Eva Blažková

Funkce:nájem pozemků, hřbitov, věcná břemena
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka č. o. 29 - zadní trakt -> podlaží 1 -> dveře 061 Navigovat
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemnice -> Odbor majetku města -> vedoucí odboru -> nájem pozemků, hřbitov, věcná břemena
E-mail:eblazkova@mtrebova.cz
Telefon: +420 461 353 131
Řeší tyto životní situace: