Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o užití znaku města

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Souhlas v užitím znaku města vydává rada města.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Žádost zpracuje a připraví k projednání radě města pověřená úřednice odboru kancelář starosty a tajemníka,
    kancelář: nám. T. G. Masaryka č. o. 29, MT, budova radnice, I. poschodí

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

V žádosti uveďte účel a způsob užití znaku města.

Je vhodné připojit výtvarné pojetí návrhu užití.

Správní a jiné poplatky:

Poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Žádost je vyřízena zpravidla do 30 dnů - podle termínu schůze Rady města Moravská Třebová.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Uživatel je povinen zabránit znevážení městského znaku.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), § 34a

Datum poslední aktualizace: 5.11.2020