Bc. Petra Procházková

Funkce:Příprava a realizace investičních akcí města, agenda jednání se Státním pozemkovým úřadem ve věci územního rozvoje
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka č. o. 29 - zadní trakt -> podlaží 1 -> dveře 061 Navigovat
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemnice -> Odbor investic a správy majetku -> Vedoucí odboru, realizace Strategického plánu rozvoje města -> Příprava a realizace investičních akcí města, agenda jednání se Státním pozemkovým úřadem ve věci územního rozvoje
E-mail:pprochazkova@mtrebova.cz
Telefon: +420 461 353 106