Potřebuji vyřídit

Obnova kulturní památky

oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí. Jinou úpravou kulturní památky se rozumí modernizace budovy při nezměněné funkci nebo využití kulturní památky, dále nástavba či přestavba.

Obnova nemovitosti v městské památkové rezervaci nebo městské památkové zóně

stavba, změna stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úprava dřevin, udržovací práce na nemovitosti v městské památkové rezervaci nebo městské památkové zóně (dále jen MPR nebo MPZ).

Obnova nemovitosti v ochranném pásmu městské památkové rezervace

stavba, změna stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu této nemovitosti v ochranném pásmu městské památkové rezervace.