Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Stánek s ovocem a zeleninou na ul. Cihlářova
Petr Vomela  |  5.8.2023 18:02:11
Rád jsem jako mnoho dalších občanů města nakupoval v soukromém stánku s ovocem a zeleninou na ul. Cihlářova. Tento stánek zde stával několik let. Od tohoto týdne už stánek nesmí být na svém místě, jak jsem byl informován od prodavačky, ale musí se přestěhovat na náměstí. Důvodem je údajně stížnost nedaleké prodejny zeleniny na blízkou konkurenci. Pokud je tento důvod skutečný, domnívám se, že opatření města odporuje principu svobodného podnikání. Prosím o vysvětlení.
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, Místostarosta | 9.8.2023 13:11:09
Dobrý den,
stánkový prodej se snažíme podporovat, proto s jednotlivými prodejci prostřednictvím pracovníků odboru majetku města pravidelně komunikujeme a hledáme vhodné řešení pro jejich činnost. Důvod přesunu stánků z ulice Cihlářova na náměstí je jednoduchý. Počet zájemců o prodejní místo převyšoval prostorovou kapacitu v daném místě, nebylo zde dostatečné zázemí pro všechny. Nejedná se pouze o zeleninu, ale o další produkty a výrobky. Proto jsou veškeré stánky přesunuty na náměstí, kde je dostatek prostoru a všichni prodejci zde mají stejné podmínky.
S pozdravem Václav Dokoupil, místostarosta.
IP: xxx
bio odpad
Mirek S  |  21.7.2023 18:31:34
Dobry den,
chtěl jsem se zeptat ,bude v Sušicich za hasičkou kontejner na bio odpad?
Děkuji Mirek S.
Odpověděl: Petr Matějka, vedoucí odboru | 28.7.2023 8:59:38
Dobrý den,
kontejner na bio odpad byl v době rekonstrukce komunikace odvezen, v rámci budování nové komunikace bylo pro umístění kontejneru na bio odpad vybudováno místo.
Komunikace je hotová a kontejner na bio odpad je za hasičskou zbrojnicí umístěn.
S pozdravem Petr Matějka, vedoucí odboru investic a rozvoje města.
Mezi paneláky Jiráskovou a Holandskou 10,8,6
M.Jičínský  |  21.7.2023 15:49:32
Zdravím mezi výše uvedenými ulicemi je dětské hřiště,což samozřejmě vítám.Nikoliv nejsem nadšen z toho když mám vstávat ve čtyři ráno do práce a mezi bytovkama dělají rámus mladí lidé s alkoholem i po 22 h a pokud je horko spí se velmi špatně...Pokud Vás to nezajímá ,protože tam nebydlíte, tak si to s MP, či policií vyřeším sám...Pěkný den slušným lidem jen...! PS...Mladí mohou jít před 22 h do parku a tam se mohou vesele bavit, až do rána..Taky jsem byl mladý ,ale nepamatuji se, že bych někoho svým hulákáním,rušil z tak potřebného spánku....
Odpověděl: Radovan Zobač | 26.7.2023 15:28:18
Dobrý den.
strážníci městské policie provádějí několikrát za noc opakované kontroly všech vnitrobloků i dětských hřišť na sídlišti a v případě zjištění porušení zákona vše řeší dle svých zákonných oprávnění. Tímto bych Vás chtěl požádat, abyste v případě, že k rušení nočního klidu bude docházet, vše oznámil na linku 156.
S pozdravem Radovan Zobač, velitel městské policie.
autobazar na ulici Karla Čapka
Ondra  |  28.6.2023 12:39:28
Dobrý den,
na ulici Karla Čapka před domem s číslem K.Č. 25
Má pán z tohoto domu zaparkovaných x aut... v současné době jsou 3 z nich inzerovány na serveru bazos cz. Pán s auty kšeftuje a tak v této oblasti ztěžuje život všem,co tudy projíždí. Z výjezdu od koupaliště musíte najet nebezpečně do křižovatky aby přez zaparkovanou kolonu bylo vidět. Dá se s tímto záborem ulice něco dělat? Prokazatelně na základě inzerátu se jedná o zábor, nikoliv normální parkování.
Odpověděl: Radovan Zobač | 26.7.2023 15:27:14
Dobrý den.
děkuji za upozornění. Nicméně žádná zákonná norma nezakazuje parkovat na ulici vozidla inzerovaná k prodeji. Pokud nejsou vozidla zaparkována v rozporu se zákonem, nebo nejsou-li vozidla nezpůsobilá k provozu na pozemních komunikacích, nemá MP žádné zákonné oprávnění, jak řidiče či provozovatele těchto vozidel řešit.
S pozdravem Radovan Zobač, velitel městské policie.
Přechod pro chodce
Ludmila Daulová  |  18.7.2023 18:52:29
Dobrý den,
prosím o sdělení konkrétního termínu, kdy bude upravena situace ne/přecházení u bývalé Moravy. Byla jsem byla ráda, že vedení našeho města hodlá vrátit přechod i na stranu přes ulici Komenského. Ale od informace uběhla řada týdnů, obnovený přechod není a situace s přecházením je stále hrozná, zatím naštěstí ne tragická (na co se čeká?). Možná je to poučení do budoucna, že asi není špatné naslouchat lidem, kteří žijí zde a nepřipouštět obdobné nesmyslné projekty "shora", stačí např. velmi "praktická" cyklověž u nádraží. Děkuji za konkrétní odpověď; také bych chtěla znát náklady na tuto úpravu a kdo je bude hradit.
Přeji hezké a bezpečné léto!
Ludmila Daulová
Odpověděl: Ing. Pavel Charvát, Starosta | 25.7.2023 11:41:46
Dobrý den,

vážená paní Daulová. Vedení města nemůže "vrátit" přechod přes ulici Komenského, protože není ani vlastníkem a ani správcem této komunikace, to je Pardubický kraj. Požádal jsem pana vícehejtmana v této věci o pomoc. Bohužel, ta jednání dopadla tak, že jak vedení SÚS, tak zástupce odboru dopravy Pardubického kraje mi sdělili, že z jejich pohledu je ta situace, která tam vznikla naprosto v pořádku. Má své opodstatnění právě v bezpečnosti silničního provozu a nebude se tam nic měnit. Teď jsme ve fázi hledání technického řešení, jak vytvořit místo pro přecházení ze severního chodníku ulice Svitavská na chodník jižní, aby chodci, jdoucí po obou stranách ulice Svitavská, mohli využít stávající přechod pro chodce. Ulice Svitavská patří městu, tak že tam jsme schopni udělat jisté úpravy, pokud nám je Dopravní inspektorát schválí. Náklady na tyto úpravy bude muset jako vlastník uhradit město.

S pozdravem Pavel Charvát , starosta.
péče o stromy
Martin Jílek  |  14.7.2023 9:04:38
Dobrý den, mám dva dotazy ohledně stromů v Moravské Třebové.

1) Proč město nepoužívá zavlažovací vaky k nově zasazeným stromům? (cena vaku 200-300 Kč). V jiných městech běžně používané.

Nově nasazený strom u brány času již uschnul a stejně tak uschnul i nově nasazený strom na autobusovém nádraží (na místě dvou vzrostlých vrb, které byly nedávno vykáceny)
Nový strom stojí kolem 10.000,- Kč a je škoda, když se jim aspoň dva roky po vysazení nevěnuje dostatečná péče, alespoň formou závlahy. Zde vidím zbytečnou škodu a ztrátu města 20.000,- Kč

2) Kdy budou dosazeny chybějící lípy v aleji na ulici Svitavské? Chybí zde již asi 10 stromů a již 10 let tu nebyl žádný nový strom vysazen. Kácení stromů je velmi jednoduché, ale zasazení a dopěstování nového stromu do dospělosti je složitější.
Dobrý den,
veškeré nové výsadby byly a jsou zavlažovány standardní metodou, kdy u zmíněných jedinců na jaře došlo k prorašení, závlaha byla standardně prováděna, i přes všechna tato opatření bohužel došlo k uschnutí těchto jedinců. V případě nadále trvajícího suchého počasí je pravděpodobné, že zavlažovací vaky budou ještě instalovány. V předešlých letech byly vaky často terčem vandalů. Při výsadbách stromů, keřů ale i květin je vždy riziko, že se rostliny neujmou.
Město Moravská Třebová si nechalo zpracovat v roce 2019 „Generel zeleně“, který schválilo v lednu 2020 jako strategický dokument zastupitelstvo města. V rámci schváleného generelu zeleně je řešeno i páteřní stromořádí při vjezdu do města na ulici Svitavské.
Citace: „Páteřní stromořadí při vjezdu do města. Část dřevin je mladší výsadba, jinak se jedná o dožívající lípy a stromořadí je na "hranici" stability. Nutná pravidelná detailní kontrola vzrostlých stromů - pěstební opatření nutné, část ke kácení, u části s ohledem na pravděpodobnost rizika poškození kořenových systémů stromů (zpevněné povrchy, ing. sítě, výkopové práce) nutno začít plánovat obnovu stromořadí. Ta by měla proběhnout jednorázově, nebo po ucelených segmentech. Nedosazovat lípy do volných ploch, obnovovat až jako celek/segment. Pro novou výsadbu vybrat vhodnější druh uzpůsobený stresovým městským podmínkám než je lípa (omezený prokořenitelný prostor, solení komunikací, přehřívání povrchů) - typově např. platany, javory babyky - konzultovat se zahradním architektem s ohledem na velikost prostoru a způsob obnovy.
Nutno však dodat, že mladé lípy byly v posledních pěti letech na ul. Svitavská dosazovány, jednalo se hlavně o doplnění výsadeb naproti průmyslové zóně.
S pozdravem Bc. Miroslav Flášar, odbor životního prostředí.
Kanál -ÚK. Karla Čapka
Společenstvo vlastníků  |  21.7.2023 14:34:30
Dobrý den
Na koho se mohu obrátit ohledně cinkajícího kanálu?
Děkuji
Odpověděl: Bc. Jonáš Krummer | 24.7.2023 7:47:37
Dobrý den,
pokud se jedná o kanál na městské komunikace obraťte se prosím na dispečery technických služeb města (+420 736 678 230 , +420 736 507 155 ).
S pozdravem Jonáš Krummer, mluvčí města.
Křižovatka u Kubíka
Michal  |  18.7.2023 12:38:27
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli směrem od Lanškrouna na Linhartice bude zákaz odbočení pro vozidla nad 3,5t? Protože na této kžižovatce se vyhnou maximálně osobní auta. Ale dva kamiony si tam nedovedu představit. Přijde mi to horší než před opravou.
Odpověděl: Bc. Jonáš Krummer | 24.7.2023 7:44:19
Dobrý den,
po dokončení rekonstrukce přilehlé křižovatky se na ulici Olomoucké počítá s omezením vjezdu nákladní dopravy nad 3,5 tuny.
S pozdravem Jonáš Krummer, mluvčí města.
Technický dotaz
Geršl František  |  13.7.2023 7:10:56
Dobrý den,
Mám takový technicky dotaz. Kam se mohou obrátit na reklamace ohledně rekonstrukce chodníku na ulici Lanškrounske, který byl součástí rekonstrukce ulice Lanškrounska, špatně technicky proveden a nedodělan. Děkuji p. Geršl MT
Odpověděl: Bc. Jonáš Krummer | 17.7.2023 16:04:27
Dobrý den,
uvedený chodník je v majetku města. Pro případné reklamace se prosím obraťte na jeho správce - tedy technické služby. Ve zprávě prosím uveďte co nejpodrobnější specifikace technických potíží. Kontakt: +420 461 316 509, sekretariat@tsmt.cz.
S pozdravem Jonáš Krummer, mluvčí města.
Chodník z Udánek
Milan Ebert  |  10.7.2023 22:52:12
Dobrý den .
Kdy se prosím začne budovat chodník na ulici Nádražní ( z Udánek směr vlakové nádraží ) Projekt je už hotov a díky soustavným objížďkám vedeným touto ulicí , je pohyb v těchto místech životu nebezpečný . Děkuji .
Odpověděl: Ing. Pavel Charvát, Starosta | 13.7.2023 10:52:11
Dobrý den,
vím o tom, že projekt je již hotový. V letošním plánu staveb však není, takže zahájení stavby předpokládám nejspíš během příštího roku.
S pozdravem Pavel Charvát, starosta.
< předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 158 | další >