Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Poplatek za parkování
jílek  |  22.4.2016 10:34:56
Na stránkách města jsem nenalezl informaci o tom, kdy je zpoplatněné parkování na placených parkovištích města?
Dobrý den,

od 1. 1. 2015 platí ceník v aktualizované podobě.
Změny: lístky pro parkovací automaty pro území historického centra = zvýšení ceny za parkování na 10 Kč za hodinu (původně 5 Kč). Pro zámecké parkoviště zůstává cena 5 Kč za hodinu. Nově je nastavena sazba pro autobusy na 10 Kč za hodinu a nově je osvobození od úhrady za stání – pro uživatele vozidel, kteří se zúčastní svatebního obřadu, po dobu jeho konání.
Pro parkovací karty/známky:
• občané s trvalým pobytem v historickém centru – beze změn (tzv. levná karta)
• nově „levná karta“ pro vlastníky nemovitosti v historickém cen­tru
• pro podnikající osoby se sídlem/provozovnou v historickém centru – beze změn (nově je upřesněno, že "levnou kartu“ nelze pořídit pro zaměstnance takové osoby).
Doba pro placené parkování je ve dnech pondělí až sobota od 7:00 hod. do 19:00 hod.
Ceník je přílohou nařízení rady města č. 1/2009, a je k dispozici na adrese http://www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/vyhlasky-a-narizeni.html


S pozdravem
Ing. Pavel Václavík, vedoucí odboru dopravy
Pochvala
Vladimír Roda  |  2.5.2016 11:20:06
Vážení,
již před nějakou dobou - pár měsíců - jsem si všimnul změny tváře města na webu města.
hodnotím změnu velmi pozitivně a rozhodně přispěla k vytvoření dobrému dojmu jak pro obyvatele tak i pro potenciálního návštěvníka města.
Skutečně velmi povedený web.
Pokud s obsahem bude pracovat šikovný správce webu půjde o dobrý marketingový nástroj.


Přeji hezký den,

Vladimír Roda
Děkujeme za pochvalu, velmi nás těší. Nicméně stále na zlepšování vzhledu i obsahu webu pracujeme, postupně informace aktualizujeme, vkládáme nové a připravujeme nové služby pro jeho uživatele. Dovolím si ještě upozornit i na významné zlepšení úrovně facebookových stránek města.

Ing. Stanislav Zemánek
tajemník MěÚ
Oprava komunikace v Boršově
Lukáš Grulich  |  29.4.2016 20:36:17
Dobrý den,
chtěl jsem se Vás zeptat, jak to bude se slíbenou rekonstrukcí pozemní komunikace v obci Boršov. Po vybudování kanalizace a rekonstrukce vodovodu se slibovalo, že se udělá úplně nová silnice. Vždy každý rok se to slibovalo, byli na to dokonce vyčleněné finance v SUSPK, ale jak je očividně vidět, tak se opět bude zase jen vyspravovat částečky komunikace. Mohl by mi laskavě někdo sdělit, jak tomu bude ve skutečnosti, zda se bude někdy opravovat celá komunikace v celku, nebo se to zamete pod koberec.
Děkuji
Dobrý den,
komunikace se bude opravovat v druhé polovině letošního roku a to v úseku od km 1,1, km - Večerka po úsek km 3,3, km - bytovka. Už je vybrán zhotovitel na tuto akci. Včas budeme obyvatele místní části Boršov informovat o termínu začátku realizace opravy komunikace.

S pozdravem
Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta města
Územní plán
Milan  |  11.4.2016 11:16:02
Dobrý den,

prosím o informaci, zda lze na webu dohledat aktuální územní plán města. Zajímá mne především výstavba na konci ulice Mánesova, resp. za ulicí Strážnického. Případně prosím o informaci, zda budou v těchto místech k prodeji obecní pozemky.

Děkuji.
Dobrý den,
odkaz na stránky města k územnímu plánu najdete zde: http://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/moravska-trebova-up/

Na ulici Strážnického budou v druhé polovině roku připraveny další pozemky pro stavbu rodinných domů.

S pozdravem
Ing. Dušan Sejbal, vedoucí odboru výstavby a územního plánování
Bc Viera Mazalová, vedoucí majetku města a komunálního hospodářství
oprava cesty z Udánek do lesa
ing.Hudec V  |  8.4.2016 9:58:45
cesta z Udánek do nedalekého lesa je pravděpodobně majetkem města, častým využíváním podniku Lesy ČR je tato cesta proměněna v tankodrom, po této cestě se nedá jezdit na kole ani autem. Proč Rada města nezahájí jednání s fa. LESY ČR o opravě této cesty.
Tato cesta má mnoho vlastníků pozemků včetně města. Proběhlo jednání na Lesích ČR s.p., Lesní správa Svitavy, kde se tato otázka projednávala. LČR nemohou investovat do opravy komunikace, která není jejich majetkem, stejně jako město nemůže investovat peníze do cizího majetku.
Město Moravská Třebová musí nejdříve jednat s vlastníky pozemků na této cestě o převodu (odkoupení) do vlastnictví města a následně o prodeji LČR. Lesy pak následně mohou tuto komunikaci opravit. Je předběžný příslib od LČR, že tento postup je nejvýhodnější, ale vše záleží na jednání s vlastníky a ceně, za kterou budou ochotni pozemky prodat.

S pozdravem
Ing. Pavel Brettschneider
železnice
Občan  |  16.3.2016 9:55:33
Dobrý den,
mám dotaz ohledně uzavření železniční trati do České Třebové od 29.3 do 27.4. Jaký je důvod výlukové činnosti na trati? Bude se modernizovat železniční stanice Moravská Třebová? Nebo se konečně navýší rychlost z 50km/h na třeba 70km/h ?
Díky za odpověď
S pozdravem
Občan
Dobrý den,
provádí se oprava železničního svršku a přejezdů na úseku Třebovice – Mladějov. Na úseku Moravská Třebová - Chornice se provádí oprava propustků a přejezdů. Rychlost by se měla zvýšit o cca 10 km/h. Modernizace železniční stanice Moravská Třebová je v jednání s ohledem na vybudování dopravního terminálu.

S pozdravem
Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta města
Pokácené stromy
Eva Slámová  |  4.4.2016 10:03:59
Sdělte mi prosím,proč byly pokáceny dva zdravé,vzrostlé a na jaře nádherně kvetoucí stromy u mateřské školky na ulici Jiráskova.Děkuji za odpověď.E.Slámová.
Dobrý den,
dle usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová č. 246/Z/301115 se bude v tomto místě rozšiřovat parkoviště pro MŠ Jirásková, a to z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy dětí do školky.

S pozdravem
Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta města
Dopravní situace v Udánkách
Martin Hensl  |  5.4.2016 22:27:06
Dobrý večer,
píši sem jako smutný člověk kterému jiný "člověk" usmrtil domácího zvířete, kterého si vypiplal od koťete a staral se o něj. Tento "člověk" jel vozem přes městskou část Udánky jako blázen a srazil nám našeho mazlíčka. Bohužel to není první ani poslední úmrtí zvířete pod koly vozidel lidí, kteří zde po opravě silnice jezdí jako blázni (nechci být sprostý). Toto se spíše týká lidí, kteří zde trvale nebydlí a jezdí pouze směrem k lesu. Další zajímavostí, že některé vozy nevidím za celý den jet nazpět - porušují snad také zákaz vjezdu, který je u vjezdu do lesa?! Proto bych se Vás rád zeptal zda-li se konečně bude řešit jak zpomalit provoz v této části města. Vím, že se to zde již před časem řešilo a Vaše odpověď byla ta, že se to teprve bude projednávat, nicméně čas plyne a stále se nic neděje a tito blázni stále nezpomalují. Proto bych se chtěl zeptat na co vedení města čeká, zatím to bylo "jen" zvíře, ale brzy se může stát, že to může být nějaké dítě nebo někdo z lidí, kteří přes Udánky chodí na procházky.

Jen bych chtěl podotknout, aby se našlo nějaké opravdu účinné řešení a ne jen využití značky, která opravdu nikoho nezpomalí, pokud ten dotyčný nebude chtít.

Předem děkuji za odpověď
Martin Hensl
Dobrý den,
je navrženo řešení, jak zklidnit provoz na této komunikaci. Budou umístěny dva retardéry směrem na cestu do lesa. Na komunikaci, která vede Udánkami směrem k fotbalovému stadionu se zvažuje umístit zpomalovací polštář a dále se uvažuje o umístění dvou retardérů u bytového domu na ulici Nádražní. Navíc bude městská policie provádět měření rychlosti v tomto úseku.

S pozdravem
Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta města
Motorkáři a čtyřkolkáři.
Jiří Kryštof  |  21.3.2016 16:32:01
Bude se nějak řešit "starý známý problém" s motorkáři a nově i čtyřkolkáři v lesích okolo Moravské Třebová.
Obzvláště cesta okolo Hradiska je v neděli skoro nebezpečná. Auta jezdí Peklem značku zákazu vjezdu nerespektují. Občas jsou až z ulice Bránské vidět zaparkovaná auta na louce pod Pastýřkou...
Článek ve Svitavském deníku byl sice pěkný http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/motorkari-nici-prirodu-a-desi-20150402.html, ale jinak nic.
Město Moravská Třebová si je tohoto nešvaru vědomo a činí kroky k identifikaci těchto osob a jejich dohnání k odpovědnosti. V současné době se připravuje několik opatření ve spolupráci Městského úřadu Moravská Třebová, městské policie a Policie ČR.

S pozdravem
Radovan Zobač
velitel městské policie
Možnost uveřejnění článku na vašich stránkách
V.Orálek  |  22.3.2016 13:39:00
..případně pokud vydáváte nějaké periodikum tak v něm.
Děkuji za zprávu V.Orálek ,Loštice
Vážený pane Orálku,
na webových stránkách města nelze prezentovat příspěvky externích osob, pouze je po dohodě se správci stránek možné využít námět, postřeh či informaci občana přínosnou pro veřejný zájem. Možnost otištění v Moravskotřebovském zpravodaji (MTZ) vydávaném městem Moravská Třebová existuje, splní-li takový text podmínky uveřejňování příspěvků externích osob. Ty upravují pravidla pro vydávání MTZ dostupná v odkaze: http://www.moravskatrebova.cz/redakce/index.php?xuser=365649081020508674&lanG=cs&slozka=145395&clanek=145443.

S pozdravem Mgr. Dagmar Zouharová, dzouharova@mtrebova.cz
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 133 134 135 136 137 138 139 | další >