Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Mobilní svoz odpadů
Zdeněk Kobylka  |  11.10.2019 9:58:58
8.10.2019 jsem do kontejneru odvezl 4xžidle, 1x monitor, 2xboty, asi 5xplechovka s barvou, několik odstřižků koberců. Dnes jsem provedl kontrolu na nástěnce systému MESOH a byl jsem překvapen, V grafu "Jak třídíte v jednotlivých měsících" mám 3300 litrů směsného odpadu. V minulém období jsem měl celkový obsloužený objem 3553L. 3300 litrů směsného odpadu na začátku nového období, příště se asi obrátím na "Černou skládku". Jakým způsobem je například určen objem 4 židlí?
Odpověděl: Petr Frajvald - jednatel Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 21.10.2019 13:21:24
Dobrý den, objem se určuje podle tabulek, které mají na sběrným dvoře. Litry upravíme, až zjistíme, proč se tak stalo. Jestli to byla chyba programu nebo obsluhy. Nejvíce na dotazu mě mrzí to, že občana v první řadě napadne, že příště to hodí za město do přírody.
S pozdravem
Petr Frajvald
Klid
Luboš Dušek  |  6.10.2019 13:16:27
Dobrý den, neuvažuje město o zavedení klidové vyhlášky? Nemíním poslouchat neděli motorové pily, sekačky apod. Stačilo by dát návrh odsouhlasit, schválit, vytisknout, vyvěsit a je jeto, jenom chtít pro občana něco udělat.
Odpověděl: Mgr. Tereza Sísová, Tajemnice | 21.10.2019 13:20:02
Dobrý den,

máte pravdu, proces vydání vyhlášky není obtížný. Otázkou ovšem je, zda je nutno tuto oblast regulovat.

Věc má vždy dva pohledy, přičemž jeden z nich je zákonné právo obce upravit obecně závaznou vyhláškou mimo jiné i určité časové úseky, ve kterých budou zakázány hlučné činnosti, naproti tomu stojí zachování určité míry osobní svobody jednotlivce. Tato věc byla diskutována naposledy v minulém týdnu, přičemž vedení města se kloní k názoru, že právě dny pracovního klidu jsou dobou, kdy občané obce nejčastěji vykonávají práce na svých zahradách, pozemcích apod. a není zájem jim tyto činnosti právě v uvedených dnech zakazovat. Nadto již praxe v dalších městech ukázala, že není k dispozici dostatečně silný právní nástroj, jak případné dodržování obecně závazné vyhlášky monitorovat a následně sankcionovat.

S přáním příjemných dnů.

Tereza Sísová, tajemnice
Nová nemocnice
20.6.2019 10:27:33
Dobrý den,
zajímalo by mě kdy se začne se stavbou nové nemocnice?Je léto a na místě kde má nemocnice stát se nehne živá duše.Stará nemocnice se potýká s čím dál většími problémy,pacienti si začínají stěžovat na zaastaralé vybavení a navíc pouze dva záchody pro 27 lidí.Takže by mě zajímalo jesti vůbec se začne nová nemocnice stavět
Odpověděl: Ing. Tomáš Kolkop | 17.10.2019 9:14:55
Dobrý den,
dle mých posledních informací by se s realizací nemocnice následné péče mělo začít v první polovině roku 2020. V současné době probíhá stavební řízení k povolení stavby a kraj připravuje výběrové řízení na zhotovitele.
S pozdravem Tomáš Kolkop
námět k zamyšlení
Václav Žáček  |  4.4.2019 13:47:21
Pane starosto, díky za odpověď. Vůbec jsem netušil, že bych Vám mohl dát námět k zamyšlení. O to mi nešlo. Spíše o akt konání. Ale máte pravdu; soukromý podnikatel, osoba, radní města, si může dělat v mezích zákona co chce. Ať se nad tím zamýšlíte Vy nebo já či někdo jiný. Obzvláště, a to teď nevím, když možná žádnou dotaci od města nemusel dostat. Je zde ale zákon https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65. Správně je to: Zákon č. 65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. A tam je toto ustanovení:
HLAVA III

OMEZENÍ DOSTUPNOSTI ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
§ 11
Zákaz a omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů /některé odstavce a písmene jsem vymazal/

(2) Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 se zakazuje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje

d) na akci určené pro osoby mladší 18 let,

Domníváte se, že akce klubu Duku Duku jsou - nejsou určeny pro osoby mladší 18 let? Má tam tato skupina obyvatel zákaz návštěvy? / když se tam nalévají inzerované alkoholické nápoje /

A poznámka před druhým dotazem:
Byl jsem pár roků v kontrolním výboru MR v našem městě. V plánu práce byla prováděna ve spolupráci s městskou policií kontrola nalévání alkoholu mladistvým.

Druhý dotaz - mohl byste iniciovat, aby tato kontrola byla prováděna i v zařízení Duku Duku a sdělit redakční radě, aby alkohol na stránkách Zpravodaje nemohl provozovatel tohoto zařízení inzerovat ? Možná je to Váš muzikantský kamarád, ale zákon něco říká. Snad byste mohl zapojit i tajemnici a právní oddělení, protože dodržování zákona je v kompetenci vedení města, ne?

Děkuji za pochopení.
Odpověděl: Ing. Tomáš Kolkop | 17.10.2019 9:13:17
Vážený pane Žáčku, děkuji za náměty k zamyšlení. K první části mohu sdělit, že mluvčí již tento problém zaznamenal a neměla by se podobná situace opakovat. Ve věci namátkových kontrol plánujeme sezení s velitelem městské policie. Nicméně nevidím jediný důvod, proč by z těchto aktivit měl být hudební klub osvobozen. Ve veřejném zájmu musí osobní rovina stranou.
Děkuji a přeji pěkný den. Tomáš Kolkop
Lavičky ve městě chybí
Bc. Veronika Cápalová  |  19.9.2019 13:57:49
Hezký den, na procházce s babičkou jsem s hrůzou zjistila, že ve městě skoro nikde nejsou žádné lavičky. Babička si potřebovala na chvíli sednout, tak jsem doufala, že alespoň někde narazíme na nějaké místo na sezení, ale nikde lavičky nebyly. Nastala pro nás hrozná situace, protože nikoho nenapadlo, že po cestě nebude kde odpočinout.
Je to nepříjemné, když si příště budeme muset na procházku nosit vlastní skládací židli nebo vybírat trasu jen podle laviček, které ovšem musím předem najít, protože takhle z hlavy mě napadá, že jsou jen na náměstí, Zámku, před Muzeem, na Knížecí louce a na sídlišti.
Ředitelka Gábina Horčíková mi ještě upřesnila, že jsou lavičky ještě na Svitavské, Rybním náměstí, směrem na Křížák a u zastávek. Ale na ty jsem zrovna při naší trase neměla štěstí. Proto velmi prosím o doplnění laviček do celého města. Když se člověk vžije do těch starších lidí nebo kohokoliv s omezenou pohyblivostí, musí i trpět, když je tak málo odpočinkových míst. :-(
Zrovna lidé této věkové kategorie nejsou zvyklí dávat městu podněty pro zlepšení života ve městě a mladým ještě lavičky tolik nechybí. Proto velmi prosím o vážné řešení situace.

S pozdravem
Bc. Veronika Cápalová, Moravská Třebová
Odpověděl: Ing. Tomáš Kolkop | 17.10.2019 8:01:39
Dobrý den,
velice si vážím, že se zajímáte o veřejný prostor města. Zcela jistě souhlasím, že mobiliáře v podobě odpočinkových míst je po městě málo a je třeba zde soustředit pozornost. V návrh rozpočtu na rok 2020 již položka městského mobiliáře nechybí, tedy doufejme, že zastupitelstvo bude k této věci přistupovat racionálně a budeme následně schopni i tento nedostatek postupem času doladit ke spokojenosti všech.
S pozdravem Tomáš Kolkop
Karel Gott
Václav Žáček  |  11.10.2019 8:12:44
Tak jsem si tak říkal, že rockeři v čele našeho města uznají velký přínos Karla Gotta, nejen muzice, a že ve vstupní hale radnice a nebo v muzeu bude jeho fotografie, kytička a do kondolenční knihy se budou moci občané podepsat. To je tak těžké toto zrealizovat a nebo, pane starosto a radní, vás to prostě jen nenapadlo?
Václav Žáček
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, mluvčí města | 11.10.2019 13:43:02
Dobrý den,
s Karlem Gottem odešla významná osobnost hudební scény. Oficiální pietní akt se koná na pražském Žofíně. Formu osobní vzpomínky na pana Gotta si jistě zvolí každý sám. Napsat vzkaz pro pana Gotta do kondolenční knihy je možné zde:https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kondolencni-kniha-karel-gott/r~6d1335e4e52611e9926e0cc47ab5f122/?utm_source=centrumHP&utm_medium=tipdnebox&utm_content=default&utm_term=position-1&utm_campaign=TipOfTheDayCentrum

S pozdravem,
Václav Dokoupil, mluvčí města
ulice Lázeňská
Jan Paďour  |  11.10.2019 7:55:31
Dobrý den, zajímalo by mě jestli má nějakou zvláštní vyjímku v silničním zákoně o provozu na komunikaci osoba,která v bývalé Prefě pravidelně o 6h ranní projíždí ze zadní brány vysokozdvižním vozidlem sem a tam bez toho aby vezl nějaký náklad nebo něco nakládal a devastuje již tak tuto narušenou komunikaci, toto se děje pravidelně už celé 2 měsíce a ještě dělá při tom docela velký randál. Předem Vám děkuji za odpověď.
Dobrý den,
zřejmě se jedná o vysokozdvižný vozík firmy Rehau, která má pro používání tohoto vozidla po pozemních komunikacích po městě řádné povolení o zvláštním užívání pozemních komunikací. Uzavřením provozu na ulici Lanškrounské používá firma Rehau pro zajištění skladového hospodářství zadní bránu do bývalé Prefy, kde má sklady, a má přístup přes Lázeňskou ulici. Po otevření Lanškrounské, co nejdříve, bude opět používat původní trasu.
Dotaz
Miroslava Mynářová  |  8.10.2019 17:51:21
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda by bylo možné,aby nám m.ú.Mor.Třebová nechal vyznačit parkovací pruhy před bytovým domem ul.Jiráskova 112,114.S dotazem jsem se obrátila na Tech.služby,ovšem byla jsem odkázána na m.ú.,jako majitele pozemku.Chápu plně,že máte v řešení důležitější projekty a závazky,ale věřte,že obyvatelům zmíněného domu by tohle velmi usnadnilo komunikaci při používání parkoviště.Děkuji za odpověď,ať již kladnou,či zápornou.S pozdravem Miroslava Mynářová
Dobrý den, obnova vodorovného dopravního značení (vyznačení parkovacích stání) na místních komunikacích na sídlišti „Západní“ bude provedena v příštím roce. Na parkovištích u bytových domů, na účelových komunikacích, se vodorovné značení neprovádí a neprovádělo, snad jen v minulosti z vlastních prostředků bydlících. Váš požadavek předložíme pro obnovu dopravního značení na příští rok. Lze použít i způsob, že si vyznačení stání můžete, po odsouhlasení a stanovení odborem dopravy, provést na vlastní náklady.

S pozdravem Ing. Petr Václavík, odbor dopravy, Městský úřad Moravská Třebová
Domovní odpad
Veronika Polanová  |  2.10.2019 13:33:58
Dobrý den,

můžete mi prosím poradit, kam mám odvážet domovní odpad, když popelnice "přetíká", v současném režimu odvozu 1x měsíčně, není možné popelnici nezaplnit do dalšího vývozu.

Dekuji
Odpověděl: Petr Frajvald - jednatel Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 7.10.2019 8:23:57
Dobrý den, domovní odpad se dá ukládat na sběrným dvoře, a nebo řešit objemnější nádobou.
S pozdravem
Petr Frajvald - jednatel Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.
Kasička
Jarka  |  1.10.2019 20:13:19
Můžete prosím uvést celé jméno člověka, který ukradl kasičku na městském úřadě?
Ať ví občané, na koho si dát pozor. Děkuji.
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil, mluvčí města | 7.10.2019 8:19:08
Dobrý den,
pachatel byl dopaden díky spolupráci strážníků Městské policie Moravská Třebová a obvodního oddělení Policie ČR. Celý případ však dosud nebyl právně uzavřen a Policie ČR proto nemůže sdělovat jména konkrétních osob.
S pozdravem,
Václav Dokoupil, mluvčí města
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 56 57 58 59 60 61 62 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 139 | další >