Potřebuji vyřídit

Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší pro stacionární zdroje

Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší pro stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 k zákonu vydává podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti žadatele (investora, provozovatele).