a) Registrace silničního vozidla (s účinností od 01.03.2023) AKTUALIZOVÁNO

zákon č. 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Silniční nebo zvláštní vozidlo, jehož technická způsobilost podléhá schválení, provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel.

b) Technická způsobilost dovezeného silničního vozidla (s účinností do 01.03.2023) AKTUALIZOVÁNO

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Silniční nebo zvláštní vozidlo, jehož technická způsobilost podléhá schválení, provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel.

c) Změna provozovatele nebo vlastníka silničního vozidla (s účinností od 01.03.2023) AKTUALIZOVÁNO

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

d) Vyřazení silničního vozidla z provozu (s účinností od 01.03.2023) AKTUALIZOVÁNO

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

e) Vrácení vyřazeného silničního vozidla do provozu (s účinností do 01.03.2023) AKTUALIZOVÁNO

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

f) Zánik silničního vozidla (s účinností od 01.03.2023) AKTUALIZOVÁNO

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

h. Změna údajů v registru silničních vozidel (běžné změny)

Každá změna údajů musí být zaznamenána v registru vozidel, provozovatel vozidla musí požádat o zápis změn. Nejedná se o zápis změny vlastníka nebo provozovatele, ale o změny např. jiná adresa bydliště nebo sídla společnosti; změna příjmení; změna barvy vozidla atd.

ch. Změna údajů v registru silničních vozidel (technické změny)

Každá změna údajů musí být zaznamenána v registru vozidel, provozovatel vozidla musí požádat o zápis změn. Nejedná se o zápis změny vlastníka nebo provozovatele, ale o změny technického zaměření, např. zápis tažného zařízení, zápis alternativních pohonů vozidla (LPG, CNG aj. - při hromadném schválení), jiných rozměrů pneumatik atd.

Ve zvlášť složitých případech doporučujeme konzultaci s pracovníkem odboru dopravy - technik registru vozidel.

i. Registrační značka na přání

Na základě žádosti provozovatele, vlastníka lze za splnění zákonných podmínek vyrobit registrační značku na přání.

j. Registrační značka na nosič kol

Na základě žádosti provozovatele, vlastníka lze vydat tabulku s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (např. nosič kol).

k. Výměna registrační značky

Výměna registrační značky v případech ztráty, zničení nebo odcizení (nejedná se značku na přání).

l. Výměna osvědčení o registraci

Výměna osvědčení o registraci (část I. nebo část II.) z důvodu ztráty, zničení, odcizení nebo poškození.

m. Vývoz silničního vozidla do zahraničí (registrovaného v ČR)

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo lze dle zákona odhlásit do jiného státu.

n. Obnova VIN náhradní technologií

V případech poškození nebo nečitelnosti VIN (VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER - "identifikační číslo vozidla") je nutné provedení náhradní ražby pro snadnou identifikaci vozidla. Jedná se i o změnu z důvodu přestavby vozidla.

o. Vydání zvláštní registrační značky pro manipulační provoz a jízdy z místa prodeje do místa registrace

Silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena a které není zapsáno v registru silničních vozidel, lze provozovat na pozemních komunikacích pouze za účelem distribuce a prodeje, a to za podmínky vybavení zvláštní registrační značkou.

p. Výroba silničního vozidla

Výroba jednotlivého vozidla dle vlastní konstrukce. Jednotlivé případy je nutné řešit individuálně, po konzultaci s technikem registru vozidel.

q. Přestavba vozidla

Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. Jednotlivé případy je nutné řešit individuálně, po konzultaci s technikem registru vozidel.