Ing. Kristýna Indrová

Funkce:příprava a realizace investičních akcí města, užívání místních komunikací (zábory)
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka č. o. 29 - zadní trakt -> podlaží 2 -> dveře 073 Navigovat
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemnice -> Odbor investic a rozvoje města -> vedoucí odboru -> příprava a realizace investičních akcí města, užívání místních komunikací (zábory)
E-mail:kindrova@mtrebova.cz
Telefon: +420 461 353 103
Mobilní telefon: +420 739 223 476