Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Školka a prázdniny
Dastychová  |  7.5.2019 12:55:54
Dobrý den, ráda bych věděla,a myslím si, že nejenom já,kdo vymyslel ,,kravinu,,že nepracující rodiče jsou povinni nechat si dítě doma po dobu velkých prázdnin?
Spousta nepracujících mají domluvené brigády či výpomoc,a teď kvůli tomuto výmyslu, musíme vše zrušit.
Kdo nám nahradí ušlé finance za přivýdělky?
Provoz mateřských škol je v měsících červenec a srpen přerušen z důvodu potřeby čerpání dovolené pedagogických pracovníků. Možnost přerušení nebo omezení provozu mateřských škol vyplývá z ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví, že provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. V letních měsících také zpravidla probíhají rozsáhlejší rekonstrukce a úpravy objektů mateřských škol ve městě. Z popsaných důvodu je dlouhodobě ve městě o prázdninách zajišťován provoz vždy společně v jedné z mateřských škol – v roce 2019 zajistí provoz v červenci I. Mateřská škola Piaristická a v srpnu II. Mateřská škola Jiráskova. Vzhledem k omezené kapacitě tříd ve školce (25 dětí/1 třída) se ředitelky školek každoročně obrací s prosbou na nepracující rodiče a matky na mateřské nebo rodičovské dovolené, aby zvážili možnost nechat si děti v době prázdnin doma, aby bylo možné upřednostnit přijetí dětí pracujících rodičů a zajistit jejich bezpečnost v omezeném prázdninovém provozu. Děkujeme za pochopení a vážíme si vstřícnosti rodičů, díky které vždy provoz ve školkách v letních měsících proběhl bez větších problému. Ředitelky mateřských škol jsou připraveny projednat individuální potřeby rodičů dětí související s prázdninovým provozem.
S pozdravem
Ing. Dana Buriánková
MP
červinek  |  7.5.2019 14:25:51
Dobrý den. Ve zpravodaji se píše o záměru změny sídla městské policie. Slyšel jsem že jedna z možností je budova úřadu práce? To těch cca 250m něco vyřeší a kde budou parkovat služební auto (na ulici farní nebo marxova) navíc budova mě připadne už plná nebo se úřad práce také přestěhuje např. do nějakých vhodných bezbariérových prostor? Nebude tato varianta plýtvání penězi? Nebo jak moc je to aktuální téma?
Odpověděl: Ing. Tomáš Kolkop | 16.5.2019 7:40:41
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Co se týče stěhování městské policie - ano, tento záměr platí. Pravdou je, že jednou z možností je budova úřadu práce, nicméně právě s ohledem na Vámi zmiňované náklady se ještě vyhodnocuje další místo. V tuto chvíli Vám ale nemohu sdělit bližší informace a to doby, než vše projednáme v radě města. Důvodů stěhování je několik, nicméně tím hlavním je záměr nového využití areálu na Komenského a posílení bezpečnosti v centru města.
S pozdravem Ing. Tomáš Kolkop
Kino
Jarmila Rozholdová  |  9.5.2019 5:07:00
Dobrý den ráda bych se zeptala proč kino nehraje v patek nebo v sobotu? V týdnu kdy všichni chodí do práce je dost těžký chodit do kina. Pamatuju že staré kino(Dnes duku duku) hrálo i i víkendech. Myslím že je to škoda protože pokud chci o víkendu do kina musim jinam
Dekuji
Odpověděl: PaedDr. Hana Horská, ředitelka Kulturních služeb města Moravská Třebová | 14.5.2019 8:33:29
Dobrý den,

již dříve v jedné z odpovědí Kulturní služby města Moravská Třebová informovaly o situaci, že se od svého začátku potýkají s prostorem pro organizaci kultury ve městě. Každý prostor, který mají k dispozici, se tak stává vzhledem k rozmanitosti pořádaných akcí multifunkčním. Kinosál tak slouží i na ostatní kulturní akce – divadelní představení, pohádky pro děti, filmová představení pro školy, školky a družiny, přednášky, semináře atd. Je nutné také brát zřetel na akce, které jsou pořádány ve dvoraně muzea, nemohou probíhat současně s prostorem kinosálu (koncerty, vernisáže, pořady pro děti a dospělé, včetně pronájmů i další akce pořádané KS, ale i jinými subjekty města).
Kinosál v Moravské Třebové má kapacitu 100 míst – i tak byl na podzim roku 2013 plně digitalizován, s promítáním ve 2D i 3D, včetně zvukové aparatury a plátna. V roce 2016 došlo k výměně sedadel a podlahy.
I když kina v celé ČR letos zaznamenaly pokles příjmů o 20-30%, drží si naše kino standardní návštěvnost a příjmy za 5 let nám investici do digitalizace kinotechniky plně vrátily.
Vzhledem k tomu, že je větší zájem o promítání ve všední den, promítáme v pondělí a ve středu a dodržujeme jednu sobotu v měsíci pro promítání novinek pro dospělé a dětských filmů.
V sobotu 11. května jsme promítali v 15:00 Pokémon, detektiv Polachu, v 17:00 Trabantem tam a zase zpátky a v 19:00 Avengers: Erdgame
Další sobota je plánovaná na 29. června 2019.
Náhradou za letní kino, které bylo v Moravské Třebové zrušeno v 90. letech, je pro diváky letní Kinematograf, který každoročně do Moravské Třebové zajíždí ke konci srpna a promítá převážně české filmy, které jsou divácky nejvíce navštívené. V letošním roce to bude 26. - 30. srpna 2019.

Přeji příjemný den
PaedDr. Hana Horská, ředitelka Kulturních služeb města Moravská Třebová
Kácení stromů
Novák  |  6.5.2019 5:35:31
Dobrý den,
proč se skácely zdravé stromy u splavu na Třebůvce.
Stromy jsou zdravé a káceny po vegetačním klidu??
Dobrý den,
kácené stromy na soutoku Kunčinského potoka a Třebůvky rostly v ochranném pásmu vedení vysokého napětí a správcem napětí bylo rozhodnuto o odstranění. Orgán ochrany přírody a krajiny byl v této věci obeslán formou oznámení o kácení předmětných dřevin. V této věci bylo dále ze strany orgánu ochrany přírody a krajiny svoláno místní šetření se zástupci realizátora kácení, kde bylo dohodnuto ponechání jedné dřeviny (olše), ostatní kácené stromy již přímo ohrožovaly vedení vysokého napětí, bylo tedy přijato opatření tak, aby v případě vývratu nebo zlomu těchto dřevin nebylo poškozeno vedení. Realizátorovi bylo na tomto šetření svoleno k provedení prací do konce měsíce dubna.
S pozdravem
Bc. Miroslav Flášar, odbor životního prostředí
Stavebni pozemky
MT  |  7.5.2019 19:12:20
Dobry den, chysta se prosim mesto prodavat nejake stavebni pozemky v nejblizsi dobe? Mimo aktualni prodej pozemku na Nove, dekuji
Dobrý den,
aktuálně jsou připravovány další stavební pozemky na ul. Strážnického.
Bc. Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství
průmyslová zona
Pavla Marvanová  |  27.4.2019 11:46:01
Dobrý den,reaguji na dotaz pana Sachse,z jakého důvodu je vůbec pro naše město nutné rozšiřovat průmyslovou zonu?
Odpověděl: Ing. Tomáš Kolkop | 7.5.2019 10:47:10
Dobrý den,
děkuji za Váš dotaz. Ve věci průmyslové zóny a jejího případného rozšíření je postoj jednoznačný - s ohledem na obtížné podmínky dopravního napojení, složitou konfiguraci terénu a vysoké náklady na realizaci nebude dále pokračováno v přípravě průmyslové zóny směrem na Svitavy, tedy stávající zóna se nebude západním směrem rozšiřovat. Co se týče přípravy průmyslové plochy umístěné mezi ul. Svitavskou a I/35 - zde je postoj obdobný - v přípravných pracích nebude pokračováno a hlavním důvodem je narušení krajinného rázu a znehodnocení pohledů na město Moravská Třebová.
S pozdravem Ing. Tomáš Kolkop
Rychlá jízda u školky Boršov
Helena Zugarová  |  6.4.2019 10:48:18
Dobrý den,

obracím se na vás s problémem, se kterým se bohužel potýkáme již delší dobu. Bydlíme cca 400 metrů od školky směrem na Moravskou Třebovou a většinou chodíme do školky pěšky. Bohužel zde v Boršově nejsou chodníky, tak jsme nuceni chodit po silnici. Samozřejmě, děti nechodí sami a jsou vybaveny reflexními prvky, ale to je bohužel neuchrání od bezohledných řidičů. V úseku u mateřské školy je rovná silnice a mnozí řidiči tu jezdí mnohem více než 50km/h i přes značení na silnici a viditelné značení u silnice. Dnes například jsme museli všichni uskakovat od silnice před řidičem, který jel minimálně 70km/h a ještě nedal přednost protijedoucímu vozidlu, když měl před sebou překážku (nás chodce).

Chtěla jsem se proto zeptat, zda by nebylo možné v tomto úseku zařídit občasné měření, či častější kontrolní jízdu Městské policie. Zvlášť v době, kdy děti chodí do školky a odpoledne ze školky. Je možné to nějak řešit?
Přistěhovali jsme se sem před rokem a jinak se nám tu líbí a jsme tu spokojení. Jen se bojím o bezpečnost svých dětí.

Děkuji moc za vstřícné vyřízení. S přáním pěkného dne, Zugarová Helena
Odpověděl: Radovan Zobač | 6.5.2019 9:22:53
Dobrý den
na úvod bych chtěl osvětlit kde a za jakých podmínek může městská policie měřit rychlost. Ze zákona může městská policie měřit dodržování nejvyšší povolené rychlosti pouze v místech určených Policií ČR. Vámi popisovaný úsek okolo MŠ v Boršově je jedním s míst na území města, kde má městská policie Policií ČR měření rychlosti určeno a povoleno a toto měření tam také namátkově provádí, vč. nepravidelných kontrol celého Boršova.

S pozdravem Radovan Zobač - velitel MP Mor. Třebová
sběrná místa v sušicích
červinek  |  21.4.2019 22:30:41
Delší dobu čekám a sleduji zda se něco změní na sběrných místech před firmou JSK a na konci Sušic u mostu. U JSK od rekonstrukce chodníků uběhl nějaký čas ale už nikdo nevrátil na původní místo kontejnery na sklo a na textil výsledek roztahané po celé ploše (nevzhledné) k tomu ještě se přesunuly i kontejnery na papír a mezi tím vším parkuji osobní auta. U druhého místo nevím jak jiní řidiči ale když přejedu most a chci vidět směrem od města tak prvně uvidím barevné kontejnery pak stromy u silnice a potom možná auto ale to už stojím skoro v silnici snad by nebyl problém navést štěrk kus plochy srovnat a kontejnery o nějaký metr posunout? Předem děkuji.
Odpověděl: Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 6.5.2019 9:20:00
Dobrý den, rozmístění kontejnerů a vodorovné značení, je provedeno tak, jak stanovil projektant stavby. V lokalitě jsou vyznačena jednotlivá stání pro vozidla a v místech, která jsou přístupná svozovým vozidlům, stojí kontejnery. Jistě není komfortní mít kontejnery daleko od sebe, ale z dopravního hlediska, to jinak nejde.
Děkujeme za pochopení.
S pozdravem Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.
Připomínka
JUDr. L. Hanusová  |  1.5.2019 10:58:18
Nejde o dotaz, ale připomínku. V článku ze dne 30.4.2019 se hovoří o Boršově, Sušicích a Údánkách jako o "městkých částech". Vzhledem k tomu, že článek je umístěn na úvodní straně webového portálu města připomínám, že termín "městká část" podle zákona o obcích náleží částem ve městech statutárních. Děkuji JUDr. L. Hanusová
Odpověděl: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí odboru | 6.5.2019 9:18:07
Dobrý den,
na základě Vaší připomínky jsme na webovém portálu města provedli příslušné úpravy textu. Děkujeme za upozornění.
S pozdravem
Ing. Pavel Šafařík, vedoucí odboru vnitřních věcí
Koupe pozemku
25.4.2019 10:02:02
Mel bych zajem koupit od mesta urcity pozemek za ucelem zrizeni zahrady,kde je mozne zjistit vice info? Diky
Dobrý den,
agenda prodeje městských pozemků je vyřizována odborem majetku a komunálního hospodářství. Dostavte se proto prosím osobně v některý z úředních dnů (pondělí a středa) na odbor, kde dostanete všechny potřebné informace. Případně si předem dohodněte Vám vyhovující termín telefonicky na čísle 461 353 130, nebo e-mailem na adrese: jfabianova@mtrebova.cz.

Bc. Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 61 62 63 64 65 66 67 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 135 | další >