Ivana Müllerová

Funkce:Evidence majetku města a jeho inventarizace, agenda Fondu rozvoje bydlení
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka č. o. 29 -> podlaží 3 -> dveře 037 Navigovat
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemnice -> Odbor finanční -> Vedoucí odboru, rozpočet města -> Evidence majetku města a jeho inventarizace, agenda Fondu rozvoje bydlení
E-mail:imullerova@mtrebova.cz
Telefon: +420 461 353 148