Přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Moravské Třebové (penziony pro důchodce)

Žádost o přidělení bytu v Domě zvláštního určení si může podat občan, který pobírá starobní nebo invalidní důchod.

Přidělení městského bytu v Moravské Třebové

Žádost o přidělení městského bytu si může podat občan, který:
- je starší 18 let
- nebyl v průběhu posledních 5 let vystěhován z městského bytu z důvodu nehrazení nájemného