Ing. Vladimír Čechal

Funkce:ochrana zemědělského půdního fondu a vydávání koordinovaného závazného stanoviska a koordinovaného stanoviska
Umístění:budova ul. Olomoucká č. o. 2 -> podlaží 2 -> dveře 217 Navigovat
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemnice -> Odbor životního prostředí -> vedoucí odboru, ochrana ZPF -> ochrana zemědělského půdního fondu a vydávání koordinovaného závazného stanoviska a koordinovaného stanoviska
E-mail:vcechal@mtrebova.cz
Telefon: +420 461 353 041