Zásahy do komunikací a pozemků v majetku města

Jedná se o agendu, týkající se hospodaření s majetkem obce dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. se zastupováním města Moravská Třebová podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.