Eva Štěpařová

Funkce:Příprava žádostí o dotaci, realizace investičních akcí města, regenerace městské památkové rezervace, péče o památky; zástupce vedoucí odboru pro agendu investic
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka č. o. 29 - zadní trakt -> podlaží 2 -> dveře 073 Navigovat
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemnice -> Odbor investic a správy majetku -> Vedoucí odboru, realizace Strategického plánu rozvoje města -> Příprava žádostí o dotaci, realizace investičních akcí města, regenerace městské památkové rezervace, péče o památky; zástupce vedoucí odboru pro agendu investic
E-mail:esteparova@mtrebova.cz
Telefon: +420 461 353 104
Mobilní telefon: +420 731 428 396