Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Mapa webu
Kobylka  |  23.1.2016 7:50:22
Pod pojmem mapa webu si představuji kompletní strukturu webu.
Například odvolávku "Úřední desku" na mapě webu nenajdu, pokud nevím kde je musím se způsobem pokus omyl k ní proklikat.
Seznamy obsahují chyby, například služebna plynáren je již několik let¨roků uzavřena.
Předpokládal jsem, že informace před spuštěním budou aktualizovány.
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 26.1.2016 13:11:29
Dobrý den,
děkujeme za upozornění. V tuto chvíli se již mapa webu generuje v plném rozsahu.

Přeji hezký zbytek dne.

S pozdravem Bc. Nikola Jakoubková, odbor kancelář starosty a tajemníka
Venčící park, otravy psů
Karel Rozbořil  |  20.1.2016 22:36:19
Moje otázka, již jednou položená, se týká zřízení venčícího parku pro psy, který by byl oplocený a osvětlený, myslím, že částka vybraná za psy by mohla splnit alespoň z části její účel. Další věcí je jak přistoupí město k otráveným nástrahám na sídlišti, těch otrav už bylo několik, a tak by mě zajímalo jestli se danou věcí někdo zabývá, asi by chtělo v této věci vyvinout nějakou aktivitu, zmonitorovat místa, kde se daní pejskaři pohybovali a oznámit to např. veterinární inspekci apod. Byl bych skutečně rád, kdybyste i přes to, že opět nezveřejníte tento dotaz, začali jednat, určitě by se situace neměla podceňovat.
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 25.1.2016 13:22:55
Dobrý den,
po projednání ve vedení města sděluji k vašemu dotazu:

1. Vedení města nemá v současné době záměr zřídit venčící park pro psy. Majitelům psů je v rámci celého města k dispozici celá řada ploch v extravilánu, na kterých mohou venčit svoje psy.
2. Informace o otrávených nástrahách je pro nás nová, a ani městská policie či Policie ČR tuto informaci nemají. Takže pokud tyto informace máte, sdělte je městské policii, která následně ve spolupráci s Policií ČR začne konat.

S pozdravem

Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu
Vánoční stromek na náměstí
Jitka Snášelová  |  24.1.2016 17:25:03
Dobrý den, proč byl stromek na náměstí ozdoben jen do svých horních 2/3 a ta spodní zůstala bez ozdob? Upozornili na to návštěvy, které k nám o svátcích jezdili a já nedokázala smysluplně odpovědět. Děkuji.
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 25.1.2016 10:04:20
Dobrý den,
děkuji za dotaz. Letošní stromek byl tvarově velmi atypický. Jeho spodní větve byly nezvykle dlouhé. Na poslední řadu větví se ozdoby nedávají z důvodu vandalismu a následná vrstva větví zasahovala do cca 1/3 výšky stromu a to byla také hranice ozdob. Víme, že to nebylo ideální, ale poučili jsme se a na příští rok připravíme mobilní oplocení, které umožní ozdobení i nižších pater.
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.
prodejci na náměstí
anonym  |  14.1.2016 11:30:26
Dobrý den chtěla jsem se zeptat jak je to s prodejci kteří chodí po náměstí a přilehlých ulicích? Děkuji
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 21.1.2016 8:34:41
Dobrý den,
tržní řád, tj. nařízení rady města č. 1/2014 v článku 4 odst (4) zakazuje pochůzkový prodej. Pochůzkovým prodejem je "nabídka, prodej zboží a poskytování služeb formou pochůzky, při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem na veřejně přístupných místech". Výjimku tvoří prodej předmětů pro účely veřejné sbírky, je-li příspěvek na veřejnou sbírku zahrnut v ceně předmětu.
Prodejci by tedy neměli ani v centru města nabízet své zboží. Někteří však tržní řád nerespektují. Řešením jednotlivých případů se pak zabývá městská policie, na kterou se může obrátit každý, kdo se s porušením nařízení setká.


S pozdravem JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka
Dopravní Terminál
Pavel Kopřiva  |  13.1.2016 23:45:17
Dobrý den chtěl sem se zeptat,jak jste daleko s přípravou dopravního terminálu v Moravské Třebové a taky co je natom pravdy že by se tam mělo přemístit autobusové nádraží v Moravské Třebové.
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 21.1.2016 8:23:10
Dobrý den,
s přemístěním autobusového nádraží do této lokality se v projektu nepočítá. Aktuálně se nacházíme v přípravné fázi projektu, dokončuje se převod jednoho z dotčených pozemků z ČD na město. Město plánuje podat žádost o dotaci v rámci IROP (Integrovaný operační program) v prioritní oblasti 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, ve Specifickém cíli 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, kde je podporovaná aktivita Terminály. Výzva k podávání žádosti prozatím nebyla zveřejněna, dle plánu výzev řídícího orgánu by k jejímu vyhlášení mělo dojít v březnu 2016 s tím, že žádosti bude možně předkládat do září 2016.


S pozdravem Ing. Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města
Oprava chodníku
Ambroz  |  20.1.2016 4:41:04
Chtěl bych vědět jak bude zajištěna bezpečnost obyvatel Sušic při opravě chodníku. Protože je jediný a při pohybu stavebních strojů a silničním provozu není kam přejít. Když si vzpomenu na loňský rok a opravu chodníku od nádraží na konec lanškrounské ulice tak jedním slovem Hrůza.
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 21.1.2016 8:20:35
Dobrý den,
předpokládáme budování po etapách, snížení rychlosti a zvýšený dohled městské i státní policie. Rekonstrukce chodníku by měla přispět ke zvýšení bezpečnosti a komfortu chodců v Sušicích, což, mám za to, že stojí za dočasné nepohodlí a zvýšenou ostražitost. Přivítáme Vaše návrhy na vylepšení navrhovaných opatření.

S pozdravem Ing. Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města
Fotogalerie
Občan  |  14.1.2016 10:29:17
Dobrý den,mam stručný dotaz.Proč,se ve fotogalerii na této strránce skoro neobjevují fotografie s ruznych akci?
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 20.1.2016 8:36:23
Dobrý den,
děkujeme za Váš zájem o fotografie z města a kulturních akcí. Vzhledem ke spuštění nových webových stránek probíhá stále v tuto chvíli aktualizace některých dat a právě fotografie budou do fotogalerie od této chvíle postupně vkládány.
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem Bc. Nikola Jakoubková, odbor kancelář starosty a tajemníka
placení odpadu u novorozenců?
Pořízová  |  12.1.2016 21:27:15
Dobrý den,
ráda bych se zeptala zda se platí odpady i za novorozence?Platí se plná částka 506kč?
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 13.1.2016 14:53:00
Dobrý den,
ano, i za novorozence se platí poplatek v plné výši. Pro rok 2016 je to 500 Kč. Pokud se dítě narodí v průběhu kalendářního roku, uhradí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu.

S pozdravem Hana Matyášová, odbor majetku města a komunálního hospodářství
Omezení dopravy nákladních vozidel v Udánkách
Vítězslav Dosedla  |  7.1.2016 13:57:28
Dobrý den. Chci se zeptat zda není možno omezit dopravu nákladních vozidel v Udánkách. Po stavbě nové vozovky se míjejí rozměrná nákladni vozidla tak že přejíždějí přes obrubníky a krajnice.Nová silnice je tím soustavně ničena.

Děkuji.Dosedla
Odpověděl: Ing. Táňa Jersáková | 7.1.2016 14:02:29
Vážený pane,
v současné době omezení provozu nákladních vozidel přes Udánky nechystáme. Opravená komunikace v Udánkách je konstruovaná na plnohodnotný provoz vozidel, její šířka byla provedena s ohledem na vlastnictví přilehlých pozemků. Doplnili jsme dopravní značení a snažíme se dojednat s firmami z ul. Nádražní, aby v maximální míře využívaly pro provoz jejich vozidel ulici Nádražní.

S pozdravem Ing. Petr Václavík, odbor dopravy, Městský úřad Moravská Třebová
Kácení stromů na ulici Dr. Jánského
Miroslav Novák  |  7.1.2016 13:46:58
Dobrý den, chtěl bych vědět proč se včera t. 28.12.15.kácela skupina zdravých stromů u Penny, které rostly až za chodníkem, ne na pozemku Penny. Kdo dal svolení ke kácení a proč.

Děkuji
s pozdravem Miroslav Novák Dr. Loubala M.T.
Odpověděl: Ing. Táňa Jersáková | 7.1.2016 14:02:04
Dobrý den,

stromy rostoucí na ulici Dr. Jánského u objektu „Penny marketu“ byly povoleny ke kácení na základě žádosti podané vlastníkem pozemku (společnost InterCora spol. s r.o.). Povolení vydal Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody, který po zhodnocení uvedených důvodů žádosti vyhověl. Za tyto stromy byla současně uložena přiměřená náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením těchto dřevin.

S pozdravem, Ing. Alena Žvátorová, odbor životního prostředí
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 139 140 141 142 |