Bc. Radim Šmehlík, DiS.

Funkce:správa informačního systému
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka č. o. 29 -> podlaží 3 -> dveře 044 Navigovat
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemnice -> Odbor kancelář starosty a tajemníka -> vedoucí odboru, právní zastupování města, odborné konzultace, vymáhání pohledávek, kroniky města -> vedoucí oddělení informačních technologií; zástupce vedoucí odboru -> správa informačního systému
E-mail:rsmehlik@mtrebova.cz
Telefon: +420 461 353 161
Mobilní telefon: +420 737 213 476