Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Dotaz k poplatkům za odpad
Miroslava Snášelová  |  11.11.2020 13:27:26
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda bude i pro příští rok 2021 platit sleva na poplatku za odpad. Podle evidence MESOH na internetovém odpadovém účtu to vypadá, jako by slevy dále platily. Ale pokud si dobře vzpomínám, začátkem roku se ve zpravodaji objevila informace, že pro rok 2021 již slevy nebudou, protože jich bylo mnoho, a že budou všichni občané platit stejnou částku. Samozřejmě kromě těch, kteří mají nějaké úlevy. Třídit odpad je zajisté třeba, ale obávám se, že pokud žádné bonusy za třídění nebudou, řada lidí prostě třídit přestane, neboť jim bude chybět patřičná motivace.
Popelnice se také stále evidují a načítají, i když MESOH za rok 2020 již skončil, proto bych ráda věděla, jak město bude řešit poplatky za odpad na další rok.
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Petr Frajvald, Místostarosta | 2.12.2020 15:10:23
Dobrý den,
je pravda, že v lednovém vydání zpravodaje jsme informovali o záměru úplného zrušení slev za EKO body s platností od roku 2021 z důvodu výrazných dopadů těchto slev do rozpočtu města. Rada města aktuálně navrhuje zastupitelstvu ke schválení výši slevy za EKO bod v hodnotě 1 Kč/bod a zároveň výši poplatku za komunální odpad na příští rok ve výši 680 Kč/poplatník/rok. Zastupitelé budou o tomto bodu jednat na svém nejbližším zasedání dne 14. prosince. O výsledku budeme občany včas informovat. S pozdravem Petr Frajvald, místostarosta
Vánoční stromeček
Jarmila E.  |  29.11.2020 19:57:59
Dobrý den. Ráda bych poděkovala za krásnou vánoční výzdobu v Moravské Třebové. Ať je to spirála na zámku, nové osvětlení na cihlářové ulici, křídla po městě a nebo betlém ze sena. Co mne však mrzí je výzdoba vánočního stromku. Stromek je sám o sobě nádherný, bohatý. Ale co ta chudá výzdoba? Velmi to kazí celkový dojem. A takový krásný strom i další výzdoba si nezaslouží, aby zrovna tohle bylo odfláknuto. Vím, že tento názor sdílí spoustu lidí. Nešlo by s tím něco udělat? Alespoň řetězy nenechat plandat dolů, ale obtočit stromek? Takto za tmy vypadá jak raketa a z pohledu od cihlářové ulice působí dojmem, že za chvíli spadne. Děkuji
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, mluvčí města | 2.12.2020 9:34:06
Dobrý den, kulturní služby letos odvedly velký kus práce a jsme rádi, že se Vám vánoční výzdoba města líbí. Do ulic Cihlářova, Čs. armády a Bránská jsme nakoupili zbrusu nové osvětlení, novinkou je také slaměný betlém, zvonička přání, adventní spirála a andělská křídla. Osvětlení vánočního stromu je technicky koncipováno pouze pro aplikaci od špičky směrem dolů. Souhlasíme s Vámi, že v letošní výzdobě stromu je prostor ke zlepšení. Proto jsme dnes ve spolupráci s technickými službami zajistili narovnání a úpravu osvětlení tak, aby celkový dojem byl co nejlepší. S pozdravem Václav Dokoupil, mluvčí města
Špatný pozemní televizní signál
Jiří Kovář  |  30.11.2020 14:54:49
Dobrý den,
nemám dotaz, ale spíš žádost o pomoc a týká se to všech občanů Moravská Třebová.
V posledních dne se zhoršil příjem televizního signálu. Jde hlavně o programy ČT.
Volala jsem na český radiokomunikační úřad, který šíří signál. Podle nich je problém inverzích. Přechodem na DVBT2 se zrušily původní zesilovače analogového signálu a současný digitální signál není pro naší oblast dostatečně silný. Ale oni s tím prý nemohou nic dělat. Prý to je věcí ČT a ČTÚ, aby se zprovoznily nové zesilovače.
Proto je prý potřeba, aby se i město krom občanu obrátilo na ČT a případně na Český telekomunikační úřad s žádostí o zlepšení signálu.

Jiří Kovář
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, mluvčí města | 2.12.2020 9:32:17
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. Situaci s příjmem televizního signálu prověříme a oslovíme přímo Český telekomunikační úřad s žádostí o nápravu. S pozdravem Václav Dokoupil, mluvčí města
zpravodaj
Jarmila Seryn  |  1.12.2020 17:44:52
Dobrý den nevim kde je chyba ale nemám zpravodaj. T.G.M 24
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, mluvčí města | 2.12.2020 9:30:39
Dobrý den, Váš podnět k nápravě předáme České poště, která za distribuci Moravskotřebovského zpravodaje zodpovídá. Zpravodaj je zároveň dostupný v tištěné podobě také v turistickém centru na náměstí, nebo v občanském informačním centru v ulici Olomoucká. V elektronické podobě jej naleznete na webu města, nebo v Mobilním rozhlasu. S pozdravem Václav Dokoupil, mluvčí města
Kácení aleje na ul. Svitavské
Kostelecká  |  28.11.2020 21:35:39
Dobrý den,
jsou nebo budou někde veřejně přístupné dendrologické posudky jednotlivých stromů, které chcete nechat skácet na Svitavské ulici? Kolik těchto stromů plánuje město skácet? A jsou všechny v tak špatném stavu, že je nutno je pokácet všechny zároveň? Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Ing. Miloš Mička, Starosta | 1.12.2020 10:32:02
Dobrý den,
obecně řečeno jsou dendrologické posudky stromů veřejně přístupné a jsou k nahlédnutí na odboru životního prostředí. Revitalizace lipové aleje v ul. Svitavská vychází z Generelu zeleně města Moravská Třebová, který byl schválen zastupitelstvem města v minulém roce. V současnosti řešíme realizaci její první části, která bude dotčena výstavbou nové budovy Nemocnice následné péče, rekonstrukcí oddílné kanalizace (splašková a dešťová), vodovodu a vlastního tělesa komunikace. Stav některých stromů byl již konstatován jako špatný ve zpracovaných posudcích, stav dalších můžeme odvozovat s ohledem na jejich stáří. Jako příklad uvádím vyvrácenou lípu, která nedaleko nemocnice ohrozila bezpečnost chodců i provozu na konci července letošního roku. Současně je nutné předpokládat, že při výstavbě zmíněných sítí může dojít k další destabilizaci již tak poškozeného kořenového systému stromů. S pozdravem Miloš Mička, starosta.
Ohnostroj
Milan Amb  |  14.11.2020 11:30:26
Bude letos silvestrovsky ohnostroj? Dekuji.
Odpověděl: Ing. Daniela Maixnerová, Místostarostka | 16.11.2020 13:14:50
Dobrý den,
Kulturní služby města Moravská Třebová mají objednánu firmu, která by ohňostroj mohla uskutečnit. Zda ale bude možné jej uspořádat, bude záležet na aktuálně platných opatření k vývoji epidemiologické situace. O případném konání vás budeme včas informovat.
Děkuji za váš zájem, s pozdravem Ing. Daniela Maixnerová, místostarostka města
tsmt.cz
Kuneš  |  12.11.2020 14:04:50
Dobrý den. V Boršově aktuálně probíhá rekonstrukce vozovky a tak nebyly vyvezeny popelnice s komunálním odpadem. Prosím o informaci, zda vývoz popelnic proběhne v náhradním termínu a nebo až za další 3 týdny.
Další dotaz resp. připomínka se týká webových stránek www.tsmt.cz. Informace, které tam jsou uvedeny jsou neaktuální (viz hned úvodní strana a informace o teplotě 25°C v areálu místního aquaparku, informací z dubna atd.) a zmatečné. V sekci "Odpady, sběrový dvůr" je pod záložkou "Svoz domovního odpadu" uvedeno, že svoz probíhá ve 14denních intervalech a v částech Udánky a Boršov v zimních měsících 1x týdně, což domnívám-li se správně, již také neplatí a je v rozporu s další záložkou "Svozový kalendář", nacházející se ve stejné sekci. Domnívám se, že by bylo vhodné a i pro všechny strany prospěšné, stránky tsmt.cz aktualizovat. Ušetřil by se tím čas nejen občanům, ale i zaměstnancům Technických služeb, s.r.o.
Předem děkuji za odpověď.
Kuneš - Boršov
Odpověděl: Vítězslav Škrabal - jednatel Technických služeb města Moravská Třebová, s.r.o | 16.11.2020 12:15:50
Dobrý den, ano v Boršově probíhá rekonstrukce vozovky a dle komunikace se stavbou, jsme vyvezli, kde jsme byli vpuštěni. Ve čtvrtek byli občané vyzváni, aby nechali popelnice vytaženy až do večera a byl proveden odpolední vývoz nad rámec plánu svozu. Další mimořádný vývoz už prováděn nebude. Webové stránky budou aktualizovány, již nějakou dobu se řeší stránky nové, které budou přehlednější.
S pozdravem Vítězslav Škrabal.
Chodník ul. Tyršova
Tomáš Kolkop  |  11.11.2020 13:31:27
V rozpočtu na letošní rok byly vyčleněny finance na výměnu dlažby chodníku v ul. Tyršova v úseku od ul. Jiráskova po K. Čapka. Kdy tedy bude probíhat realizace? V případě, že by se opět neuskutečnila, za občany žádám, aby byly co nejrychleji vyspraveny min. ty úseky, kde hrozí poranění kotníků. Při té příležitosti by bylo vhodné ořezat javory tak, aby se pod nimi dalo chodit. Děkuji
Odpověděl: Vítězslav Škrabal - jednatel Technických služeb města Moravská Třebová, s.r.o | 13.11.2020 12:54:46
Dobrý den,
tato akce byla z rozpočtu vyjmuta pro nutnost zpracování projektové dokumentace nejen na chodníky, ale i na vlastní komunikaci, a to z důvodu výškových disproporcí. Její zpracování bude zahrnuto do návrhu rozpočtu města na rok 2021. Chodník bude ještě v průběhu listopadu vyspraven. Co se týče tvarovacího řezu stromů, bude proveden, tak jak pravidelně bývá v období vegetačního klidu.
Děkuji za pochopení
Vítězslav Škrabal
Psi exkrementy
Hana  |  5.11.2020 13:15:25
Dobry den, chtela bych se zeptat, jestli mesto uvazuje o udelovani pokut za neuklizeni psich exkrementu, sidliste je jich plne.

Dekuji
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, mluvčí města | 6.11.2020 14:06:39
Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Strážníci městské policie mají pravomoc udělit za tento přestupek pokutu. Ovšem pouze v případě, když majitele přistihnou v okamžiku, kdy po svém psovi neuklidí. Znovu se tedy obracíme na všechny majitele psů s žádostí, aby dodržovali čistotu veřejného prostoru. Děkujeme. S pozdravem Václav Dokoupil, mluvčí města
trávník
Josef Ondra  |  5.11.2020 10:43:39
Zdravím,mám dotaz k okrasnému trávníku.Jenom co napadne první snih,řidiči ho uplně zničí.Nebude vidět kraj trávníku,ted už jezdí hlava nehlava je jím to jedno.Já bych tam dal na kraj plastové patníky at si toho všimnou a nejezdí po travě,ktera stála nemalé peníze.Josef Ondra
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, mluvčí města | 6.11.2020 11:30:16
Dobrý den, děkujeme za postřeh. Situaci prověříme a v případě nutnosti zjistíme nápravu. S pozdravem Václav Dokoupil, mluvčí města
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 31 32 33 34 35 36 37 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 | další >