Ing. arch. Štěpán Vacík

Funkce:městský architekt
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka č. o. 29 -> podlaží 1 -> dveře 002 Navigovat
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemnice -> Městský architekt -> městský architekt
E-mail:architekt@mtrebova.cz
Telefon: +420 775 347 784
Mobilní telefon: +420 775 347 784