Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Dokončení silnice v Susicich
Milan A  |  9.9.2021 10:35:12
Zajímá mne který termín dokončení silnice v Sušících platí jestli jak bylo uvedeno ve zpravodaji konec září nebo jak bylo uvedeno na těchto stránkách 17 září? Protože zatím postup prací nenasvědčuje tomu že by se mělo za týden končit. Lidi si potřebují domluvit např. Dovoz uhlí,dřeva nebo další materiál. Potom by nejen mne zajímalo jak je daleko veřejné osvětlení už čtvrt roku musíme chodit potmě.
Odpověděl: Petr Frajvald, Místostarosta | 10.9.2021 9:11:30
Dobrý den,
dle posledních informací bude rekonstrukce silnice v Sušicích dokončena do konce září s tím, že pokládka asfaltového povrchu by měla proběhout 17. září. Individuální požadavky pro přístup do Vaší nemovitosti prosím domlouvejte přímo se stavbyvedoucím, který má přesné informace a popřípadě vám řekne za jakých podmínek to je proveditelné. Co se týká veřejného osvětlení, dokončíme jej ihned, jakmile nám to stavba umožní.
S pozdravem Petr Frajvald, místostarosta
Cena za pronájem pozemku
Jana Hafnerová  |  5.9.2021 16:33:07
Dobrý den,
obracím se na vás s prosbou, zda je u vás možné zjistit, jaká je průměrná cena za pronájem 1m2 pozemku - zahrady v Moravské Třebové.

Děkuji za odpověď.

Jana Hafnerová
Dobrý den,
usnesením Rady města Moravská Třebová je schválena výše nájemného a pachtovného u pozemků ve vlastnictví města Moravská Třebová, které jsou užívány jako zahrady, na 5 Kč/m2/rok.
S pozdravem Veronika Škrancová, referentka odboru investic a správy majetku
cena vodného od 1.7.2021
Vladimír Adámek  |  26.8.2021 8:46:29
Dobrý den,
kde prosím na webových stránkách Města či ve Zpravodaji najdu informaci o zdražení vodného od 1.7.2021 a celkové ceně vodného a stočného s DPH od 1.7.2021 ?
S pozdravem
Adámek
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, Mluvčí města | 9.9.2021 12:43:42
Dobrý den,
úprava ceny vodného s platností od 1. 7. 2021 byla schválena členskou schůzí dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 6. 9. 2021 vzalo úpravu ceny vodného na vědomí. Podrobnosti naleznete v aktualitě na webových stránkách města. Informace se objeví také v říjnovém vydání Moravskotřebovského zpravodaje.
S pozdravem Václav Dokoupil, mluvčí města
Kde leží Moravská Třebová
Jan Gregar  |  5.9.2021 12:14:00
Dobrý den. Měli jsme možnost navštívit Vaše úžasné město plné krásných památek. Jelikož jsme z druhého konce republiky a byli jsme u Vás poprvé, dost máš překvapilo, že město docela blízko Brnu ještě není na Moravě (respektive já tvrdím, že jste součástí Pardubického kraje a partnerka pořád ukazuje mapu Čechy Morava Slezsko , kde to fakt územně vypadá na Severozápadní Moravu:-) ). Jak je to tedy správně?
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, Mluvčí města | 8.9.2021 17:29:18
Dobrý den,
děkujeme za zpětnou vazbu, jsme rádi, že jste s pobytem v Moravské Třebové spokojeni. V otázce územního členění máte s partnerkou pravdu oba. Z hlediska zemského členění, které se běžně využívalo dříve, Moravská Třebová opravdu náleží k Moravě. Dnes se v praxi využívá administrativní členění v podobě jednotlivých krajů, v tomto případě je Moravská Třebová součástí Pardubického kraje. Pro zajímavost: v roce 1949 byla Moravská Třebová dle administrativně-správního členění součástí Brněnského kraje, v roce 1960 spadala naopak pod Východočeský kraj. Pokud Vás zajímají detaily a další zajímavosti, doporučuji např. online archiv závěrečných prací studentů a absolventů Geografického ústavu Masarykovy univerzity v Brně.
S pozdravem Václav Dokoupil, mluvčí města
Zpravodaj
Jarmila Seryn  |  1.9.2021 17:10:10
Dobry den dnes je 1.9. a zpravodaj ve schránce není. T.G.M 24.
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, Mluvčí města | 2.9.2021 8:32:21
Dobrý den,
děkuji za Váš podnět. Informaci předám zástupcům České pošty k prověření a případnému zajištění nápravy. Pokud se problém s doručením zpravodaje bude opakovat, neváhejte napsat přímo na adresu zpravodaj@mtrebova.cz.
S pozdravem Václav Dokoupil, mluvčí města
Cesta Sušice
Mirek S  |  1.9.2021 15:00:11
Chtěl bych se zeptat kdy se bude dělat nova cesta od křižovatky(odbočka Zapa) na konec M.T. (Kunčina /Stare Město).
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, Mluvčí města | 2.9.2021 8:29:38
Dobrý den,
vlastníkem komunikace a investorem oprav je Pardubický kraj. Dle posledních informací se oprava vozovky v úseku od odbočky k Zapa beton po konec Sušic plánuje na rok 2022.
S pozdravem Václav Dokoupil, mluvčí města
Program jednání ZM
Moravcová Marie  |  31.8.2021 19:18:06
Neberte jako dotaz, spíš jeden z námětů jak přilákat více občanů na jednání ZM. Jestliže na programu je víc jak 10 bodů (viz zářijové ZM), které se týkají pozemků a pro nás občany bez bližšího určení, tak si myslím, že asi většina občanů tento program pomine. Alespoň ulici zadejte - to dle mého bude pro většinu občanů něco, co je bude aspoň trošku zajímat. Děkuju Moravcová
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, Mluvčí města | 1.9.2021 15:46:07
Dobrý den,
v rámci zvyšování informovanosti občanů zveřejňujeme na webových stránkách města k jednotlivým bodům jednání zastupitelstva kompletní podrobnosti (vč. fotografií a příloh) již několik dnů před jeho zahájením (sekce pro občana/zastupitelstvo města/zasedání zastupitelstva/2021). Podrobnosti k pozemkům zároveň naleznete po zadání parcelního čísla v katastru nemovitostí.
S pozdravem Václav Dokoupil, mluvčí města
Cihlářova ulice
Moravcová Marie  |  31.8.2021 18:54:23
Spíš píši prosbu. Dnes jsem šla opět po Cihlářové ulici od náměstí. Bohužel přede mnou (naproti Třebovské) opět jedna paní vstoupila na uvolněnou dlaždici a skoro spadla na zem. Již v zimě jsem měla podobnou zkušenost - chudák paní spadla pořádně a odřela si kolena a zima se opět blíží. a dlaždic je uvolněno opět víc.
Říkala jsem to jednomu členu rady, ale víc než 9 měsíců se nic neděje. Prosím zadejte tuto opravu. Děkuji Moravcová
Odpověděl: Vítězslav Škrabal, jednatel Technických služeb Moravská Třebová | 1.9.2021 15:36:55
Dobrý den,
o problému víme, opravu dlažby provedeme během letošního roku.
S pozdravem Vítězslav Škrabal, jednatel technických služeb
Kompletní dokumentace
František Novák  |  31.8.2021 13:38:19
Na Úřední desce je "opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích" je sdělení "1 uzavírka Lanškrounská komunikace 26553-21.pdf" je stanovena přechodná úprava provozu kde jsou vyjmenovány čísla silnic, která nikomu nic neříkají. Proč nejsou součástí situační plánky pro snadnější orientaci.
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, Mluvčí města | 1.9.2021 15:33:32
Dobrý den,
mapku pro snadnější orientaci včetně dalších podrobností k rekonstrukci ulice Lanškrounská naleznete v aktualitách na webových stránkách města (https://www.moravskatrebova.cz/cs/o-meste/aktuality/rekonstrukce-ulice-lanskrounska-aktualizovane-informace.html).
O stavu oprav zároveň pravidelně informujeme prostřednictvím zpravodaje, Mobilního rozhlasu a oficiálního profilu města na Facebooku. Oznámení na úřední desce obsahuje pouze základní informace určené pro splnění legislativních a administrativních požadavků.
S pozdravem Václav Dokoupil, mluvčí města
Parkování u ZŠ Palackého
PaedDr. Helena Mazalová  |  29.8.2021 19:15:58
Dobrý den,
tentokrát nemám dotaz, spíše žádost či prosbu. Asi pro ing. Petra Václavíka.
Nebylo by možno instalovat značku Parkování pouze pro zaměstnance školy od 7:00 do 16:00 před naši školu? Jsme instituce s 80 zaměstnanci a z toho 20 dojíždějících učitelů, a to i mimo okres a kraj. Ti musí do práce dojíždět autem a nemají ráno kde zaparkovat, neboť parkoviště před školou, které bylo původně pouze pro zaměstnance školy, je již v 7 hod zcela plné. Parkují zde obyvatelé Školní ul. Palackého ul. a nyní i jiní zaměstnanci. Proto se ptám: Lze zde instalovat značku, jako má ZŠ Kostelní na ulici Gorazdově? Děkuji předem za odpověď i kladné vyřízení mé žádosti. Bude totiž projednána i na zasedání Školské rady. Z pozice předsedkyně odborové organizace mám také v úkolech péči o pracující. Děkuji a jsem s pozdravem. Dr. Helena Mazalová
Dobrý den,
projednejte svůj požadavek na školské radě a vaši žádost následně projedná dopravní komise rady města. Nejsme proti navrhované úpravě parkovacího režimu.
S pozdravem Petr Václavík, vedoucí odboru dopravy
< předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 128 | další >