Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
upřesnění dotazu
Jaroslav Holec  |  13.5.2020 14:51:42
Dobrý den. Nerad se opět vracím k debatě o poplatku za veřejné prostranství,ale nedá mi to.Ve vší úctě k vám paní zastupitelko, mám pocit,že jste špatně porozuměla o co mi tady šlo. Podnikatel který má řádnou nájemní smlouvu s pronajímatelem musí za svoje vystavené zboží na veřejném prostranství v našem městě zaplatit 600 Kč/m2/rok což je 50Kč/m2/měsíc. Pak se ptám jak jak je možné,že Vám to vychází na 4,20Kč/m2/měsíc. Pokud si malý obchodníček vystaví zboží na 3m2 zboží zaplatí skoro 2000kč za rok.A to pro malého obchodníka není až zas tak zanedbatelná částka.Proto v hodně městech mají nájemníci úlevu tak jak už jsem napsal v minulém článku. Pokud píšete ,že jste doposud neevidovali žádný podnět od podnikatelů tak je to o tom,že nejste plně informovaná. Znám několik případů,ale bylo mi řečeno ,že je to boj s větrnými mlýny.Chválím ,že jste osvobodili Vaše nájemníky od placení nájmu po dobu tří měsíců.Ale změna obecně závažné vyhlášky v bodě \"úlevy\" by měla být dlouhodobá.Když to jde jinde tak proč né u nás.Myslím si ,že městská pokladna nezchudne a podnikatele to jistě potěší.
19.5.2020 7:05:53
Skolka
E L  |  17.5.2020 17:13:14
Dobrý den, ráda bych se zeptala na adresu webových stránek MS Jiraskova. Kde mám najít tiskopis prohlášení o zdraví dítěte. Děkuji.
Dobrý den,
webové stránky MŠ Jiráskova jsou tyto: http://www.skolkamt.cz/
S pozdravem
Pavlína Horáčková
přistavení kontejnerů na rok 2020
 |  17.5.2020 19:38:23
Nejsem sám, který se podivuje na nepřistavení kontejneru na ul. Holandské ,jak bylo prováděno v jiných letech. Kontejner bude přistaven pouze na ul. Západní před prodejnou Konečný a to přitom je celé sídliště nejvíce obydlenou částí našeho města. Občané většinou do kontejnerů nosí objemné a těžší věci a nyní to bude takto znemožněno. V minulosti byl kontejner i vlečka vždy plně naložen a někdy i po naplnění odvezen a opět přistaven. Myslím si, jako i většina nás obyvatel ze sídliště, že je to nedomyšlené a neuvážené rozhodnutí. Děkuji za odpověď a vysvětlení by se mělo napsat do ZPRAVODAJE.
Odpověděl: Vítězslav Škrabal - jednatel Technických služeb města Moravská Třebová, s.r.o | 18.5.2020 11:28:30
Dobrý den, v letošním roce došlo k omezení na více místech a to tak, že některá místa blízko u sebe byla vynechána. Z důvodu kapacitních a ekonomických.
S pozdravem Vítězslav Škrabal.
Suchý poldr
Tereza H.  |  11.5.2020 13:25:14
Dobrý den.
Mám dotaz týkající se plánovaného suchého poldru mezi Boršovem a Útěchovem. V jaké fázi se tento projekt nachází?
Předem děkuji za odpověď.
Odpověděl: Ing. Pavel Báča, vedoucí odboru, ochrana ZPF | 15.5.2020 8:13:46
Suchý poldr Boršov – Útěchov byl řešen v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Útěchov u Moravské Třebové a v části k. ú. Boršov u Moravské Třebové.
Komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KPÚ“) prováděl Státní pozemkový úřad, pobočka Svitavy a byly zahájeny dne 08.10.2013.
Jako stěžejní vodohospodářské opatření zde byl navržen „Suchý poldr Boršov – Útěchov“ a byl i hlavním důvodem zahájení KPÚ.
Suchý poldr byl navržen o celkové výměře 13,9276 ha s plochou stálého nadržení 4,65 ha a délkou hráze 469 m. Součástí bude i revitalizace části toku Třebůvky.
Konečně dne 11.10.2019 vydal Státní pozemkový úřad, pobočka Svitavy rozhodnutí o návrhu KPÚ v k. ú. Útěchov u Moravské Třebové a v části k. ú. Boršov u Moravské Třebové. Rozhodnutí nabylo právní moci 16.11.2019.
Uvedené rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ předal Státní pozemkový úřad, pobočka Svitavy katastrálnímu úřadu k vyznačení do katastru nemovitostí. K vyznačení dojde dnes 14.05.2020, kdy nabylo právní moci druhé rozhodnutí Státního pozemkového úřad, pobočka Svitavy o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Pozemky pod navrženým „Suchým poldrem Boršov – Útěchov“ byly převedeny do vlastnictví státu, do správy Povodí Moravy, s.p., který bude i investorem.
S pozdravem
Ing. Báča Pavel
Ulice Nova
M  |  11.5.2020 13:56:37
Dobrý den, když byl zahájen prodej pozemku na ulici Nové, byly značné požadavky na zájemce. Např. na zachování vzrostlých stromů u silnice, jeden pozemek pro jednoho zájemce. Ani jedno není dodrženo. Takže ne vše je potřeba dodržovat?
Dobrý den,

pozemky na ul. Nové byly prodávány losováním a další zájemci o jejich koupi nebyli, proto bylo vyhověno jednomu z těch, který si tam již pozemek koupil a měl zájem o jeho rozšíření. Mimo jiné takto zastupitelstvo města rozhodlo i z důvodu stabilizace důležitých profesí ve městě. Povolení kácení stromů a rozsáhlých skupin keřů je v kompetenci OŽP, který rozhodnutí vydává na podkladě žádosti vlastníka pozemku po zvážení a posouzení stavu zeleně.

Bc. Viera Mazalová vedoucí OISM
Školka
Jan  |  11.5.2020 16:20:40
Pěkný den průzkum školek o případné docházce již proběhl. A dle informací ze školek se čeká na oficiální vyjádření vedení města ( zřizovatele) kdy otevřou.
Ví politické vedení města kdy se otevřou školky?
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Ing. Miloš Mička, Starosta | 12.5.2020 9:14:26
Dobrý den,
provoz mateřských škol bude obnoven současně se zahájením vyučování pro 1. stupeň základních škol a to od 25.5.2020.
S pozdravem
Ing. Miloš Mička
Oleje
Jan Dudek  |  11.5.2020 15:20:36
Mám dotaz z jakého důvodu byla odstraněna popelnice na ukládání přepáleného oleje,která byla na ulici Nové Sady.Protože jsem to dával do plastové lahve a pak když se jelo do Lidlu nakoupit tak jsem to tam uložil,Nyní popelnice není.
Odpověděl: Vítězslav Škrabal - jednatel Technických služeb města Moravská Třebová, s.r.o | 12.5.2020 9:13:26
Dobrý den, tato nádoba musela být bohužel odstraněna, jelikož opakovaně byla plná komunálního odpadu.
S pozdravem
Vítězslav Škrabal
Alzheimer centrum
František  |  11.5.2020 13:27:30
Dobrý den.
Bude v objektu bývalé MŠ na ulici Nová centrum pro lidi nemocné Alzheimrem?
Nebo jaký je plán s tímto objektem?
Odpověděl: Ing. Daniela Maixnerová, Místostarostka | 11.5.2020 13:50:45
Dobrý den,
bývalá mateřská škola na ulici Nová mnoho let chátrala, až bylo před několika lety přistoupeno k její demolici. Volná plocha byla rozčleněna na čtyři stavební parcely, které byly v loňském roce prodány občanům na výstavbu rodinných domů.
S pozdravem Ing. Daniela Maixnerová, místostarostka města
Městská policie
6.5.2020 13:22:48
Chci upozornit na chybu v článku,kde je napsané,že u mestske policie je první žena.Tato informace je mylná.
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, mluvčí města | 11.5.2020 13:32:16
Dobrý den,
děkujeme za upozornění. Máte pravdu, u městské policie už v minulosti jedna žena pracovala. Strážnice, o které jsme nedávno psali, je tedy historicky druhou ženou ve službách Městské policie Moravská Třebová.
S pozdravem, Václav Dokoupil, mluvčí města
Pasování prvňáků na čtenáře
rytíř  |  6.5.2020 18:39:24
Chci se zeptat jak to bude s pasováním čtenářů.Není škoda aby to nebylo?Myslím že to má oblibu
Odpověděl: Mgr. Lenka Greplová, ředitelka městské knihovny Ladislava z Boskovic | 11.5.2020 8:48:59
Dobrý den,
souhlasím s Vámi, určitě by byla škoda, kdybychom prvňáčky na čtenáře nepasovali. Bohužel to vzhledem k situaci nebylo možné v původním termínu. Čekali jsme, jak se situace vyvine, doufali, že bychom mohli pasovat ještě v červnu, ale protože to není reálné, celou akci přesuneme na podzim. Takže fakticky budeme sice pasovat druháčky, ale s pasováním rozhodně počítáme. Děkujeme za Váš dotaz, potěšilo nás, že se tento slavnostní akt líbí.
Lenka Greplová
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 41 42 43 44 45 46 47 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 139 | další >