Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Sociální integrace

Provádění základního sociálního poradenství, problematiku zaměstnanosti, řešení konkrétních životních situací: řeší problémy romských komunit v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělávání, sociálních věcí a provádí potřebné poradenské a konzultační služby, zabývá se také agendou národnostních menšin na našem území, která se prozatím soustředí na monitorování jejich zastoupení a potřeb.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Členové romských komunit a národnostních menšin.

Podmínky a postup řešení:

Člen komunity, který potřebuje pomoc s řešením nějakého problému, se dostaví za romským poradcem a společně se dohodnou na optimálním řešení konkrétního problému, popřípadě bude odkázán na příslušnou instituci, pod kterou problém spadá.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

S občanem bude jeho životní situace analyzována a v případě potřeby mu budou poskytnuty kontakty na instituce, které jsou oprávněny v této záležitosti jednat.

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Moravská Třebová, Olomoucká 2
    Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek sociálních služeb a pomoci
    Bc. Lenka Sedláková, romský poradce

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz.

 

Formuláře:

  • Žádné.

Správní a jiné poplatky:

Žádné.

Lhůty pro vyřízení:

Individuální.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Kontakty a doporučení budou předány dle potřeby.

Datum poslední aktualizace: 14.7.2022