Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Počet osob pozitivně testovaných na Covid-19 v Moravské Trebove
Hana Friedlová  |  23.10.2020 7:09:28
Dobrý den,
chci se zeptat proč na stránkách města nejsou uváděny a aktualizovány informace o počtu nakažených osob v našem městě?
Případně jestli o tomto někde "město" pravidelně informuje - kde (Facebook...?)?
Myslím si, že se jedná o, v této době, důležitou informaci, která by měla být občanům průběžně sdělována.
Jiná města na svých stránkách toto mají (třeba nedaleké Svitavy).
Děkuji za Vaši odpověď ved
Friedlová
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil | 23.10.2020 8:48:51
Dobrý den,
obyvatelům města Moravská Třebová přinášíme veškeré důležité informace prostřednictvím zpravodaje, webových stránek, Facebooku a Mobilního rozhlasu. Statistika aktuálně nemocných lidí se průběžně mění, aktuální data za jednotlivé obce jsou veřejně dostupná (např. novinky.cz).
S pozdravem Václav Dokoupil, mluvčí města
MHD
Kostelecká  |  19.10.2020 18:52:06
Dobrý den,
reaguji na odpověď na dotaz paní Fronkové, který se týkal provozu MHD v příštím roce.
Chtěla bych se zeptat, jestli v případě zrušení MHD a zavedení Vámi zmiňovaného "Senior taxi", budou toto "taxi" moci využívat i cestující, kteří nepatří mezi seniory? Např. děti nebo rodiče s kočárky? Stávající MHD totiž nevyužívají pouze senioři.
Děkuji za odpověď. Kostelecká
Odpověděl: Petr Frajvald | 21.10.2020 7:23:18
Dobrý den, na tuhle otázku je příliš brzo hledat odpověď. Rozhodně prvotně rozjedeme seniory a podle vytíženosti zvážíme i jiné možnosti.

S pozdravem
Petr Frajvald
Distanční výuka
Kateřina  |  19.10.2020 18:22:01
Pěkný den,
ráda bych se též připojila k poděkování , ale nemohou. Na 2 ZŠ Palackého distanční výuka neprobíhá stejně jak na jiných ZŠ. Můžu nejen tiše závidět rodičům , když se děti připojí k distanční výuce a učitelé jim vše vysvětlí online.
Proč to na 2 ZŠ Palackého nejde?? A na jiných školách to jde?? Měli přece 1/2 roku na přípravu a bylo předem jasné že distanční výuka nastane. Co dělal pan ředitel 2 ZŠ Palackého? Proč školu nepřipravil na on-line výuku?? A co dělá zřizovatel školy?? Proč není škola na distanční výuku připravená jak ostatní školy ve městě??
Děkuji za odpovědi.
Kateřina
Odpověděl: Mgr. Jindřiška Hrdinová, zástupce ředitele | 20.10.2020 12:51:02
Dobrý den,
výuka distanční formou na Základní škole Palackého ve většině tříd probíhá v hlavních předmětech online. Bohužel ne všichni vyučující disponují adekvátní technikou pro online vysílání. Finanční prostředky na nákup techniky škola obdržela až minulý týden a hned se rozběhla objednávka potřebných komponentů. V tuto chvíli již dochází některá objednaná technika, a tak i poslední vyučující budou učit nejen prostřednictvím aplikací ale i online.
 
S pozdravem
 
Mgr. Jindřiška Hrdinová, zástupce ředitele
pozemkové upravy
Josef  |  12.10.2020 17:43:54
Zdravím,mám dotaz kdy budou v Mor.Třebové dokončené pozemkové upravy.Josef
Odpověděl: Bc. Viera Mazalová, DiS. | 20.10.2020 8:44:54
Dobrý den,

podle informace, kterou jsem obdržela od zástupce Státního pozemkového úřadu, pobočky Svitavy v současné době začíná projektant projednávat s vlastníky nové umístění jejich pozemků. Toto projednávání by mělo být ukončeno do 15. listopadu 2020. Následně bude vydáno rozhodnutí Pozemkovým úřadem, zápis do katastru nemovitostí se předpokládá v polovině příštího roku. V případě potřeby podrobnějších informací Vám doporučuji obrátit se přímo na pracoviště Krajského Pozemkového úřadu, pobočku Svitavy.

Bc. Viera Mazalová, vedoucí odboru investic a správy majetku
Změny odjezdů vlaků kvůli výluce od 19.10.
Eliška Burianová  |  16.10.2020 13:56:47
Potřebuji jet 20.10. do lázní a zjistila jsem, že je od 19.10. výluka a bohužel MDH přijede ke spoji později. Konkrétně spoj v 9.19 se mění na odjezd výlukového autobusu v 9 hodin. Autobus MDH dorazí v 9.09. Zřejmě s tím nebudete mít možnost něco udělat, ale ptám se. Asi tam budu muset hodinu počkat. Ze Západní je to na vlakové nádraží opravdu daleko. Děkuji za odpověď. Burianová
Odpověděl: Petr Frajvald | 20.10.2020 7:48:06
Dobrý den, MHD se bohužel opravdu nebude přizpůsobovat krátkodobé výluce.
Děkujeme za pochopení
Petr Frajvald
Poděkování učitelům na Kostelním náměstí
Moravcová Marie  |  17.10.2020 18:18:40
Chtěla bych touto cestou poděkovat celému učitelskému sboru školy na Kostelním náměstí.
Minulý týden jsem se starala o vnuka a zároveň s ním absolvovala učení přes internet.
Obdivuji učitele, nemají to jednoduché (mně stačí jeden rozverný žák) a oni to zvládnou s dvaceti. Vnuk s výukou spokojen, já také - prošli jsme vždy po hodině probranou látku, ani jsem nemusela moc lovit v paměti, dozvěděl se z hodiny skoro všechno.
Děkuju a držte se. Společně překonáme všechno. Babička Moravcová
Odpověděl: Jaroslava Skácelíková, ředitelka ZŠ Kostelní náměstí | 19.10.2020 10:12:16
Vážená paní Moravcová, jsem velmi potěšena, že se Vám toto vyučování líbí. Není to lehká situace ani pro žáky, ani pro učitele, natož pro rodiče (i prarodiče), kteří se ocitají v roli vyučujících. Moje poděkování za zvládání tohoto způsobu výuky patří žákům, obzvláště těm nejmenším, kterým chybí kontakt se spolužáky. Stejně tak mají můj obdiv rodiče a prarodiče, kteří musí zastat roli pedagogů. Děkuji žákům naší školy, že se opravdu pilně připojují, účastní se on-line hodin, vypracovávají zadané úkoly a brzy vstávají, neboť začínáme od osmi hodin. Poděkování patří i učitelům, kteří se za pochodu učí nové věci – on-line vysílání, přípravu materiálů pro žáky, nové způsoby vytváření prezentací a pracovních listů…  
Ještě jednou děkuji za pochvalu práce učitelů naší školy.
Jaroslava Skácelíková, ředitelka ZŠ Kostelní náměstí
MHD: prosím o odpověď na předchozí podepsaný dotaz
Božena Fronková  |  10.10.2020 18:49:46
Dobrý den,
ráda bych poprosila o nějakou formou odpovědi na můj (neanonymní) dotaz před týdnem (ze 4.10.2020), který se týkal fám ohledně rušení MHD + případnou odpověď na připomínky k buď nadbytečným nebo chybějícím zastávkám. Děkuji!

_______________________


Pro jistotu přikládám dotaz znovu:

Dobrý den,
protože jsem v těchto dnech zaslechla několikrát z neověřených zdrojů zprávu o tom, že je v plánu od nového roku skončit s MHD v Mor. Třebové, rozhodla jsem se napsat Vám postřehů.

Jezdí nás seniorů málo, ale jezdíme pravidelně, zejména v dopoledních hodinách od Komína. Ze svých zkušeností vím, že některé zastávky, zejména Západní a Pod zámkem jsou téměř nevyužívané, snad i zbytečné. Naopak chybí zastávky na Brněnské u Hedvy směrem k nemocnici a aspoň dvakrát do měsíce nahoru ke hřbitovu. Mám to ověřeno rozhovory se svými stálými spolucestujícími. Než se rozhodnete k nějaké zásadní změně v provozu MHD, vezměte prosím v úvahu i tyto mé připomínky. Jejím úplným zrušením byste nám stálým uživatelům velmi ztížili přístup do centra, na autobusové i vlakové nádraží, do Lidlu atd.

Závěrem chci podotknout, že my senioři netrváme na stávající ceně jízdného 3 KČ, jsme ochotni si připlatit.

Děkuji za odpověď, zdravím
Božena Fronková (seniorka, 80 let, každodenní uživatelka MHD, Mor. Třebová)
Odpověděl: Ing. Miloš Mička, Místostarosta | 13.10.2020 14:39:49
Dobrý den,
děkuji Vám za zaslané postřehy k současné podobě hromadné dopravy v našem městě.
Je pravdou, že v současné době řešíme otázku prodloužení činnosti MHD v roce 2021 a to zejména s ohledem na ekonomické dopady do rozpočtu města v souvislosti s pandemií COVID 19 (roční náklad min. 1,5 mil. Kč).
Současně s tím ale posuzujeme i náhradní formu dopravy, a to zavedení služby Senior taxi, která by rovněž plně zajistila Vámi uváděné požadavky.
V podmínkách našeho města se jedná o velmi komplikovanou záležitost a není v našich silách vyhovět všem zaslaným požadavkům (náklady dopravy, obslužnost celého území města včetně místních částí Boršov, Sušice a Udánky, četnost zastávek či rekonstrukci místních komunikací a s tím spojených výlukových tras).
Konečné stanovisko k podobě hromadné dopravy ve městě zveřejníme v Moravskotřebovském zpravodaji.
Děkuji za pochopení.

Ing. Miloš Mička
starosta města
Vodné, stočné a poplatek za odpad 2021
Josef Bohatec  |  30.9.2020 21:38:09
Přátelé z radnice, jakou výší sazby za vodné a stočné poctíte šetřící občany města pro rok 2021? DPH bylo sníženo o 5%, tak jaká cena nás od ledna čeká?
¨Jsme první v třídění odpadů v kraji, dostali jsme 80 tyček do rozpočtu, jaký bude poplatek a systém třídění v roce 2021, zase omezíte a zdražíte?
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Petr Frajvald | 9.10.2020 12:48:50
Dobrý den, cena vodného by měla být 47,20 Kč s DPH. Navýšení o necelé 2 Kč. Co se týká odpadů, dokončuje se kalkulace. Nepředpokládám nárůst v poplatku občana. Získaných 80 tisíc korun využijeme na nákup nádob na tříděný odpad.
S pozdravem
Petr Frajvald
Provoz na Jateční kolem šrotu
Petr Hošek  |  8.10.2020 8:44:49
dobrý den,

prosím bude nějak řešen tristní stav komunikace kolem šrotu směr ul.Na Stráni? Po celou dobu zavření Lanškrounské si z této pro větší provoz zcela nevhodné cesty udělala řada řidičů objezd směr Sušice, Staré Město-určitě stovky aut denně. Cesta je silně rozbitá, hluboké díry jedna za druhou, teď plné vody či oblaka prachu při suchu...zmizela tak klidná část kraje města, užívaná na pohodovou procházku, projížďku na kole či nikomu nevadící venčení chlupáčů...
Odpověděl: Petr Frajvald | 9.10.2020 12:46:15
Dobrý den, ano tahle komunikace není na takový provoz dělaná, ale v rámci oprav na ulici Lanškrounské jsme to tolerovali. Po uvolnění ulice Lanškrounské se to znovu stáhne a zvažujeme posunout ceduli Průjezd zakázán až k mostu ulice Na stráni.

S pozdravem
Petr Frajvald
Přechod u kruhového objezdu
Petr Odstrčil  |  3.10.2020 20:01:36
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda po rekonstrukci kruhového objezdu u Lidlu bude obnoven přechod pro chodce který tam před rekonstrukcí byl,je dobré že se vytvořil ostrůvek ale vzhledem k absenci dopravního značení přechodu a vzdálenosti od kruhového objezdu je přejití vozovky dost obtížné.
Dobrý den,
rámci projektu rekonstrukce okružní křižovatky na silnici I/35 (v gesci Pardubického kraje) byl přechod pro chodce přes uvedenou komunikaci nahrazen místem pro přecházení, jako alternativním řešením, která se dnes zřizují na silnicích vyšších tříd. S obnovou přechodu pro chodce se v současnosti nepočítá.
Místo pro přecházení s ochranným ostrůvkem a osvětlením není vyznačeno jako přechod ani svislým a ani vodorovným značením, upozorňuje chodce, že není na přechodu pro chodce. Přijíždějící vozidla chodci tedy nemusí dát přednost a on sám se musí o svou bezpečnost postarat řádným rozhlédnutím a vstoupit do vozovky s pozorností na vzdálenost přijíždějících vozidel – aktivně musí dbát o svou bezpečnost.

S pozdravem Ing. Petr Václavík, odbor dopravy, Městský úřad Moravská Třebová
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 51 52 53 54 55 56 57 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 158 | další >