Bc. Petra Odehnalová

Funkce:sekretariát starosty, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka č. o. 29 -> podlaží 2 -> dveře 018 Navigovat
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemnice -> Odbor kancelář starosty a tajemníka -> vedoucí odboru, právní zastupování města, odborné konzultace, vymáhání pohledávek, kroniky města -> sekretariát starosty, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21
E-mail:podehnalova@mtrebova.cz
Telefon: +420 461 353 170