Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Parkování ul. Marxova.
Marketa Dostal  |  25.8.2021 18:55:00
Pěkný den , ráda bych se zeptala jak je to s parkováním na ulici Marxova a to hlavně v rozmezí 300 metrů od ul. Cihlářová.
Konkrétně z pohledu z ul.Cihkarove na levé straně u restaurace vždy stojí 3-4 auta majitelů restaurace Na Cihlářce. Městská policie to neřeší... Pokud vím povolené je jen firma Jaha a pohřební služba. Jinak krátkodobě stání jen vyložení a naložení nákladů a odjezd pokud to říkám dobře.
Jinde musíme platit parkování a Tady nic... A ta značka ohledně p-rezervace s registračníma značkami je stále legálním ?? Či jí někdo jen neostranil?
Díky za odpověď
Odpověděl: Radovan Zobač | 30.8.2021 11:42:19
Dobrý den,
v rámci pochůzkové kontrolní činnosti je městskou policií ulici Marxova kontrolována stejně jako ostatní ulice v centru města. Případné přestupkové jednání je řešeno dle zákona. V ulici Marxova mají povolení na vyhrazená parkovací místa celkem tři podnikatelské subjekty.

S pozdravem Radovan Zobač, velitel městské policie
Údržba singletracků
Milan Žák  |  28.8.2021 12:54:47
Dobrý den. Kdo bude zajišťovat údržbu a opravy singletracků? Myslím, že náklady budou vysoké. Vzal někdo při projektování v úvahu mimo jiné například erozi půdy po deštích, lesní práce, a také místní motorkáře?
Odpověděl: Mgr. Tereza Sísová, Tajemnice | 30.8.2021 9:00:15
Dobrý den,
údržbu a běžné opravy budou zajišťovat na základě příkazní smlouvy Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
Na provozu singletrailů se bude i nadále podílet také projektant stezek, který odborně nastaví režim pravidelných i mimořádných kontrol včetně systému řešení nenadálých situací. Prostředky na provoz stezek jsou součástí schváleného rozpočtu města Moravská Třebová. Lesní práce, pohyb motorkářů a jiné řeší návštěvní řád stezek, který bude, jak pevně věříme, návštěvníky dodržován. Spolupráce s Lesy ČR při provozu stezek je pak řešena samostatnou smlouvou.
S pozdravem Tereza Sísová, tajemnice městského úřadu
Horní cesta nad Sušicemi
Václav K.  |  23.8.2021 17:29:29
Vážení,

současná situace v Sušicích je opravdu neúnosná a to nepíši pouze za sebe, ale za většinu zdejších obyvatel. Kdy bude dokončena oprava silnice II/368? A nepište neustálé výmluvy, ale konkrétní termín! Opravdu už toho máme dost! Zodpovědnost nesete vy jako řídící orgán města a ne kraj! Dále to, že městská policie tvrdí, že zde kontroluje, zda tudy projíždí jen rezidenti je naprostý výsměch, zvláště když tu opravdu nejsou ani vidět a tím, že tudy občas projedou toho také moc nezkontrolují. Navíc cesta měla sloužit pouze pro auta do 3,5 tuny. Denně tu projíždí desítky nákladních aut! Osobních jsou stovky až tisíce! A podle vás jsou tedy všichni místní? Pokud to městská policie neumí ohlídat, tak je možná ke zvážení, zda je nezrušit úplně, protože jsou placeni za nicnedělání. Proč zde nekontroluje projíždějící policie státní, když na jaře před úplným uzavřením silnice II/368 tu kontrolovali? Spíše to vypadá, že není žádná snaha o sjednání nápravy.

S pozdravem
Václav K.
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, Mluvčí města | 24.8.2021 13:26:39
Dobrý den,
zástupci vedení města situaci v ulici Lanškrounská pravidelně řeší a v rámci kontrolních dnů zasílají připomínky k průběhu stavebních prací. Zodpovědnost za výsledný průběh stavebních prací však nese vlastník silnice a investor oprav, tedy Pardubický kraj, který zároveň uzavírá smluvní vztahy se stavební firmou a zodpovídá za dodržování/nedodržování harmonogramu. Dle smluvní dokumentace mezi Pardubickým krajem a stavební firmou je termín dokončení oprav v úseku mezi Na Stráni a začátkem Sušic (odbočka k Zapa beton) stanoven na 17. září 2021. Průjezd horní cestou nad Sušicemi městská policie kontroluje dvakrát denně. Město Moravská Třebová nemá žádnou zákonnou pravomoc k tomu, aby Policii ČR zadávalo úkoly a lokality silničních kontrol.
S pozdravem Václav Dokoupil, mluvčí města
Marushka
Monika Trojáková  |  19.8.2021 21:57:38
Dobrý den,
má mapový podklad Marushka jen nějaký dlouhodobý výpadek nebo již není k dispozici?
Děkuji
Dobrý den,
v poslední době jsem žádný výpadek mapového portálu nezaznamenal. Přikládám odkaz https://www.moravskatrebova.cz/cs/pro-obcana/mapovy-portal.html. Po úpravě webových stránek města byla sice změněna i adresa mapového portálu, ale tato změna byla provedena před více jak třemi měsíci. Prověřte, zda nemáte uložen ještě starý odkaz na mapový portál. Doporučuji nejprve smazat starou adresu a až pak uložit novou.
S pozdravem Dušan Sejbal, vedoucí odboru výstavby a územního plánování
Kontrola stromů v parku
Vladimír Weissar  |  14.7.2021 21:30:08
V poslední době je spoustu dotazů a odpovědí ohledně zdraví stromů a jejich následného kácení. Dělají se kontroly i v parku ? Přímo před domem č. 1 na Palackého ulici je v parku evidentně nemocný strom včetně suchého pahýlu, jehož větve sahají nad vozovku. V současné době při silných větrech je otázkou času, kdy uvedený strom způsobý škodu. Ohodnoťte situaci !
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět, kontroly v parku probíhají, stejně tak jako v jiných částech města. O této dřevině víme a její stav bedlivě sledujeme. V průběhu letošního roku dojde k ořezu suchých částí stromu. Pokud se zdravotní stav stromu nezlepší, budeme nuceni v budoucnu přistoupit ke kácení.
S pozdravem Miroslav Flášar, odbor životního prostředí
prodej pozemku pro obchodní centrum
Martin Jílek  |  17.8.2021 15:44:28
Ve zpravodaji píšete, že chystáte prodej městského majetku za desítky milionů korun - pozemku pro obchodní centrum za ulicí Dr. Janského. Jedná se o největší prodej městského majetku za poslední desetiletí. Je to majetek občanů města a bylo by na místě zeptat se jich na jejich názor v referendu, jako to bylo nedávno například v Žamberku. Ideální je spojení referenda s říjnovýmí volbami do parlamentu ČR, pro minimalizování nákladů referenda.
Mám dotaz:
1) zajímá Vás názor občanů města na výstavbu obchodního centra?
2) plánujete místní referendum k této otázce a kdy?
3) Proč nevyužijete pro výstavbu bytových domů již zasíťovanou a připravenou lokalitu na ulici Hřebečské?
Odpověděl: Ing. Miloš Mička, Starosta | 20.8.2021 14:00:55
Dobrý den, k vašim dotazům sděluji následující:
1. Jedná se o lokalitu určenou platným územním plánem a v průběhu procesu jeho schvalování k němu mohli dát své stanovisko, kromě dotčených orgánů, také občané města. K chystanému záměru se také uskutečnilo veřejné jednání ve dvoraně muzea a poté další jednání na radnici. Takže ano, názor občanů nás zajímal a své záměry jsme se občanům snažili vysvětlit.
2. Místní referendum k této otázce, i s ohledem na výše uvedené, neplánujeme.
3. Vaší poslední otázce nerozumím. Nevím o žádné zasíťované a připravené lokalitě v ul. Hřebečská. Původní záměr výstavby bytových domů v této lokalitě nebyl realizován pro nevyhovující podloží a v této lokalitě tak není připraven žádný pozemek.
S pozdravem Miloš Mička, starosta města
rekonstrukce ul. Lanškrounská - etapizace
Lukáš Horčík  |  2.8.2021 22:26:49
Proč není nová konstrukce vozovky v úseku od Toneru k Nádraží dokončena až do křižovatky k vlakovému nádraží? Kdo schvaloval takovouto etapizaci? Jaký potom má smysl etapizovat stavbu, když to vypadá, že bude úsek uzavřený stejně dlouho jako ten následující? V opačném případě by bylo možné jezdit k vlakovému nádraží po ulici Lanškrounské, a ne přes půl města a přes úsek řízený SSZ v Udánkách.
Odpověděl: Ing. Miloš Mička, Starosta | 17.8.2021 9:50:19
Dobrý den,
nedodržení harmonogramu prací v ulici Lanškrounská způsobilo komplikace jak v úseku od Na Stráni po vlakové nádraží, tak v úseku od vlakového nádraží po začátek Sušic. Nedokončení asfaltového povrchu až do křižovatky u vlakového nádraží by dle investora mělo urychlit dokončení celé rekonstrukce, protože souvisí s pohybem stavební techniky a manipulací s materiály uskladněnými v přilehlém areálu bývalé Hedvy. Na tomto řešení investor trvá i navzdory nesouhlasu ze strany města Moravská Třebová.
S pozdravem Miloš Mička, starosta města
Lanškrounská Sušice
Zdenka Porschová  |  11.8.2021 10:07:56
Dobrý den, jak dopadl kontrolní den 5.8???? Chodníky kolem vybagrované "silnice" se pomalu rozpadají. Nejsou tam ani žádné pořádné zábrany. Nebude dlouho trvat a někdo se tam zmrzačí už proto, že zrušili veřejné osvětlení.
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, Mluvčí města | 17.8.2021 9:33:00
Dobrý den,
za celou investiční akci zodpovídá Pardubický kraj, který uzavírá smluvní vztahy s dodavatelem stavebních prací. Město Moravská Třebová tedy nemůže ovlivnit ani tempo stavebních prací, ani termín jejich dokončení. Aktuálně bohužel musíme čekat, až Pardubický kraj dokončí podkladní vrstvy pro novou vozovku. Teprve poté můžeme opravit chodníky a veřejné osvětlení. Děkujeme za trpělivost.
S pozdravem Václav Dokoupil, mluvčí města
lékárna
Pavla  |  16.8.2021 10:16:47
bývala doba kdy na náměstí v sobotu dopoledne nebyl problém zajít si do lékárny ,pozoruji již delší dobu ,že tato možnost tu dost chybí ,narazíte na dvoje zavřené dveře ,jedete tedy k Penny marketu opět zavřeno , to už pošlete celé vedení města do příslušných partií , protože jediná lékárna je otevřená u polikliniky ,chudáci turisté kteří sem přijedou na výlet a nedej bože něco potřebují že
Odpověděl: Ing. Daniela Maixnerová, Místostarostka | 17.8.2021 9:10:23
Dobrý den paní Jacklová,
dovolím si Vás informovat, že není v možnostech nikoho z vedení města zasahovat jakkoli do otvírací doby soukromých podnikatelů, jimiž lékárny bezesporu jsou.
S pozdravem Daniela Maixnerová, místostarostka města
Bezpectnost na kraj. stavbe
Milan A  |  16.8.2021 10:23:28
Uz treti mesic musime chodit ve vykopu a stale potme. Jsem zvedav kolik lidi do nej spadne o pouti. Je az s podivem jak se k tomu mesto stavi. Proc se trochu nezajimate o deni na stavbe a o bezpectnost vlastnich spoluobcanu( volicu).? A ta neinformovanost lidi je taky zarazejici! To jeste porad neni znamy termin dokonceni? Co je to za vedeni mesta ktere se nezajima o deni ve meste?
Odpověděl: Petr Frajvald, Místostarosta | 17.8.2021 9:10:06
Dobrý den,
za celou investiční akci zodpovídá Pardubický kraj, který uzavírá smluvní vztahy s dodavatelem stavebních prací. Město Moravská Třebová tedy bohužel nemůže ovlivnit ani tempo stavebních prací, ani termín jejich dokončení. Není pravda, že se vedení města o celou akci nezajímá. Vyřešili jsme opravu poškozených vodovodních přípojek a bohužel čekáme, až Pardubický kraj dokončí podkladní vrstvy pro novou vozovku. Teprve poté můžeme opravit chodníky a veřejné osvětlení. Děkujeme za trpělivost.
S pozdravem Petr Frajvald, místostarosta
< předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 128 | další >