Potřebuji vyřídit

Dělení lesního pozemku při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha

Pro dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha je třeba rozhodnutí dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Závazné stanovisko pro stavby do 50-ti metrů od hranic pozemků určených k plnění funkcí lesa

Pro umístění stavby, zařízení nebo terénních úprav do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je třeba závazného stanoviska dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.