Potřebuji vyřídit

a. Registrace nového silničního vozidla dosud neregistrovaného (při předložení technického průkazu)

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel.

b. Registrace nového silničního vozidla dosud neregistrovaného (při předložení COC listu)

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel.

c. Registrace silničního vozidla ze zahraničí (z členských zemí EU, zemí EHP a Švýcarska)

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel. Týká se i vozidel původem z jiné země. Tato životní situace se zabývá registrací vozidel z členských zemí Evropské unie, jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Švýcarské konfederace. Jedná se o přeregistraci vozidla; technická způsobilost dovezeného vozidla z výše uvedených zemí se neschvaluje.

Pro bližší informace ke konkrétnímu případu registrace ze zahraničí doporučujeme konzultaci s pracovníkem odboru dopravy - technik registru vozidel.

d. Změna provozovatele nebo vlastníka silničního vozidla

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel; a zároveň musí být zapsána každá změna provozovatele nebo vlastníka vozidla.

e. Vyřazení silničního vozidla z provozu (depozit)

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo lze dle zákona vyřadit z provozu na určitou dobu, to znamená registrační značky jsou uloženy v tzv. depozitu.

f. Vrácení vyřazeného silničního vozidla do provozu (ukončení depozitu)

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo lze z režimu vyřazení vozidla (depozit) vrátit zpět do provozu za splnění zákonných podmínek.

g. Zánik silničního vozidla (trvalé vyřazení z provozu)

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo musí být při ukončení své životnosti trvale vyřazeno z registru vozidel.

h. Změna údajů v registru silničních vozidel (běžné změny)

Každá změna údajů musí být zaznamenána v registru vozidel, provozovatel vozidla musí požádat o zápis změn. Nejedná se o zápis změny vlastníka nebo provozovatele, ale o změny např. jiná adresa bydliště nebo sídla společnosti; změna příjmení; změna barvy vozidla atd.

ch. Změna údajů v registru silničních vozidel (technické změny)

Každá změna údajů musí být zaznamenána v registru vozidel, provozovatel vozidla musí požádat o zápis změn. Nejedná se o zápis změny vlastníka nebo provozovatele, ale o změny technického zaměření, např. zápis tažného zařízení, zápis alternativních pohonů vozidla (LPG, CNG aj. - při hromadném schválení), jiných rozměrů pneumatik atd.

Ve zvlášť složitých případech doporučujeme konzultaci s pracovníkem odboru dopravy - technik registru vozidel.

i. Registrační značka na přání

Na základě žádosti provozovatele, vlastníka lze za splnění zákonných podmínek vyrobit registrační značku na přání.

j. Registrační značka na nosič kol

Na základě žádosti provozovatele, vlastníka lze vydat tabulku s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (např. nosič kol).

k. Výměna registrační značky

Výměna registrační značky v případech ztráty, zničení nebo odcizení (nejedná se značku na přání).

l. Výměna osvědčení o registraci

Výměna osvědčení o registraci (část I. nebo část II.) z důvodu ztráty, zničení, odcizení nebo poškození.

m. Vývoz silničního vozidla do zahraničí (registrovaného v ČR)

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo lze dle zákona odhlásit do jiného státu.

n. Obnova VIN náhradní technologií

V případech poškození nebo nečitelnosti VIN (VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER - "identifikační číslo vozidla") je nutné provedení náhradní ražby pro snadnou identifikaci vozidla. Jedná se i o změnu z důvodu přestavby vozidla.

o. Vydání zvláštní registrační značky pro manipulační provoz a jízdy z místa prodeje do místa registrace

Silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena a které není zapsáno v registru silničních vozidel, lze provozovat na pozemních komunikacích pouze za účelem distribuce a prodeje, a to za podmínky vybavení zvláštní registrační značkou.

p. Výroba silničního vozidla

Výroba jednotlivého vozidla dle vlastní konstrukce. Jednotlivé případy je nutné řešit individuálně, po konzultaci s technikem registru vozidel.

q. Přestavba vozidla

Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. Jednotlivé případy je nutné řešit individuálně, po konzultaci s technikem registru vozidel.