Andrea Drozdová Šramová

Funkce:nájem bytů a nebytových prostor, energetické hospodářství
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka č. o. 29 - zadní trakt -> podlaží 1 -> dveře 060 Navigovat
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemnice -> Odbor majetku města -> vedoucí odboru -> nájem bytů a nebytových prostor, energetické hospodářství
E-mail:adrozdova@mtrebova.cz
Telefon: +420 461 353 142
Řeší tyto životní situace: