Přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku

U přestupků proti veřejnému pořádku se jedná nejčastěji o porušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství či založení černé skládky.

U přestupků proti občanskému soužití se jedná o drobné ublížení na zdraví, urážku na cti, schválnost či vyhrožování újmou na zdraví.

U přestupků proti majetku se jedná nejčastěji o krádež, podvod nebo ponechání si věci získané nálezem.