
Dobrý den, minulý rok jsem tu četl dotaz ohledně záboru chodníku před pivnicí U Kavky. Tehdy jste mluvili ve smyslu, že majitel zábor nemá a ani dostat nemůže a že Měst policie tento problém s lavičkami na chodníku vyřeší. Letos je situace stejná. Je na místě se domnívat, že tentokrát už má majitel pivnice zábor na chodníku a najednou to jde tam zatarasit průchod lavičkami a stoly pro pivaře?
Provozovateli restaurace bylo zasláno upozornění na dodržování podmínek povolení odboru majetku města a komunálního hospodářství a rozhodnutí odboru dopravy, pro užívání veřejného prostranství. Tyto podmínky byly stanoveny tak, aby byl dodržen dostatečný průchod pro chodce, kočárky a invalidní vozíky. Bude prováděna opakovaná kontrola dodržování uvedených podmínek.

Jana Fabianová
odbor majetku města a komunálního hospodářství
Poškozování krajnic v Udánkách
Vítězslav Dosedla  |  27.7.2016 15:54:41
Ještě jednou o poškozování krajnic v Udánkách.
Vaše odpověď mě neuspokojila,znamená že za bezohlednost bude platit město.
Tak se ptám jestli by nebylo jednodušší v jednom směru zabránit vjezdu těžkých nákladních aut dopravním značením?
Děkuji. Dosedla
Dobrý den,
není zatím možné omezit nákladní dopravu v této části města. V příštím roce by se měla posuzovat celkově dopravní situace ve městě a měl by se zpracovat generel dopravy, který by řešil osobní, nákladní, pěší a hromadnou dopravu a parkovací místa ve městě.

Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta města
Oprava komunikace
Roman  |  23.7.2016 16:06:16
Vážení,
rád bych se dotazoval, kdy plánuje město Moravská Třebová opravu komunikace na rozcestí ulic Panenská, Jevíčská, Jánská. Jelikož ze strany zástupců města Moravská Třebová slýchám posledních 10 let pouze sliby, chci se tedy i veřejně zeptat, kdy se začne něco dít. Vzhledem k tomu, že se jedná o část navštěvovanou turisty, kdy turisté prochází po této zdevastované komunikaci směr křížový vrch bylo by možná vhodné místo slibů začít něco dělat a ne se jen ohánět tím, že rozpočet města už je předem vyčerpaný, ano to už je asi posledních 10 let a obyvatelé těchto jmenovaných ulic si dále ničí svá vozidla na komunikaci, která je v katastrofálním stavu. Občané a sousedé si na tuto křižovatku stěžují už několik let a stále se nic neděje. Nehledě na to, že pokud se skrze ulici Panenskou jezdily závody na kolech, tak pro město nebyl problém položit asi metr nového povrchu, ale tím to opět haslo.

S pozdravem obyvatel města
Dobrý den,
víme o této části města, že je potřeba opravit. Je zpracován rozpočet na opravu komunikace a zadláždění části silnice směrem na Olivetskou horu. Tato akce se zařadí do návrhu rozpočtu města v roce 2017.

Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta města
Ulice Mlýnská.
Dana Jachanová  |  20.7.2016 22:41:15
Dobrý den,
odpovězte, prosím z jakého důvodu jste nevydláždili jeden chodník na ulici Mlýnské, před domem č. 447/6, který je součástí parcely č. 782, která je v majetku města.Chodníky, včetně vjezdů u ostatních domů v ulici mají nové obrubníky a jsou vydlážděné zámkovou dlažbou. Dokonce stanoviště kontejnerů na odpad je nově vydlážděno. Stávající chodník byl několikrát v minulých letech rozkopán z důvodu potřeb města, neboť je zde vedena voda, nyní již nefunkční kanalizace, vede zde linka telekomu. Moje rodina tady bydlí již téměř 80 let a za tuto dobu jsme se nového chodníku nedočkali i když jsme o něj žádali, dokonce jsme byli ochotni ho sami vydláždit, pokud by byl dodán materiál. Ptám se, proč jsme diskriminováni. Je to snad odměna za to, že se staráme o svah před domem, který jsme na vlastní náklady osadili a na vlastní náklady tuto zeleň udržujeme, protože jsme tady nechtěli mít kopřivy a smetiště přímo pod okny? A to by tak dopadlo, neboť nyní zde již máme složenou starou dlažbu z ulice a od úterý je zde hozen železný rezavý kryt na vodu, který byl vykopán při opravách silnice, který ještě minulý týden ležel dál na ulici. Díra v chodníku u nového obrubníku je asi na někoho nachystaná. Jsme občané, kteří řádně platí městu daně a proto se ptám, to je na tom Moravská Třebová tak špatně, že nemá finance na těch pár metrů?
Dobrý den,
chodník na ulici Mlýnská, před Vaším domem, bude opraven - nové obrubníky a zámková dlažba, prostřednictvím Technických služeb v nejbližších dnech.

Ing.Pavel Brettschneider
místostarosta města
Město si neváží své historie a hodnot
Martin Protivánek  |  5.8.2016 9:56:30
Dobrý den,mám dva podměty, otázky.
V Moravské Třebové se toho spoustu mění k lepšímu i k horšímu.
Mezi ty lepší věci patří Cesta od renesance k baroku, Hřebečské důlní stezky, nebo Knížecí louka. Ale jsou zde i ty špatné věci. Zmíním dvě.
1. Demolice bývalé dětské nemocnice, někdejší sídlo okresního úřadu Moravská Třebová. Proč se má v plánu bourat tak významná a jistě historicky a umělecky cenná budova, která pro město mnoho znamená, a kde sídlili i čeští úředníci? S touto budovu byly velké plány, proč se našlo nejjednoduší řešení, kterým je demolice. Takové budovy se dnes již nestavý, novostavba jistě bude nová, ale nebude tak architektonicky zajímavá. Není lepší najít nějaký rozumný kompromis např. část uborat, zbytek opravit a dostavit a najít vhodné využití pro tuto budovu. Nejlepší by však bylo zachránit tuto budovu a využívat ji, tak jak některá jiná města podobná našemu využila nevyužité budovy nebo sídla bývalých okresních úřadů.
2.Proč se nerespektuje skutečnost, že Moravská Třebová patří na Moravu? Město na svých internetových stránkách láká turisty na renesanční zámek Moravská Třebová v Čechách, to ale není správná informace. A svědčí o neznalosti nebo ignoraci historických skutečností. Jak již zde bylo zmíněno v jiném dotazu. Odpověď na tuto otázku není správným argumentem. Je jistě pravda, že se změnili politické správní poměry. To ale nic neznamená. Že jsme součástí Pardubického kraje neznamená, že patříme do Východních Čech, politické poměry nemají na historické skutečnosti totiž žádný vliv. Historicky a v současnosti patří město stále na Moravu, ač se to někomu třeba nezdá nebo se mu to nelíbí. Argumentovat změnou správních hranic nebo marketingem nelze. Již to, že má Moravská Třebová toto přídavné jméno v názvu a moravskou orlici s písmenem T dokonce v názvu něco znamená. A přiřazování do Čech svědčí o neznalosti a ignoranci dějin a vede k prosazování nesprávných politických zájmů. Věřím, že si město začne vážit svých hodnot a bude využívat svého potenciálu správným směrem. Tak jak to dělají jiná města v našem okolí. Když přece na svoji historii a město můžeme být pyšní a můžeme si vážit minulosti a využívat ji v současnosti pro lepší budoucnost. Věřím, že si demolici této cenné budovy město rozmyslí, nebo zvolí takové řešení, aby co nejméně poškodilo hodnoty našeho krásného města a její minulosti.
Budova bývalé dětské nemocnice nemá žádnou historickou, ani uměleckou hodnotu. Komise, ve které byl i zástupce památkového úřadu, detailně prohlédla tuto budovu a konstatovala, že z hlediska památkové péče není v objektu nic cenného. Šance na záchranu tohoto objektu byla v roce 2009, kdy jsme předložili zastupitelstvu města návrh na realizaci projektu Kongresového centra. Tento projekt obsahoval mimo jiné velkokapacitní společenský sál, který v našem městě jednoznačně chybí. I když bylo velmi reálné získat na realizaci projektu dotaci, zastupitelstvo města jej neschválilo.
V dalších letech se o objekt zajímalo několik různých investorů, žádný z nich však nechtěl garantovat, že z objektu nevznikne nějaké nežádoucí zařízení. Objekt je v současné době ve stavu nepoužitelném pro rekonstrukci, stal se terčem žhářů a je nebezpečný pro své okolí. Zastupitelstvo města proto po pečlivém zvážení situace, velkou většinou hlasů rozhodlo o demolici objektu, která proběhne do konce letošního roku. Vznikne tak strategicky velmi významný prostor vhodný pro realizaci nějakého zajímavého projektu města v budoucnosti.

S pozdravem

Ing. Václav Mačát
místostarosta města
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 117 118 119 120 121 122 123 [...] 128 | další >