Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Mateřské školky - detašovaná pracoviště
K  |  12.5.2020 14:11:28
Dobrý den, dovoluji si navázat na dotazy a odpovědi níže uvedené ohledně provozu MŠ. Telefonicky jsme byli dotazování, zda-li máme zájem dát dítě do školky od 25.5.Dle prohlášení náměstka primátora pro školství Mgr. Jakuba Rychteckého měl být rodičům zaslán dotazník, kde se mapuje také zájem rodičů o prázdninový provoz mateřských škol, který by mohl v případě zájmu fungovat ve větším rozsahu. Na tuto otázku se nikdo neptal. Ba naopak nám bylo sděleno, že provoz bude o prázdninách stejný jako vždy. To znamená na detašovaných pracovištích provoz uzavřen na celé 2 měsíce. Vzhledem k současné situaci, kdy většina pracujících rodičů jsou na 60-80% platu doma nebo si vybírali řádnou dovolenou. Nyní když se uvolňují podmínky k možnosti návratu do zaměstnání, jestli by bylo možné zvážit alespoň omezený provoz na detašovaných pracovištích minimálně na měsíc. Je mi známo, že pedag.pracovník má nárok na čerpání 40 dnů řádné dovolené a ta byla vždy čerpána v době letních prázdnin. V okolních městech a okresech se ředitelé MŠ byli schopni domluvit s pedag. pracovníky o čerpání části řádné dovolené ( u těch co nebyli sami na OČR, či nařízené karanténě)v době, kdy došlo z nařízení zřizovatele k uzavření školek, jelikož vládou školky nikdy oficiálně uzavřeny nebyly a tím vyjít vstříct pracujícím rodičům v době letních prázdnin. Děkuji za zvážení této otázky. Přeji pěkný den
Odpověděl: Ing. Miloš Mička, Starosta | 19.5.2020 7:07:14
Dobrý den,
organizaci prázdninového provozu mateřských škol budeme řešit s vedením těchto organizací a informace zveřejníme jak na webových stránkách města, tak prostřednictvím ředitelství těchto škol.
S pozdravem
Miloš Mička
upřesnění dotazu
Jaroslav Holec  |  13.5.2020 14:51:42
Dobrý den. Nerad se opět vracím k debatě o poplatku za veřejné prostranství,ale nedá mi to.Ve vší úctě k vám paní zastupitelko, mám pocit,že jste špatně porozuměla o co mi tady šlo. Podnikatel který má řádnou nájemní smlouvu s pronajímatelem musí za svoje vystavené zboží na veřejném prostranství v našem městě zaplatit 600 Kč/m2/rok což je 50Kč/m2/měsíc. Pak se ptám jak jak je možné,že Vám to vychází na 4,20Kč/m2/měsíc. Pokud si malý obchodníček vystaví zboží na 3m2 zboží zaplatí skoro 2000kč za rok.A to pro malého obchodníka není až zas tak zanedbatelná částka.Proto v hodně městech mají nájemníci úlevu tak jak už jsem napsal v minulém článku. Pokud píšete ,že jste doposud neevidovali žádný podnět od podnikatelů tak je to o tom,že nejste plně informovaná. Znám několik případů,ale bylo mi řečeno ,že je to boj s větrnými mlýny.Chválím ,že jste osvobodili Vaše nájemníky od placení nájmu po dobu tří měsíců.Ale změna obecně závažné vyhlášky v bodě \"úlevy\" by měla být dlouhodobá.Když to jde jinde tak proč né u nás.Myslím si ,že městská pokladna nezchudne a podnikatele to jistě potěší.
19.5.2020 7:05:53
Skolka
E L  |  17.5.2020 17:13:14
Dobrý den, ráda bych se zeptala na adresu webových stránek MS Jiraskova. Kde mám najít tiskopis prohlášení o zdraví dítěte. Děkuji.
Dobrý den,
webové stránky MŠ Jiráskova jsou tyto: http://www.skolkamt.cz/
S pozdravem
Pavlína Horáčková
přistavení kontejnerů na rok 2020
 |  17.5.2020 19:38:23
Nejsem sám, který se podivuje na nepřistavení kontejneru na ul. Holandské ,jak bylo prováděno v jiných letech. Kontejner bude přistaven pouze na ul. Západní před prodejnou Konečný a to přitom je celé sídliště nejvíce obydlenou částí našeho města. Občané většinou do kontejnerů nosí objemné a těžší věci a nyní to bude takto znemožněno. V minulosti byl kontejner i vlečka vždy plně naložen a někdy i po naplnění odvezen a opět přistaven. Myslím si, jako i většina nás obyvatel ze sídliště, že je to nedomyšlené a neuvážené rozhodnutí. Děkuji za odpověď a vysvětlení by se mělo napsat do ZPRAVODAJE.
Odpověděl: Vítězslav Škrabal - jednatel Technických služeb města Moravská Třebová, s.r.o | 18.5.2020 11:28:30
Dobrý den, v letošním roce došlo k omezení na více místech a to tak, že některá místa blízko u sebe byla vynechána. Z důvodu kapacitních a ekonomických.
S pozdravem Vítězslav Škrabal.
Suchý poldr
Tereza H.  |  11.5.2020 13:25:14
Dobrý den.
Mám dotaz týkající se plánovaného suchého poldru mezi Boršovem a Útěchovem. V jaké fázi se tento projekt nachází?
Předem děkuji za odpověď.
Odpověděl: Ing. Pavel Báča, vedoucí odboru, ochrana ZPF | 15.5.2020 8:13:46
Suchý poldr Boršov – Útěchov byl řešen v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Útěchov u Moravské Třebové a v části k. ú. Boršov u Moravské Třebové.
Komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KPÚ“) prováděl Státní pozemkový úřad, pobočka Svitavy a byly zahájeny dne 08.10.2013.
Jako stěžejní vodohospodářské opatření zde byl navržen „Suchý poldr Boršov – Útěchov“ a byl i hlavním důvodem zahájení KPÚ.
Suchý poldr byl navržen o celkové výměře 13,9276 ha s plochou stálého nadržení 4,65 ha a délkou hráze 469 m. Součástí bude i revitalizace části toku Třebůvky.
Konečně dne 11.10.2019 vydal Státní pozemkový úřad, pobočka Svitavy rozhodnutí o návrhu KPÚ v k. ú. Útěchov u Moravské Třebové a v části k. ú. Boršov u Moravské Třebové. Rozhodnutí nabylo právní moci 16.11.2019.
Uvedené rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ předal Státní pozemkový úřad, pobočka Svitavy katastrálnímu úřadu k vyznačení do katastru nemovitostí. K vyznačení dojde dnes 14.05.2020, kdy nabylo právní moci druhé rozhodnutí Státního pozemkového úřad, pobočka Svitavy o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Pozemky pod navrženým „Suchým poldrem Boršov – Útěchov“ byly převedeny do vlastnictví státu, do správy Povodí Moravy, s.p., který bude i investorem.
S pozdravem
Ing. Báča Pavel
Ulice Nova
M  |  11.5.2020 13:56:37
Dobrý den, když byl zahájen prodej pozemku na ulici Nové, byly značné požadavky na zájemce. Např. na zachování vzrostlých stromů u silnice, jeden pozemek pro jednoho zájemce. Ani jedno není dodrženo. Takže ne vše je potřeba dodržovat?
Dobrý den,

pozemky na ul. Nové byly prodávány losováním a další zájemci o jejich koupi nebyli, proto bylo vyhověno jednomu z těch, který si tam již pozemek koupil a měl zájem o jeho rozšíření. Mimo jiné takto zastupitelstvo města rozhodlo i z důvodu stabilizace důležitých profesí ve městě. Povolení kácení stromů a rozsáhlých skupin keřů je v kompetenci OŽP, který rozhodnutí vydává na podkladě žádosti vlastníka pozemku po zvážení a posouzení stavu zeleně.

Bc. Viera Mazalová vedoucí OISM
Školka
Jan  |  11.5.2020 16:20:40
Pěkný den průzkum školek o případné docházce již proběhl. A dle informací ze školek se čeká na oficiální vyjádření vedení města ( zřizovatele) kdy otevřou.
Ví politické vedení města kdy se otevřou školky?
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Ing. Miloš Mička, Starosta | 12.5.2020 9:14:26
Dobrý den,
provoz mateřských škol bude obnoven současně se zahájením vyučování pro 1. stupeň základních škol a to od 25.5.2020.
S pozdravem
Ing. Miloš Mička
Oleje
Jan Dudek  |  11.5.2020 15:20:36
Mám dotaz z jakého důvodu byla odstraněna popelnice na ukládání přepáleného oleje,která byla na ulici Nové Sady.Protože jsem to dával do plastové lahve a pak když se jelo do Lidlu nakoupit tak jsem to tam uložil,Nyní popelnice není.
Odpověděl: Vítězslav Škrabal - jednatel Technických služeb města Moravská Třebová, s.r.o | 12.5.2020 9:13:26
Dobrý den, tato nádoba musela být bohužel odstraněna, jelikož opakovaně byla plná komunálního odpadu.
S pozdravem
Vítězslav Škrabal
Alzheimer centrum
František  |  11.5.2020 13:27:30
Dobrý den.
Bude v objektu bývalé MŠ na ulici Nová centrum pro lidi nemocné Alzheimrem?
Nebo jaký je plán s tímto objektem?
Odpověděl: Ing. Daniela Maixnerová, Místostarostka | 11.5.2020 13:50:45
Dobrý den,
bývalá mateřská škola na ulici Nová mnoho let chátrala, až bylo před několika lety přistoupeno k její demolici. Volná plocha byla rozčleněna na čtyři stavební parcely, které byly v loňském roce prodány občanům na výstavbu rodinných domů.
S pozdravem Ing. Daniela Maixnerová, místostarostka města
Městská policie
6.5.2020 13:22:48
Chci upozornit na chybu v článku,kde je napsané,že u mestske policie je první žena.Tato informace je mylná.
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, mluvčí města | 11.5.2020 13:32:16
Dobrý den,
děkujeme za upozornění. Máte pravdu, u městské policie už v minulosti jedna žena pracovala. Strážnice, o které jsme nedávno psali, je tedy historicky druhou ženou ve službách Městské policie Moravská Třebová.
S pozdravem, Václav Dokoupil, mluvčí města
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 39 40 41 42 43 44 45 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 138 | další >