Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Vykácení aleje na Svitavské ulici II
Martin Jílek  |  28.2.2021 17:54:35
Dobrý den, dnes jsem si ve zpravodaji přečetl článek "Čeká nás proměna ulice Svitavské" Je skutečně absurdní, když odbor životního prostředí bojuje za vykácení 59 vzrostlých stromů. Co dodat, největší ekologická katastrofa za posledních 100 let je zřejmě neodvratná.
Mám dotaz k harmonogramu tzv. revitalizace ulice Svitavské ( úsek od evangelického kostela po Dr. Janského). Tzv. revitalizace tedy znamená posunutí autobusové zastávky, vyrobení přechodu k nové nemocnici a vykácení všech stromů (výměna kanalizace a vody a nový asfalt je běžná údržba vozovky)
1)kdy budou vykáceny stromy? Prosím měsíc a rok
2)kdy proběhnou stvební práce ? Stačí rok
3)kdy proběhne nová výsadba stromů ? Stačí rok
4)jaká druhová skladba nových stromů je objednaná?
5)v jakém stáří budou stromy vysazovány?
6)v jakém sponu bude výsadba realizována, budou to vysokokmeny nebo polokmeny?
7)jaký bude průměr koruny vzrostlého stromu, jaká bude výška vzrostlého stromu?
8)jaký druh závlahy a výživy je ke stromům plánovaný?
9)je stacionární závlaha již součástí současného projektu revitalizace?
Velmi děkuji za odpvědi.
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, Mluvčí města | 3.3.2021 15:56:18
Dobrý den, v letošním roce se nebude kácet celá lipová alej a už vůbec se nejedná o ekologickou katastrofu. Lípy, které dnes rostou v ulici Svitavská, jsou na hranici své životnosti. Vzhledem k infekci kosterních větvení, infekci kmenů, defektnímu větvení a poškozenému kořenovému systému nám nezbývá než přikročit k pokácení vzrostlých stromů v úseku od evangelického kostela po křižovatku s ulicí Dr. Janského poblíž prodejny Penny. Následná nová výsadba je po konzultaci s odborníky navržena tak, aby dřeviny měly dostatek prostoru pro růst kořenů a jejich druhová skladba odpovídala náročným podmínkám. Vznikne tak nový úsek aleje, na který lze v budoucnu navázat.

Aplikace na webových stránkách města neslouží k delším diskuzím. Proto Vám jakékoliv další otázky rádi odpovíme přímo na odboru životního prostředí, nebo se můžete připojit k on-line prezentaci celého záměru, která se uskuteční ve středu 10. března od 16:00 hodin.

Odpovědi na dotazy:
1) březen 2021
2) 2021
3) 2021
4) V ulici Svitavská bude vysazen speciální "okrasný" kultivar „běžného“ akátu, vhodný do městské zástavby. Jedná se o kultivar Bessoniana – Trnovník akát (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'). Tento druh dobře snáší zpevněné povrchy v okolí, zasolení, letní sucha a přísušky, vysoké teploty, aktuálně netrpí vážnějšími chorobami či škůdci. Zároveň téměř neobsahuje trny a je redukována schopnost množení.
5) Zapěstované alejové stromy (obvod kmene 18-20 cm) tj. stromy cca 4 – 4,5 m vysoké při výsadbě.
6) Rozestupy cca 5-6 m. Zapěstované alejové stromy – tj. vysokokmeny.
7) Lze předpokládat výška stromu cca 15–18 (20) m, průměr koruny cca 10 m.
8) Kvalitně připravený prokořenitelný prostor při výsadbě, hydroabsorbenty pro lepší zakořenění v prvních letech a aklimatizaci na stanovišti. Standardní zálivka po dobu rozvojové péče (tj. cca 5 let).
9) Ve veřejné prostoru takto intenzivně využívaném je závlahový systém často velmi rychle poničen vandalismem. Počítá se se standardní zálivkou v rámci rozvojové péče.

S pozdravem Václav Dokoupil, mluvčí města
Detske atrakce na knizeci louce
Milada  |  27.2.2021 20:05:45
Dobry den,dnes jsem s vnoucaty navstivila Knizeci louku,kde v lonskem roce u skluzavky pod kavárnou bylo,myslim ze panem mistostarostou,nainsalovana nejaká hmota,íky které nemusí deti slapat v blate.Proc ostatní atrakce namají vyresen podklad a deti musí šlapat v bahne?jestli je pouzitá hmota nákladná,tak doporucuji pod atrakce vrstvu sterku,nebo kačírku,samozrejme ulozeny na geotextilii,byla by to cenove dostupná varianta,která vyřeší nedotažeňe umísťené atrakce.
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, Mluvčí města | 3.3.2021 10:16:37
Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Máte pravdu, dopadová plocha u nových herních prvků na Knížecí louce chybí z důvodu nedostatku financí v loňském roce. Dopadové plochy budou během letošního roku upraveny tak, aby děti nemusely šlapat v blátě. S pozdravem Václav Dokoupil
Kompost
Standa Nováček  |  25.2.2021 15:25:34
Dobrý den,kdzž není kompost pro občany M.T. ,tak pro koho je určený ???? Nebo proč se vlastně vyrabí ???
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, Mluvčí města | 1.3.2021 15:30:11
Dobrý den, kompostování je ideální způsob, jak efektivně zpracovat a znovu využít např. listí, trávu drobné větve, které vznikají během údržby zeleně ve městě. Technické služby takto vytvořený kompost následně využívají pro údržbu zelených ploch a záhonů. V poslední době se jednalo např. o záhony v ulici Lanškrounská. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat sekretariát technickcých služeb. S pozdravem Václav Dokoupil, mluvčí města.
Vykácení aleje na Svitavské ulici
Martin Jílek  |  23.2.2021 15:57:23
Podle dendrologického posudku, který si město objednalo, je ve svitavské aleji 59 stromů. Na pětimístné stupnici zdravotního stavu stromů je 1 - výborný zdravotní stav a 5 -nevyhovující zdravotní stav. Z hodnocení vyplývá: 10 stromů v jedničce, 21 stromů ve dvojce, 19 stromů ve trojce, 9 stromů ve čtyřce a 0 stromů v pětce.
Ke skácení je v posudku doporučeno pouze 6 stromů. Nechápu zarputilou snahu města vykácet kompletně svitavskou alej. Moje dva dotazy zní: Jaký je pravý důvod k vykácení aleje? Proč nenecháte růst zdravé stromy, tedy ty ve zdravotním stavu jedna, dvě a tři?
PS: oprava kanalizace samozřejmě není důvod, neboť kanalizace jde středem vozovky, kde žádné kořeny nejsou.
Dobrý den, důvodem pro kácení stromů je jejich stáří a špatný zdravotní stav, vč. poškození kořenů. Při obnově alejí se většinou postupuje komplexně, či v segmentech. V minulosti docházelo k průběžnému dosazování nových dřevin pod vzrostlé staré stromy. Tímto však dochází k růstovým defektům a nežádoucímu habitatu, který se do budoucna projeví na zvýšených nákladech na údržbu, navíc estetický dojem z takto pěstovaných dřevin není žádoucí. Argument, že kanalizace jde středem vozovky a tam kořeny nejsou, je zcela zcestný. Musíme si uvědomit, že rozsah koruny stromu kopíruje rozsah kořenového systému. I kdyby tomu tak nebylo, a pokládka kanalizace by do kořenového systému nezasáhla, máme zde v minulosti provedené zásahy (pokládky inženýrských sítí) jak ze strany chodníku, tak ze strany komunikace (např. pokládka plynu v r. 2019), kde byl kořenový systém výrazně narušen. Důkazem je nepředvídatelný pád jedné z lip v červenci 2020 (zdravotní stav této lípy přitom byl hodnocen stupněm 2 a paradoxně tak v řešeném segmentu patřila mezi zdánlivě "nejlepší" stromy). Dendrologický posudek je komplexní dokument, který zkoumá několik dílčích aspektů stavu dřevin, jedním z nich je i zmiňovaný zdravotní stav. Prezentováním pouze jednoho z aspektů dostaneme zkreslené informace neodrážející skutečný stav. Zmiňovaný dendrologický posudek řeší pouze část dřevin v ulici Svitavská a to celkem 59 ks. Celkově je na ulici Svitavské 173 ks dřevin. Pokud máte navzdory výše uvedenému stále pochybnosti o záměru obnovy zeleně v ulici Svitavská, neváhejte v úředních hodinách navštívit odbor životního prostředí, kde Vám vše podrobně vysvětlíme. S pozdravem Miroslav Flášar, odbor životního prostředí.
Traily - Rozhledna Pastýřka
Lobotomic Riders  |  21.2.2021 2:46:37
Dobrý den. Měli bychom na Vás dotaz. Proč nás, jakožto správce trailu na rozhledně Pastýřce, nebylo žádným způsobem obeznámeno a ani s námi nebyla žádným způsobem konzultována stavba nových trailů i přes to, že jsme se s vedením města domlouvali, že bychom alespoň chtěli vědět o tom, co se bude na kopci dít. Naše kontaktní čísla má určitě spousta členů vedení města, minimálně číslo na O. Kolíska - jednatele Lobotomic Riders. Pokud by to šlo, chtěli bychom se domluvit na spolupráci s někým, kdo má tento projekt na starost a byl by ochotný s námi o tomto jednat. Děkujeme Lobotomic Riders - Downhill Team Moravská Třebová
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, Mluvčí města | 25.2.2021 11:30:29
Dobrý den, s projektem letošní výstavby singletracků pod rozhlednou Pastýřka vás samozřejmě podrobně seznámíme. Zároveň nabízíme vzájemnou spolupráci při propagaci singletracků i sportu jako takového. Navrhuji osobní setkání s představiteli vedení města, pro upřesnění termínu schůzky mne neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 737 045 783. Pro úplnost jen doplním, že v prostoru pod Pastýřkou se v tuto chvíli oficiálně žádné traily nenacházejí. Pokud zde v minulosti probíhala jakákoliv aktivita, dělo se tak bez písemného souhlasu vlastníka pozemků. S pozdravem Václav Dokoupil, mluvčí města
Kompost
Standa Nováček  |  20.2.2021 11:00:47
Dobrý den,za jakých podmínek lze získat kompost z kompostárny na Hamperku ??? Myšleno cena a jaké množství,popřípadě který den v týdnu ? Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Vítězslav Škrabal, jednatel Technických služeb Moravská Třebová | 25.2.2021 9:40:08
Dobrý den, kompost přímo občanům bohužel poskytnout nemůžeme. Nedovoluje nám to nová úprava zákona o odpadech, která platí od ledna letošního roku. Děkujeme za pochopení. S pozdravem Vítězslav Škrabal, jednatel technických služeb
Stromy
M.Nováková  |  23.2.2021 10:00:24
Dobrý den, chci se zeptat, proč jste vykáceli stromy (javory) u hlavní silnice na začátku Sušic? K dnešnímu dni jich je skácených 6. Začíná to vypadat, že stromy v ulicích kácíte proto, aby TS nemuseli na podzim uklízet spadané listí a o stromy se starat (viz plánované kácení VŠECH lip na Svitavské, i těch, které jsou v dobrém stavu). Víte vůbec, kolik stínu takové vzrostlé stromy (o tom, kolik kyslíku vyrobí a kolik prachu z ulic "vychytají" nemluvě) udělají a kolik ho udělají mladé stromky? Proč neobnovujete takováto stromořadí postupně?
Dobrý den, kácení javorové aleje v Sušicích neprovádí město Moravská Třebová, ale Správa a údržba silnic Pardubického kraje na základě vydaného rozhodnutí. Kácení je prováděno jako součást přípravy celkové rekonstrukce a rozšíření vozovky, kterou Pardubický kraj zahájí v dubnu letošního roku. Součástí projektu je i náhradní výsadba nové aleje. Stávající vzrostlé stromy byly dle arboristického a biologického průzkum ve špatném zdravotním stavu. V případě ulice Svitavská letos začínáme s obnovou lipové aleje, stromy jsou na hranici své životnosti a mají poškozený kořenový systém. V letošním roce nedojde ke kácení všech stromů v aleji. Obnova se letos bude týkat pouze úseku od evangelického kostela po křižovatku s ulicí Dr. Janského. S pozdravem Miroslav Flášar, odbor životního prostředí
Dotaz ne, spíš zbožné přání
Ivana Krejčí  |  23.2.2021 17:10:24
Nelíbí se mi, že potkávám lidi bez roušek, nemají je vůbec, nejenom pod bradou. Poslouchám rádio, a vím, že v jiných městech Policie tyto provinilce trestá udělenou pokutou. Pokud budeme tolerovat tento přístup, NIKDY se viru nezbavíme. Už se hovoří nejenom o britské, ale i o jihoafrické mutaci.Proto bych moc ráda viděla v ulicích našeho města Policii, jak sjednává pořádek.
Odpověděl: Radovan Zobač | 24.2.2021 8:45:15
Dobrý den, také v našem městě strážníci městské policie aktivně řeší různé přestupky a nedodržování preventivních opatření. V takových případech postupují dle zákonných oprávnění. I nadále vyzýváme všechny občany, aby zodpovědně dodržovali veškerá platná mimořádná opatření. S pozdravem Radovan Zobač, velitel městské policie
Otevřená radnice
Jan  |  15.2.2021 17:35:28
Pěkný den, proč město omezilo uřední hodiny jen na pondělí a středu a ostatní dny jen po telefinické konzultaci a náštěvy ne. Vláda přece zrusila jakékoliv omezení.. Proč jste Vy omezení jste zavedli??
Třeba Svitavy , Prostějov, Olomouc,Šumper maji otevřeno jak před covidem . To jest každý den..
Proč MOravská Třebova ma zase neco jíneho???
Díky za informaci.
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, Mluvčí města | 19.2.2021 8:46:23
Dobrý den, městský úřad můžete samozřejmě navštívit každý den, úředníci jsou k dispozici v kanceláři a vykonávají běžnou agendu. Ve dnech úterý, čtvrtek, pátek se jen musíte předem objednat (telefonicky, emailem). Jedná se o jedno z opatření, které má zachovat plynulý chod úřadu i mimo úřední dny (pondělí, středa), zabránit tvorbě fronty a kumulaci většího počtu lidí. Vzhledem ke stále nepříznivé epidemické situaci se takto snažíme chránit Vaše zdraví i zdraví našich zaměstnanců. S pozdravem Václav Dokoupil, mluvčí města
Dluhy na správě nemovitosti
Pokorny  |  12.2.2021 16:58:14
Zdravím,chci se zeptat jestli vůbec město vi o problému se správou nemovitosti mt a jejím obrovským dluhům vůči vodarnam a nájemníkům.hodlá s tím město neco delat,aspoň nějak pomoci těm podvedeným lidem?
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, Mluvčí města | 19.2.2021 8:45:34
Dobrý den, o problémech se správou nemovitostí bohužel víme. Správa nemovitostí Moravská Třebová, s.r.o. je soukromý subjekt a radnice nemá žádnou zákonnou možnost, jak do chodu této společnosti zasahovat. S pozdravem Václav Dokoupil, mluvčí města
< předchozí | 1 [...] 14 15 16 17 18 19 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 130 | další >