Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Chodníky
Jitka Snášelová  |  20.3.2016 15:58:41
Prosím o informaci, zda a kdy budou opravovány chodníky ve městě, jejichž stav je katastrofální. Vím, že se bude řešit ulice Olomoucká, později pak snad i Svitavská (viz projekty města), ale přijde někdy řada třeba na chodník v ul. Komenského (od Billy k Cihlářce - u Billy je zúžení tak nebezpečné, že chodec musí přejít na druhou stranu, následně opět přejít zpět), dále v ulici Dukelská, v ulici Piaristická... Lze sehnat přehled, který rok bude která ulice opravena nebo alespoň plán opravy?
Dobrý den,
nesouhlasím s tvrzením, že se ve městě neopravují chodníky. Primárně se opravují lokality, kde došlo k opravám nebo výměnám podzemní infrastruktury (kanál, plyn, voda) nebo části, které strategicky navazují na jiné stavební projekty. Každoročně se do plánu dostanou chodníky i mimo tyto projekty.
Již v minulých letech byla hlavní koncepce oprav koncipována s nutností zajistit bezpečný pohyb osob v dané ulici, alespoň na jedné straně. Tato zásada je důrazně plněna. Platí to i o ulici Komenského, kde opravdu chodník v úseku u Billy je špatný. Na druhé straně je však chodník po rekonstrukci, v bezpečné šířce a dobře zpřístupněn přechody pro chodce. Pravá strana ul. Komenského je velmi špatně schůdná od samého začátku tedy od ul. Cihlářova po ul. Marxova. U bývalé tržnice je chodník tak úzký, že po něm nelze projít ani s kočárkem. Tento fakt však opravou nezměníme. Je třeba se na celý úsek podívat komplexně a realizovat zcela nový urbanistický pohled. To samé je v plánu i na ul. Olomoucká a Lanškrounská.
Pasport komunikací existuje a stavební stav chodníku je v něm věrně zachycen.

Za správce komunikací Technické služby Moravská Třebová s.r.o. – Bc. Gabriela Horčíková jednatel s polečnosti
poloha(adresa) městského hřbitova
František Dopita  |  17.3.2016 13:31:23
Prosím o informaci,jak se dostanu k městskému hřbitovu.V úterý jdeme na pohřeb a na
internetové mapě není nijak označen.
Děkuji za informaci

a přeji krásné dny.

Dopita
Dobrý den,

otevřete si stránky www.seznam.cz, mapy a vyhledejte si Moravská Třebová - Křížový vrch. Viz. odkaz níže.

https://mapy.cz/zakladni?x=16.6685850&y=49.7567247&z=17&source=stre&id=130718

Neuvedl jste z jaké strany přijedete zda od Olomouce nebo od Svitav. Parkovací místo najdete přímo u smuteční síně. Dáte se ulicí Jevíčská poté ulicí Mánesova, z které odbočíte na ulici Nerudova a dojedete k smuteční síni.
S pozdravem
Bc. Pavlína Horáčková
sekretariát starosty a tajemníka
Informace o spolužácích z měšť.školy Kostelní.
René Horák Králův Dvůr,pod Hájem 316  |  15.3.2016 13:14:53
Prosím jestli je to možné o zdělení o spolužácích z ročníku 1947-1957.Psal jsem několikrát do školy,ale odpověď žádná.Měl jsem třídní uč.Vystvělovou a řed.Blažek.Po škole jsem se šel učit do Brna.Bydlel jsem u rodičů Polní č.20,po učení jsem šel na vojnu a už jsem se do Třebové nevrátil.Takže nemám žádny kontakt(jsem 36 ročník).Určitě
už hodně spolužákú není mezi námi.
Měl bych ještě jednu prosbu:mám v M.Třebové setřenici jmenovala se za svobodna Vlasta Sehnalová bydliště Polní č.8 a pracovala v Třebovské nemocnici.
Děkuji za kladné vyřízení jestl to bude možné.RENÉ HORÁK.
Dobrý den,
K Vašemu dotazu Vám bohužel musíme sdělit, že městský úřad, odbor vnitřních věcí v souladu se zákonem o evidenci obyvatel z důvodu ochrany osobních údajů, nemůže poskytovat osobní údaje o občanech jiné fyzické osobě. Existuje pouze možnost tzv. „zprostředkování kontaktu“, kdy na základě písemné žádosti občana staršího 15 let zprostředkuje ministerstvo vnitra požadovaný kontakt jiným občanem uvedeným v žádosti s využitím základního registru obyvatel. Tento úkon je ale zpoplatněn správním poplatkem 500,- Kč za každou kontaktovanou osobu bez ohledu na výsledek šetření, tudíž v tomto případě pro Vás asi ne moc vhodným a přijatelným řešením. Ve Vašem případě bych spíše doporučila vyhledávání spolužáků přes internetové stránky www.seznam.cz, odkaz „spolužáci“, kde je možnost při zadání příslušného města, ročníku a školy spolužáky zdarma vyhledat.
S pozdravem

Lenka Navrátilová, odbor vnitřních věcí
Osvětlení přechodu pro chodce
Jarmila Navrátilová  |  14.3.2016 21:41:05
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda by bylo možné vybudovat osvětlení na přechodu pro chodce na ulici Svitavské pod starou benzinkou. Ulice je od Penny marketu poměrně tmavá a chodci jsou kolikrát vidět až na poslední chvíli, zvlášť teď, kdy má benzinka nový poutač s cenami benzínu, jehož světlo velice nepříjemně bije do očí. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
svítivost veřejného osvětlení na ulici Svitavská je velmi omezeno hustým porostem áleje. Již je zpracován koncept na úpravu (montáž zdvojených výložníků), bohužel tato úprava se pro letošní rok nevešla do rozpočtu. Navrhneme provedení úpravy v roce 2017, a to i s plánem pořízení přechodového svítidla v požadovaném místě.

Za správce VO, Bc. Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r,o,
Vlajka pro Tibet
Josef  |  15.3.2016 10:01:57
Zajímalo by mě, proč nebyla 10. března vyvěšena na radnici Tibetská vlajka?
Rada města projednala na své schůzi 25.01.2016 žádost spolku Lungta o připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2016 a požadované vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové neschválila.

S pozdravem
Ing. Stanislav Zemánek
tajemník městského úřadu
Krytý bazén
David  |  17.2.2016 18:49:16
Dobrý den. Zajímalo by mě, zda se uvažuje o vybudování krytého bazénu. Spoléhat na příznivé léto aby byl využít aquapark se mi zdá nelogické. Krytý bazén se dá využívat za každého ročního období a počasí. Dekuji za odpověď
Rozhodnutí o případné výstavbě krytého bazénu je v kompetenci zastupitelstva města, v letošním roce není realizace této stavby plánována.Výhody krytého bazénu jsou nesporné, negativem jsou enormní provozní náklady v řádech milionů Kč.


S pozdravem
Ing. Miroslav Netolický
vedoucí odboru Rozvoje města Moravská Třebová
Firmy ve městě
Jahoda Rudolf  |  9.3.2016 19:59:15
Na portálu města jem nenašel odkaz na firmy které jsou ve městě.
Dobrý den,
vzhledem k neaktuálnosti údajů ve složkách Firmy ve městě a Řemeslníci byly obě složky skryty a probíhá jejich aktualizace.

Ing. Stanislav Zemánek
tajemník městského úřadu
Anketa- 10 problémů Města Moravská Třebová
7.3.2016 12:54:00
Dobrý den, ve zpravodaji máte uvedeno, že je možné hlasovat přes internet. Můžete mi říct, kde tento formulář najdu? Děkuji
Dobrý den,
ve zpravodaji je uveden odkaz pro hlasování přes internet pro Anketu - 10 problémů Města Moravská Třebová -

http://www.moravskatrebova.cz/cs/mesto/ostatni/10-problemu-mesta-moravska-trebova-2016.html


S pozdravem
Ludmila Lišková
Koordinátorka Projektu Zdravé město a MA 21
100.narozeniny
Eva  |  29.2.2016 15:59:17
Dobrý den, ráda bych se zeptala, proč nebyl v MTZ uveřejněn alespoň malý příspěvek s infem o prosincovém jubileu - 100.narozenin pí Jiříčkové z Boršova. Město si od rodiny pro uveřejnění vyžádalo i fotografie z oslavy, poblahopřát přišel i p.starosta M.Izák osobně a myslím, že takováto jubilea se neslaví každý den a lidé v tomto věku si jakoukoliv podporu - byť i jen morální - plně zaslouží.
Bylo přislíbeno uveřejnění v únorovém MTZ a ani v březnovém čísle nic nevyšlo. Ve vší slušnosti a úctě - vím, že je věc redakční rady, jaké příspěvky budou součástí MTZ, ale přidat malou fotku s jednou krátkou větou, určitě nezabere tolik místa. Hlavně je toto vše taky ukázka, jak moc si město váží svých občanů a tím i odraz jeho morálního kreditu.
Dobrý den,
samozřejmě si našich občanů města vážíme. Máte pravdu, že sté narozeniny se neslaví každý den. Bohužel článek nebyl nedopatřením vložen. Osobně se postarám o nápravu. Fotografie paní Jiříčkové s článkem bude uveřejněna v dubnovém čísle zpravodaje.

S pozdravem
starosta Města Moravská Třebová
Miloš Izák
Rychlostní komunikace Nádražní
Milan  |  20.2.2016 18:46:59
Dobrý den , chtěl jsem se zeptat , kdy se konečně začne řešit rychlost na ulici Nádražní . Není totiž problém , aby zde vozidla na rovince jela i 100 km/h !!!!! Je zde bytovka s 16 rodinami , lidé kteří chodí do práce a tuto trasu také využívají lidé jdoucí od vlaku směrem do Udánek . Město je prošpikováno retardéry , dokonce i na zahrádky je jeden , tady však to nikoho asi nepálí . Bude zde tedy retardér nebo chodník až po nějakém smrťáku ? Sporadické kontroly MP očividně nezabírají . Díky za odpověď Milan E.
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 25.2.2016 14:31:27
Dobrý den,
problém s nedodržováním rychlosti po ulici Nádražní (i v ostatních ulicích města) nás pálí. V současnosti město posuzuje možnosti zřízení chodníku přes Udánky do Sušic, hledáme řešení, jak neukázněné řidiče zpomalit, městská policie provádí častější dohled a měření rychlosti v tomto úseku.

S pozdravem Ing. Petr Václavík, odbor dopravy
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 137 138 139 140 141 142 | další >