Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
eko body
Dagmar Havlíková  |  11.1.2018 11:34:04
Dobrý den.
Ráda bych se dověděla, proč se udělují eko body za vytříděný odpad pouze za období do 30.9. 2017, když se nový systém třídění odpadu spouštěl teprve koncem srpna 2017? Pravidelně třídím odpad. Do systému jsem se zapojila hned v srpnu a do konce roku jsme vyprodukovali odpad v objemu 3 pytle plastu, 2 pytle papíru a 4 malé popelnice na směsný odpad. Systém vyhodnocování a přihlašování se k němu jsem musela neustále hlídat a žádat jeho opravu, jelikož se odpad špatně načítal. A výsledek! Zdražení odpadu na výši 550,-Kč za osobu. Kdybych to věděla dříve, na celé třídění bych se vykašlala, a to jen proto, že eko body jsou udělovány za období do konce září a nám, co vyprodukujeme jen malé množství odpadu, trvá déle než nashromáždíme pytel tříděného odpadu (papír, plast). Proč jste tedy eko body neudělovaly za období od srpna 2017, kdy se systém zaváděl, do konce roku 2017, kdy končí zúčtovací období? Děkuji za odpověď. Dagmar Havlíková
Odpověděl: Bc. Viera Mazalová, DiS. | 15.1.2018 13:47:07
Dobrý den,
systém jsme zavedli od 1. 8. 2017. Chápu, že to bylo krátké období (do konce září), ale chtěli jsme, aby výsledky i za toto krátké období byly již viditelné. Jinak si Vás dovolím nasměrovat na pravidla k systému MESOH, kde je stanoveno, že rok MESOH je stanoven na období od 1. 10. předchozího roku do 30. 9. daného roku. Body nasbírané za poslední tři měsíce daného roku se Vám započítají do roku následujícího, který opět končí měsícem září. Bohužel z důvodu potřeby výpočtu poplatku a jeho schválení do konce kalendářního roku není možné započítat i poslední tři měsíce.
Druhý měsíc následujícího MESOH roku, tj. listopad daného roku, je stanoven jako měsíc reklamací. V tomto měsíci mohou občané podávat reklamace, např. mohou žádat o doplnění nenačtených obsloužených nádob či pytlů. Po uplynutí tohoto měsíce nebudou už reklamace přijímány, tzn., že celkové roční úlevy na poplatku není možné jakkoli měnit čí upravovat, protože v prosinci se vygenerované slevy nahrají do účetního systému, aby se v lednu mohly vybírat poplatky.
Doufám a věřím, že jsme Vás neodradili, a budete i nadále třídit. O body nepřijdete, budou Vám započítány na následující období. Poplatek, pokud se naplní naše předpoklady, se bude i nadále zvedat, ale pouze pro ty občany, kteří se skutečně do systému nezapojí a to zejména z důvodu celorepublikového zvyšování poplatku za skládkování, na které chceme být v čas připraveni.
Bc. Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství
Kontejnery na ul. Bezručova
Andrea Matysova  |  11.1.2018 21:50:15
Dobrý den, chci se zeptat zda přesunete kontejnery před naším domem, tj křižovatka ul.Brzručova s ul.Čapkovou na jiné místo určení, je strašné v noci poslouchat jak občané hází sklenice do kontejnerů i ve 23.30 hod. Máme na straně do ulice dětský pokoj a dítě mi v noci s děsem pláče, když si někteří spoluobčané vezmou do hlavy jít házet sklenice v noci do kontejnerů. Tímto vás prosím o přestěhování kontejnerů jinam, místo kde byli dříve bylo super.Myslím, že máme právo na klidný spánek.
Děkuji
Odpověděl: Bc. Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 15.1.2018 9:53:49
Dobrý den,
ano kontejnery byly po dobu rekonstrukce ulice přesunuty na Bezručovu ulici. Ještě dnes je přemístíme do nově zbudovaného stání mezi domy na ulici K. Čapka. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem Bc. Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.
Zapomenutý kraj Třebové
Třebovák  |  9.1.2018 9:16:56
Nabývám dojmu, že na východní a jihovýchodní část MT se zapomíná. Pominu-li chodník na Jevíčské a Mánesově, je to tam holá a neútulná pustina. Od Písku k Lidlu je to stezka odvahy, hlavně po setmění, okolní parcely pusté, zaneřáděné. Od brány vojenské školy směr vjezd k Peklu je po dešti jedno velké bahno a louže. Nebylo by vhodné zamyslet se nad chodníky, či jiným zkulturněním těchto komunikací? Mimochodem, zmiňovaný Lidl je také jediným, spádově asi nejbližším obchodem pro celou tuto oblast, což je, hlavně pro starší občany, docela zásadní problém.
Odpověděl: Bc. Gabriela Horčíková – jednatelka Technických služeb města Moravská Třebová, s.r.o. | 15.1.2018 7:46:19
Dobrý den,
pokud se dotaz týká ul. Dvorní, tak ta byla v roce 2016 z poloviny opravena (oprava asfaltu). O rok dříve se ulice dočkala řádného veřejného osvětlení až ke kruhovému objezdu. V majetku města je pouze alej a přilehlé živé ploty, které jsou pravidelně udržovány. Ostatní pozemky v majetku města nejsou a jsou ve vlastnictvích jiných fyzických a právnických osob.
Cesta do Pekla je v majetku města a pokusíme se provést alespoň částečnou údržbu odpovídající charakteru cesty.
S pozdravem
Bc. Gabriela Horčíková – jednatelka Technických služeb města Moravská Třebová, s.r.o.
Poplatek za odpady a psa
Milan Duchek  |  9.1.2018 22:04:09
Jako uvědomělý občan města jsem se zapojil do nového systému evidence odpadů s tím, že výpočet poplatku pro rok 2018 bude vycházet z množství vyprodukovaného odpadu od 1.8.2017 a dále s ohledem na body za vytříděný odpad.
Prosím o sdělení, kde výši poplatku za odpad pro rok 2018 najdu?

Dále prosím o sdělení poplatku za psa (po zadání požadavku "poplatek za psa" do vyhledávacího pole na oficiálních stránkách se zobrazil článek do kdy a jak se má poplatek uhradit, ale výši jsem se nedozvěděl)
V minulosti byly některé informace zveřejněny ve Zpravodaji, ale letos tomu tak není.
Děkuji za odpovědi
Odpověděl: Bc. Viera Mazalová, DiS. | 11.1.2018 12:49:35
Dobrý den,
pokud se občan města zapojil do systému MESOH a nasbíral ekobody, výši poplatku pro rok 2018 najde na svém odpadovém účtu, popřípadě mu výši poplatku sdělí pracovnice úřadu. Pokud chcete vědět svou výši poplatku za psa je nejlepší na stránkách města na adrese http://www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/vyhlasky-a-narizeni.html najít obecně závaznou vyhlášku o poplatku ze psů a tam podle svého bydliště, počtu držených psů, případně nároku na slevu si poplatek vypočítat. Druhou možností je opět se obrátit na pracovníky úřadu. Informace k poplatku za komunální odpad budou opět společně se termíny splatnosti zveřejněny jako každoročně ve Zpravodaji. Děkuji za dotaz.
Bc. Viera Mazalová vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství
honposp
honposp  |  9.1.2018 11:49:06
dotaz na odbor životního prostředí, případně na Městskou policii,zda je známo, kam bylo odvezeno spousta vyřazených pneumatik z dopravního hřiště na Zahradnické ulici , které sloužily k vytyčení a ochraně tratě při motokárových závodech - děkuji
Odpověděl: Zdeňka Motlová | 10.1.2018 12:36:44
Dobrý den,
majitelem hřiště je Autoklub Moravská Třebová v AČR, P. O. BOX 20 Moravská Třebová, IČO: 15034381, statutární zástupce: předseda Autoklubu Mor. Třebová v AČR je p. Robert Doležal. Dle dostupných a ověřených informací byly veškeré pneumatiky z dopravního hřiště poskytnuty jinému subjektu k dalšímu využití v režimu výrobků.
S pozdravem
Zdeňka Motlová, odpadové hospodářství, odbor životního prostředí
Vysoutěžení zvýhodněného volání
Otevřelová  |  1.1.2018 17:02:24
V televizních novinách jsem zaslechla zprávu o městě, které vysoutěžilo pro své občany výhodnější ceny u mobilního operátora. Ne všichni mají možnost výhodnějšího volání, sms a dalších telekomunikačních služeb např. u svých zaměstnavatelů.
Zajímalo by mne, zda podobné zvýhodněné služby mobilního operátora využívají i zaměstnanci městského úřadu. Zda byste byli ochotni toto pro své spoluobčany "vybojovat" - nemyslím , že by o levnější volání nebyl zájem (minimálně ze strany např. seniorů, apod.) Děkuji.
Odpověděl: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí odboru | 9.1.2018 13:09:22
Dobrý den,

město Moravská Třebová je zapojeno pod rámcovou smlouvu na služby mobilního operátora a využívá výhodných tarifů pro volání, sms a datové služby. Tyto tarify jsou platné pro všechny organizace města a operátor umožňuje nabídnout výhodné tarify i pro rodinné příslušníky zaměstnanců. Váš dotaz jsem konzultoval s naším obchodním zástupcem pro významné zákazníky, který mi sdělil, že jejich společnost počítá u každé organizace s limitem počtu služebních SIM karet (podle počtu zaměstnanců), který je navýšený o určitý koeficient pro soukromé SIM karty zaměstnanců, další navyšování limitu počtu uživatelů operátor nepřipouští. To znamená, že využití rámcové smlouvy pro občany není možné. Dnes již většina zaměstnavatelů tyto výhodné tarify svým zaměstnancům pro soukromé účely nabízí. Dále uvedl, že žádný ze tří hlavních mobilních operátorů se zatím žádné soutěže na služby mobilního operátora pro občany města nezúčastní.
Situaci v ostatních městech ohledně soutěží mobilního operátora pro občany sledujeme, první zkušenosti jsou z města Brna, kde se tato soutěž zrušila, protože se žádný z operátorů do soutěže nepřihlásil. Jako první město, kterému se podařilo vysoutěžit pro občany výhodné tarify je Nové Město na Moravě, zde poslal jednu nabídku tzv. virtuální operátor s nabídkou pouze volání a sms bez datových balíčků. Český telekomunikační úřad podle výsledků nedávného testu mobilního trhu konstatuje, že v České republice není efektivní konkurence a bude zřejmě třeba trh regulovat. Situaci budeme nadále sledovat, a pokud bude možné vypsat regulérní soutěž na výhodnější služby mobilních operátorů pro občany města, určitě tak učiníme.

Děkuji za dotaz a přeji hezký den
Pavel Šafařík, vedoucí odboru vnitřních věcí
odvoz odpadu o svátcích
Marie Hanáková  |  25.12.2017 18:56:29
Ráda bych se dověděla,kde najdu termíny svozu komunálního odpadu o svátcích v obci Boršov.Také bych se ráda dověděla,od jakého data a do kdy začíná odvoz odpadu v Boršově každotýdenně.Proč toto není uveřejněno v městském zpravodaji.Děkuji za odpověď Hanáková
Odpověděl: G. Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 3.1.2018 14:35:27
Dobrý den,
svozy v období svátků byly posunuty o jeden den. V zimním období je svoz každý týden od 1. do 17. týdne, a pak od 40. do 52. týdne. Svoz je vždy v pondělí, není-li státní svátek.
S pozdravem
G. Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.
parkování
sousedka  |  27.12.2017 12:54:23
Dobrý den,
chtěla bych se, jménem svým i ostatních nájemníků domu Jiráskova 130, informovat o tom, jak je to s parkováním vozidel invalidů. V našem vchodě bydlí invalida pan Bock, který vlastní 2 auta a parkovací místo má pouze na jedno a to ještě vůbec ne na SPZ, která je na dopravní značce uvedena. Druhé vozidlo je bez SPZ a je bourané, přesto tam již více než rok zabírá místo jiným vozidlům. Doufám, že MP toto prověří, popřípadě sjedná nápravu.
Dobrý den,
jmenovaný má vyhrazeno 1 parkovací stání označené jako „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ na registrační značku svého vozidla. Byl vyzván k opravě registrační značky na dodatkové tabulce. Městská policie zajistila odstranění druhého poškozeného vozidla z tohoto parkoviště.

Ing. Petr Václavík, odbor dopravy, Městský úřad Moravská Třebová
Radovan Zobač, velitel Městské Moravská Třebová
Verejne brusleni
Milan Esner  |  28.12.2017 15:14:13
Dobry den,

chtel jsem se zeptat, zda je mozne castejsi zpristupneni zimniho stadionu pro verejne brusleni? Alespon behem prazdnin by mel byt stadion otevren casteji, aby si deti mohly nekde zasportovat. Zamrzle rybniky uz bohuzel patri do minulosti.
Dekuji. S pozdravem,
Milan Esner
Odpověděl: Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 2.1.2018 12:42:59
Dobrý den,
dle rozpisu využitelnosti ledu je patrné, že není promarněný žádný termín. S ohledem na potřeby hokejových týmů na tréninky a zápasy již není možné deponovat více časů, nebo atraktivnější termíny pro veřejné bruslení. Nyní máme veřejné bruslení ve všech možných volných termínech. Děkujeme za pochopení.
Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.
nové chodníky v sušicích
zvědavec  |  30.11.2017 15:18:15
Chtěl bych vědět co je pravdy na tom ,že se budou chodníky v sušicích příští rok znovu rozkopávat kvůli elektrice? To se nemohla udělat nějaká příprava , např. husí krky ? A ještě by mne zajímalo jestli by se nedalo něco udělat s tím blátem na silnici. Poslední dotaz , bude si firma po sobě upravovat rozježděný terén před domy nebo to zůstane tak jak je? Kdo vykonává stavební dozor na téhle stavbě ? Děkuji za odpovědi.
Odpověděl: Ing. Miroslav Netolický | 19.12.2017 11:01:31
Pokud bude ČEZ Distribuce chtít provádět zásahy do komunikací, které město vlastní, musí nejprve získat souhlas města, které zastupuje odbor majetku a KH. Žádné přípravy typu "husích krků" nelze pro ČEZ Distribuci provádět, vše, vč. projektové přípravy a výběru zhotovitele, si provádí ČEZ Distribuce sám. Terén je upraven, technický dozor investora vykonává Ing. Bohuslav Shejbal, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb, z vysokomýtské firmy Optima. Omlouváme se za dočasné nepohodlí a ztížení provozu v této části města.
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 117 118 119 120 121 122 123 [...] 140 [...] 158 | další >