Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Sociální integrace

Provádění základního sociálního poradenství, problematiku zaměstnanosti, řešení konkrétních životních situací: řeší problémy romských komunit v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělávání, sociálních věcí a provádí potřebné poradenské a konzultační služby, zabývá se také agendou národnostních menšin na našem území, která se prozatím soustředí na monitorování jejich zastoupení a potřeb.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Členové romských komunit a národnostních menšin.

Podmínky a postup řešení:

Člen komunity, který potřebuje pomoc s řešením nějakého problému, se dostaví za romským poradcem a společně se dohodnou na optimálním řešení konkrétního problému, popřípadě bude odkázán na příslušnou instituci, pod kterou problém spadá.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

S občanem bude jeho životní situace analyzována a v případě potřeby mu budou poskytnuty kontakty na instituce, které jsou oprávněny v této záležitosti jednat.

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Radnice, nám. T.G.Masaryka 29,
  koordinátorka prevence kriminality, romský poradce
  tel. 731 131 261, e-mail:hnavratilova@mtrebova.cz
 • Oblastní Charita Moravská Třebová 2, Komenského ul. 285/20
  Občanská poradna – vedoucí služby – Mgr. Pavel Šejnoha, tel. 736 503 394, e-mail: pavel.sejnoha@mtrebova.charita.cz, e-mail pro veřejnost - poradna@mtrebova.charita.cz
  Eliška Kolaříková, tel. 736 503 394, Martina Jínková, tel. 733 742 083
  Provozní doba: PO – ČT 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  poradenství zejména v oblasti dluhové problematiky
 • Centrum volného času, Kostelní nám. 25/1,
  Jitka Němcová, tel. 461 353 167, 731 136 221, e-mail: jnemcova@mtrebova.cz
  provozní doba:
  Po-Čt 8:00 - 12:00 (poradna,terénní práce)
  13:00 - 17:30 (klubovna)
  Pá 8:00 - 12:00 (poradna,terénní práce)

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz.

 

Formuláře:

 • Žádné.

Správní a jiné poplatky:

Žádné.

Lhůty pro vyřízení:

Individuální.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Kontakty a doporučení budou předány dle potřeby.

Datum poslední aktualizace: 16.9.2020