Žádost o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování

Obecní úřad obce s rozšířenou působností uděluje dle ustanovení § 30 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů. Vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadu je příslušný krajský úřad, jde-li o zařízení pro nakládání s odpady, s výjimkou malého zařízení. V ostatních případech je vydání tohoto povolení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Souhlas k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů musí být platný před samotnou činností k upuštění odpadů.