Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každá fyzická a právnická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Specifické podmínky a postupy neexistují.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ústně (osobně i telefonicky) během pracovní doby, písemně nebo prostřednictvím telekomunikačního zařízení, elektronicky.  

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Na ústní žádost, podanou na město nebo jeho orgány, poskytne požadovanou informaci kompetentní zaměstnanec města nebo uvolněný člen zastupitelstva města - viz Kontakty:
  http://www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/kontakty-2.html
  Písemnou žádost lze osobně předat na podatelnu městského úřadu na ul. Olomoucké č. o. 2 nebo zaslat prostřednictvím pošty na adresu:
  Městský úřad Moravská Třebová
  nám. T. G. Masaryka 29
  571 01 Moravská Třebová

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti není třeba předkládat žádné doklady.  

Formuláře:

 • Žádost není třeba podávat na formuláři. Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum
  narození, adresu místa trvalého pobytu (adresu bydliště, doručovací adresu), právnická
  osoba uvede název, IČO, adresu sídla, popř. adresu pro doručování. Z žádosti musí být
  zřejmé, kterému subjektu je určena a že se žadatel domáhá informací dle z. 106/1999 Sb.,
  v platném znění.K podání žádosti lze využít následující formulář:
  ikona souboru (velikost: 81.1 KB, typ: .pdf)

Správní a jiné poplatky:

Náklady spojené s poskytováním informací hradí žadatel dle stanoveného sazebníku.

ikona souboruSazebník úhrad za služby a úkony


Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení žádosti je 15 dnů ode dne přijetí žádosti.  

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Elektronická podatelna posta@mtrebova.cz, datová schránka fqtb4bs

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 15.1.2021